KRUS informuje...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku przypomina, że zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, osoba pobierająca świadczenia z ubezpieczenia społecznego jest obowiązana, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni zgłaszać Kasie okoliczności mające wpływ na wysokość i prawo pobierania tych świadczeń. Pozwoli to uniknąć powstania sytuacji, w której świadczeniobiorca otrzyma nienależne świadczenie i będzie zobowiązany do jego zwrotu.


Oto niektóre okoliczności, o których należy bezwzględnie niezwłocznie poinformować organ rentowy:
1/ zgon świadczeniobiorcy (emeryturę i rentę wypłaca się za miesiące kalendarzowe, w dniu ustalonym w decyzji organu rentowego; jeśli rencista zmarł w czerwcu, to świadczenie za lipiec nie przysługuje),
2/ skreślenie z listy uczniów/studentów dziecka uprawnionego do renty rodzinnej (dziecko ma prawo do renty, po ukończeniu 16 lat, nie dłużej niż do 25 lat, pod warunkiem, że się uczy),
3/ osiąganie przychodu przez osobę uprawnioną do renty lub emerytury „wcześniejszej" (przychód przekraczający 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zmniejszenie świadczenia),
4/ podjęcie zatrudnienia lub nabycie prawa do emerytury/renty przez małżonka; zmniejszenie powierzchni gospodarstwa rolnego w sytuacji, gdy emeryt lub rencista pobiera część uzupełniającą świadczenia w pełnej wysokości i prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy,
5/ rozwiązanie umowy dzierżawy, która stanowiła podstawę do uznania, że emeryt i rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej i podjęcia wypłaty części uzupełniającej świadczenia lub przyznania emerytury „wcześniejszej",
6/ nabycie gospodarstwa rolnego lub udziału w gospodarstwie rolnym (w tym gospodarstwa nabytego w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia),
7/ w trakcie trwania umowy dzierżawy dzierżawca stał się np. zięciem, teściem, małżonkiem osoby wydzierżawiającej (emeryta/rencisty).

 

Zgodnie z art. 138 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, osoba, która nienależnie pobrała świadczenia, jest zobowiązana do ich zwrotu za okres 3 lat, jeżeli nie zawiadomiła organu rentowego o zajściu okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń. Trzyletni okres, za który organ rentowy może żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń obejmuje okres do ostatniej wypłaty nienależnego świadczenia. Żądanie to nie ulega przedawnieniu.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Świadczeń
mgr inż. Aleksandra Czaczkowska

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.