OBWIESZCZENIE STAROSTY HAJNOWSKIEGO w sprawie rozbudowy u przebudowy ul. Górnej i Wrzosowej w Hajnówce

OBWIESZCZENIE

STAROSTY HAJNOWSKIEGO

z dnia 17.10.2019 r.

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zmianami) – zwanej dalej „ustawą”

zawiadamiam

o wszczęciu w dniu 25.09.2019 r. na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Hajnowskiego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce w zakresie:

- ul. Wrzosowej od km 0+028 do km 1+164,56 w zakresie budowy: nawierzchni jezdni, obustronnych chodników dla pieszych, zatok autobusowych, ścieżki rowerowej, zjazdów indywidualnych wraz z budową oświetlenia przejść dla pieszych i kanalizacji teletechnicznej, rozbiórką i budową sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i hydrantów,

- ul. Górnej od km 0+000 do km 1+756,00 w zakresie budowy: nawierzchni jezdni, obustronnych chodników dla pieszych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zatok autobusowych, ścieżki rowerowej, zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu na rowie melioracyjnym R-A, budową: oświetlenia przejść dla pieszych i kanalizacji teletechnicznej, rozbiórką i budową: przepustu pod koroną drogi, sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, napowietrznej linii elektroenergetycznej nN, kablowych linii elektroenergetycznych nN i sN, kanalizacji telekomunikacyjnej, telekomunikacyjnej linii kablowej doziemnej i napowietrznej.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

            W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

 • przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;
 • w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale;
 • tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.

Nieruchomości objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:

Województwo podlaskie

Powiat hajnowski

Miasto Hajnówka

Jednostka ewidencyjna: 200501_1 Hajnówka

Obręb: 200501_1.0004 Górne, dz. nr ewid.:

140 (140/1, 140/2), 457/2, 458 (458/27, 458/6, 458/7, 458/8, 458/9, 458/10, 458/11, 458/12, 458/13, 458/14, 458/15, 458/16, 458/17, 458/18, 458/19, 458/20, 458/21, 458/22, 458/23, 458/24, 458/25, 458/26), 459 (459/8, 459/1, 459/2, 459/3, 459/4, 459/5, 459/6, 459/7), 460, 461, 457/3, 464 (464/1, 464/2), 404/7 (404/9, 404/10), 444/9 (444/10, 444/11), 457/1 (457/6, 457/4, 457/5);

 

Jednostka ewidencyjna: 200501_1 Hajnówka

Obręb: 200501_1.0003 Paszki, dz. nr ewid.:

482, 499, 499/1, 2320/161, 91/2 (91/3, 91/4), 92/7 (92/10, 92/11), 92/6 (92/8, 92/9), 58/82 (58/98, 58/99), 59/17 (59/43, 59/44), 99/6 (99/7, 99,8), 2325 (2325/1, 2325/2).

Jednostka ewidencyjna: 200501_1 Hajnówka

Obręb: 200501_1.0005 Hajnówka, dz. nr ewid.:

457/1.

Jednocześnie informuję, że:

 • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji
  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
 • zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczenia
  w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) – zwanej dalej „k.p.a.”, zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia;
 • strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Architektury
  i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1 pok. 24 w godzinach od 730 - 1530 oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia do dnia 18.11.2019 r.;
 • niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.

AB.673.7.2019                                                                    z up. Starosty Hajnowskiego

                                                                                                 Katarzyna Andrzejuk

                                                                            Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.