Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej

18

Spotkania z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja Źródeł”- dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych w literaturze pięknej. 29 listopada 2012 r. po raz VIII, w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej w ramach Spotkań z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja Źródeł".

 

 

Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego dr Lillę Busłowską przy wsparciu parafii p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy tej parafii.

W tym roku do konkursu przystąpiło 150 uczniów szkół powiatu hajnowskiego, (z Hajnówki, Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, Narewki, Kleszczel, Nowokorninia, Dubin, Czyż, a także z Bielska Podlaskiego). Przesłuchania konkursowe przebiegały w 6 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klas IV-VI szkół podstawowych, szkół specjalnych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury pod przewodnictwem Ks. mitrata mgr Mikołaja Kiełbaszewskiego w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.

Uczestnicy konkursu prezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności. Recytowali wiersze takich autorów jak: Aleksander Puszkin, Mikołaj Lermontow, ks. Andrzej Bierezowiec, Jewhien Sanin, ks. Andrzej Stalbowskij, Jewgienij Poszajew, metropolita Filaret (Drozdow), ks. Nikołaj Mielnikow, Nina Pinczuk, S. Kopyłowa, R. Baradulin.

Uczniowie recytowali w języku cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim, białoruskim, łemkowskim i polskim. Pięknie wygłoszone wiersze poruszały słuchaczy, którzy nie tylko mogli poznać nowych poetów i ich twórczość, ale także przy ikonie i blasku świec wspólnie przeżywać piękno, jakie ukazuje prawosławna poezja. Był to dzień pełen wrażeń artystycznych i przeżyć duchowych przeżywanych szczególnie zwłaszcza w czasie trwającego właśnie postu przygotowującego do radosnego dnia Bożego Narodzenia.

Uczestnicy wspaniale przygotowali się do konkursu, pod okiem swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim, tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu za wspólną pracę.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie wystąpią podczas Wieczoru Poezji Religijnej „Prawosławie w poetyckim słowie" dn. 7 XII 2012 r. w Hajnowskim Domu Kultury o godz. 1700

Tego dnia będzie można obejrzeć dwie wystawy pokonkursowe w holu Hajnowskiego Domu Kultury pt. „Moja cerkiew parafialna" i „Przedmioty cerkiewne i utensylia liturgiczne" Wręczone też zostaną dyplomy i upominki laureatom tych konkursów.

Konkurs Poezji religijnej mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Hajnówce w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego Wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych zamieszkujących na terenie Województwa Podlaskiego oraz ofiarności sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.

SPONSORZY

 • Fundusz Katechetyczny Warszawskiej Metropolii Prawosławnej
 • Parafia Prawosławna p.w. św. Trójcy w Hajnówce
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Hajnówce
 • Kancelaria Notarialna Pan Marek Wasiluk
 • Bank Spółdzielczy w Hajnówce
 • Zakład Stolarski Import-Export "Olga" Sławomir Bołtromiuk
 • Przedsiębiorstwo „Karmel” Import-Eksport s.j. Pan K. Bołtryk i Sz. Andrejuk
 • Telewizja Kablowa s.c. w Hajnówce Pan Michał Kiryluk i Jan Kędyś
 • Pan Jan Bołtruczuk „AUTO-MAG”
 • Pan Michał Puc Zakład „Domlux”
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce
 • Pan Grzegorz Kicel Transport Międzynarodowy i Krajowy „BOJAR”
 • Apteka Melisa Pani Wiera Jałoza i Pani Ludmiła Wiluk
 • Serwis Ogumienia Pani Alicja Maciuka
 • Piekarnia Rogale Narewka

 

Komisja w składzie:

 • Przewodniczący: Ks. mitrat mgr Mikołaj Kiełbaszewski, dziekan dekanatu kleszczelowskiego
 • Członkowie: Ks. prot. mgr Mirosław Niczyporuk , wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej
 • Ks. prot. mgr Paweł Sterlingow, kierownik Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Hajnówce, wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej
 • Ks. prot. mgr Andrzej Busłowski, wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, opiekun BMP przy Parafii św. Trójcy w Hajnówce
 • Pani mgr Katarzyna Czurak, nauczyciel języka rosyjskiego członek Bractwa śww. Cyryla i Metodego przy parafii p.w. św. Trójcy w Hajnówce
 • Pan mgr Jan Karczewski, nauczyciel języka białoruskiego w Zespole Szkół DNJB w Hajnówce

 

wyłoniła następujących laureatów Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej:

PRZEDSZKOLA

I MIEJSCE Paweł Aleksiejuk , Przedszkole Nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk.

II MIEJSCE Olga Gierasimiuk, Przedszkole Nr 2 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk.

III MIEJSCE Dominika Niestieruk, Przedszkole Nr 2 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

 

WYRÓŻNIENIE

Dorota Jurczuk, Przedszkole Nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

Gabriel Kędyś, Przedszkole Nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

Anna Rusinowicz, Przedszkole Nr 1 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

Paulina Sapieżko, Przedszkole Nr 5 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

Aleksandra Wołczyk, Przedszkole Nr 2 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

Ola Lunda, Przedszkole w Dubiczach Cerkiewnych, nauczyciel przygotowujący Pani Ewa Awksietijuk

SZKOŁY PODSTAWOWE KL I-III

I MIEJSCE Andrzej Babulewicz, kl. III Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pan Marek Ignaciuk

II MIEJSCE Martyna Białowieżec, kl. III Szkoła Podstawowa w Czyżach, nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka

III MIEJSCE Bartosz Jakoniuk, kl. I Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówc, nauczyciel przygotowujący: Pan Marek Ignaciuk

WYRÓŻNIENIA

Weronika Lasota, kl. I kl. I Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pan Marek Ignaciuk

Emilia Bartoszuk, Kl. II Zespół Szkół w Boćkach, nauczyciel przygotowujący: Ks. Mirosław Niczyporuk

Jakub Kazimiruk, Kl. III Szkoła Podstawowa w Nowokorninie, nauczyciel przygotowujący: Ks. Jan Kazimiruk

Michał Jałoza, Kl. III Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Monika Lewczukova

SZKOŁY PODSTAWOWE KL IV-VI

I MIEJSCE Aleksandra Busłowska, kl. V Szkoła Podstawowa Nr 6 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Lilla Busłowska

II MIEJSCE Aneta Cyruk, kl. IV Szkoła Podstawowa Nr 6 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Lilla Busłowska

III MIEJSCE Natalia Plis, kl. VI Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce. nauczyciel przygotowujący: Ks. Bazyli Tokajuk

WYRÓŻNIENIA

Anna Nikitiuk, kl. IV Zespół Szkół w Kleszczelach, nauczyciel przygotowujący Ks. Łukasz Bartoszuk

Magdalena Sajewicz, kl. IV Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych, nauczyciel przygotowujący: Ks. Sławomir Awksietijuk

Ola Czepel, kl. V Zespół Szkół w Dubinach, nauczyciel przygotowujący: Ks. Anatol Jarmocik

Agata Jakoniuk, kl. V Zespół Szkół w Dubinach, nauczyciel przygotowujący: Ks. Anatol Jarmocik

Natalia Onopiuk, kl. V Zespół Szkół nr 3 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Marek Ignaciuk

SZKOŁY SPECJALNE

I MIEJSCE Ewa Czerkowska, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, nauczyciel przygotowujący: Pani Irena Jarocewicz

II MIEJSCE Tomasz Sadowski, Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Elżbieta Sterlingow

III MIEJSCE Ewelina Lewczuk , Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Elżbieta Sterlingow

WYRÓŻNIENIA

Paulina Troc - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, nauczyciel przygotowujący: Pani Irena Jarocewicz

Paulina Pawluczuk Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim nauczyciel przygotowujący: Pani Irena Jarocewicz

GIMNAZJUM

I MIEJSCE Magdalena Gawryluk, kL. III Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Ks. Jan Wołkowycki

II MIEJSCE Daria Czykwin, kL. III Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Ks. Jan Wołkowycki

III MIEJSCE Justyna Chodakowska kl. II Zespół szkół w Dubiczach Cerkiewnych, Ks. Sławomir Awksietijuk

WYRÓŻNIENIA

Natalia Waśko, kL. I Zespół Szkół w Narewce, nauczyciel przygotowujący Ks. Jerzy Klimiuk

Anna Niedźwiedź, kl. II Zespół Szkół w Narewce, nauczyciel przygotowujący Ks. Jerzy Klimiuk

Dominika Karpiuk, kl. III Zespół Szkół w Dubiczach Cerkiewnych, nauczyciel przygotowujący: Ks. Sławomir Awksietijuk

SZKOŁY PONADGIMNAZJANE

I MIEJSCE Damian Surel, kl. I, Zespół Szkół Z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pan Jan Karczewski

II MIEJSCE Magdalena Romaniuk, kl. III Technikum Leśne w Białowieży Zespół Szkół, nauczyciel przygotowujący: Pani Olga Korch

III MIEJSCE Wioleta Rabczuk kl. II, Zespół Szkół Z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski

WYRÓŻNIENIA

Urszula Borowik, kl.I Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Ks. Andrzej Busłowski

Dominika Juszkiewicz, kl. II Zespół z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Ks. Jan Wołkowyski

Adriana Małgorzata Prusinowska, kl. II, Zespół Szkół Z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pan Jan Karczewski

ks. Andrzej Busłowski

 


 

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.