Konkurs Recytatorski Prawosławnej Poezji Religijnej

05p

15 listopada 2018 r. po raz XIV., z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski, w ramach Spotkań z poezją i prozą w języku mniejszości narodowych „Poezja Źródeł”, w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej.

 

Konkurs został zorganizowany przez doradcę metodycznego dr Lillę Busłowską przy współpracy z parafią p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce, Bractwem Młodzieży Prawosławnej przy tej parafii oraz Hajnowskim Domem Kultury.

W tym roku po raz trzeci w historii edycji konkursu uczestniczyli wyjątkowi goście - uczniowie ze szkół parafialnych działających przy parafiach prawosławnych na Białorusi. Byli to uczniowie szkół parafialnych działających przy parafii p.w. śww. Cyryla i Metodego w Wołkowysku, parafii pw. Opieki Matki Bożej w Dzierżyńsku, parafii Opieki Matki Bożej w Grodnie, parafii pw. św. Eliasza w Mostach (Białoruś). Duchowym opiekunem grupy uczniów i ich nauczycieli oraz dyrektorów szkół parafialnych był ks. Aleksander Yuzwa, dziekan okręgu Wołkowyskiego. proboszcz parafii p.w. śww. Cyryla i Metodego w Wołkowysku. Towarzyszył mu wraz z uczniami ks. prot. Władimir Mozgow, proboszcz parafii prawosławnej p.w. Św. Eliasza w Mostach. Przybycie znamienitych gości ubogaciło wspólny czas konkursowego dnia możliwością wymiany doświadczeń i integracji.

Uczestnicy konkursu mogli podziwiać w Hajnowskim Domu Kultury zorganizowaną przez ks. Marka Jurczuka wystawę pokonkursową Konkursu Fotograficznego p.t. „Kaplice i przydrożne kapliczki na wakacyjnej fotografii”

W tym roku do Konkursu Recytatorskiego przystąpiło 153 uczniów szkół powiatu hajnowskiego (z Hajnówki, Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, Narewki, Nowokornina, Dubin, Narwi, Czyż), z Warszawy - z Punktu Katechetycznego przy Parafii Prawosławnej pw. Św. Jana Klimaka na Woli, pod opieką ks. Pawła Korobiejnikova oraz z Białorusi.

Przesłuchania konkursowe przebiegały w 5 kategoriach: przedszkoli, klas: I-III i klas IV-VI szkół podstawowych, klas VII-VIII szkół podstawowych i III kl. gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych.

Jury pod przewodnictwem ks. mgr prot. Pawła Sterlingowa, wizytatora nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej w każdej kategorii przyznało poszczególne miejsca oraz wyróżnienia.

Uczniowie recytowali wiersze w języku cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim i polskim. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Uczestnicy wspaniale przygotowali się do konkursu, pod opieką swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim, tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie wystąpią i zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i upominkami podczas Wieczoru Poezji Religijnej „Prawosławie w poetyckim słowie” dn. 23 XI 2018 r. w Hajnowskim Domu Kultury o godz. 1600

Komisja w składzie:

Przewodniczący: Ks. mgr Paweł Sterlingow, wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej

Członkowie:

 • Ks. Mirosław Niczyporuk wizytator nauczania religii prawosławnej dekanatu hajnowskiego Diecezji Warszawsko-Bielskiej
 • Ks. prot. mgr Andrzej Busłowski, wizytator nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej
 • Pani Irena Ignatowicz nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce
 • Pani mgr Anna Oksentowicz-Martyniuk, nauczyciel jęz. polskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce

nagrodziła następujących uczniów:

PRZEDSZKOLA

I MIEJSCE Mikołaj Kot , Przedszkole nr. 5. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk

I MIEJSCE Maria Szerszunowicz, Przedszkole nr. 3. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk

II MIEJSCE Julia Hołubienko, Przedszkole nr. 5. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk

II MIEJSCE Jakub Lasota, Przedszkole nr. 2. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk

III MIEJSCE Magdalena Grześ, Niepubliczne Przedszkole im. Śww. Cyryla i Metodego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Mariusz Jurczuk

III MIEJSCE Olga Siemieniuk, Przedszkole nr. 5. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

III MIEJSCE Maria Golonko, Przedszkole nr. 3. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

WYRÓŻNIENIE

 • Karol Baszun, Niepubliczne Przedszkole im. Śww. Cyryla i Metodego w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Mariusz Jurczuk
 • Małgorzata Surel, Przedszkole nr. 5. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk
 • Dominika Siomko, Przedszkole nr. 5. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk
 • Jan Ignatowicz, Przedszkole nr. 5. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk
 • Paweł Kulik, Przedszkole nr. 2. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk
 • Jakub Biryłko, Przedszkole nr. 1. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

 

SZKOŁY PODSTAWOWE KL I-III

I MIEJSCE Dawid Gołubowski, kl. II Szkoła Podstawowa w Narewce, nauczyciel przygotowujący: Pani Halina Surel

II MIEJSCE Maja Szpilko, kl. II Szkoła Podstwowa w Czyżach, nauczyciel przygotowujący: Pani Magdalena Zabrocka

III MIEJSCE Hanna Wołczyk, kl. II Szkoła Podstawowa nr. 4. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Monika Lewczukova

III MIEJSCE Uliana Szagun, kl. II Szkoła Podstawowa nr. 2. Wołkowysk, Białoruś, nauczyciel przygotowujący: Pani Iryna Pluta

WYRÓŻNIENIA

 • Anastazja Wasiluk, kl. I Szkoła Podstawowa nr. 3. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: o. Michał Markiewicz
 • Lena Milczanowska, kl. I Punkt Katechetyczny przy Parafii Prawosławnej pw. Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie, nauczyciel przygotowujący: Ks. Dawid Romanowicz
 • Marek Drużba, kl. II Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych, nauczyciel przygotowujący: Ks. Jarosław Łojko
 • Michał Zajkowski, kl III Szkoła Podstawowa nr. 2. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Wawreszuk
 • Ksenia Bisierowa, kl. III Szkoła nr. 5. Mosty, Białoruś, nauczyciel przygotowujący Pani Mozgowa Natalia

 

SZKOŁY PODSTAWOWE KL IV-VII

I MIEJSCE Arsienij Yemelianow, kl. IV, Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr.1. Św. Abp Łukasza Wojno –Jasienickiego w Bielsku Podlaskim, nauczyciel przygotowujący ks. Paweł Zabrocki

II MIEJSCE Anna Moroz, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr. 2. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Anna Wawreszuk

II MIEJSCE Natalia Busłowska, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr. 4. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Lilla Busłowska

III MIEJSCE Anastazja Krasowskaja, kl. V, Punkt Katechetyczny przy parafii pw. Opieki Matki Bożej w Dierżyńsku, (Białoruś), nauczyciel przygotowujący Pani Inessa Szikunova, Zinaida Bogatko

III MIEJSCE Paweł Aleksiejuk kl. VI, Szkoła Podstawowa nr. 2. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. protod. Marek Maciuka

WYRÓŻNIENIA

 • Maria Aleksiejuk, kl. IV Szkoła Podstawowa nr. 2. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Wawreszuk
 • Ewa Rusinowicz, kl. IV Szkoła Podstawowa nr. 2. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Wawreszuk
 • Nikołaj Szikunov, kl. IV, Punkt Katechetyczny przy parafii pw. Opieki Matki Bożej w Dierżyńsku, (Białoruś), nauczyciel przygotowujący Pani Inessa Szikunova, Zinaida Bogatko
 • Karolina Ostapkowicz, kl. V, Szkoła Podstawowa nr, 1, w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Maria Ackiewicz

 

KLASY VII-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I III KL. GIMNAZJUM

I MIEJSCE Maria Marczuk kl. VII, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży, nauczyciel przygotowujący ks. Waldemar Piotrowski

II MIEJSCE Małgorzata Golonko kl. III, Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Andrzej Busłowski

II MIEJSCE Kristina Rachalevich kl. VII, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży, nauczyciel przygotowujący ks. Waldemar Piotrowski

II MIEJSCE Jakub Kazimiruk kl. III, Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący ks. Jan Kazimiruk

III MIEJSCE Weronika Lasota kl. VII, Szkoła Podstawowa nr. 4. w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący Pani Eugenia Kazimiruk

III MIEJSCE Waleria Makarowa kl. III Gimnazjum, Mosty (Białoruś), nauczyciel przygotowujący Pani Natalia Mozgova

WYRÓŻNIENIA

 • Bartosz Jakoniuk, kl. VII Szkoła Podstawowa nr. 4 w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: Pani Eugenia Kazimiruk
 • Tomasz Charkiewicz, kl. VIII Szkoła Podstawowa w Narewce, nauczyciel przygotowujący: ks. Jerzy Klimiuk

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJANE

I MIEJSCE Aleksandra Busłowska kl. II, Zespół Szkół Z DNJB w Hajnówce, nauczyciel przygotowujący: ks. Andrzej Busłowski

II MIEJSCE Aleksandra Połtorak, Liceum im. Janka Kupały w Wołkowysku, nauczyciel przygotowujący: Pani Irina Pluta Arkadiewna

 

 

Konkurs Poezji religijnej mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Hajnówce w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego Wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych oraz ofiarności sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.

 • Fundusz Katechetyczny Warszawskiej Metropolii Prawosławnej
 • Parafia Prawosławna p.w. św. Trójcy w Hajnówce
 • Koło Terenowe Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce
 • Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej"
 • Urząd Miasta Hajnówka
 • Starostwo Powiatowe Hajnówka
 • Gmina Hajnówka
 • Hajnowski Dom Kultury
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SP. ZOO w Hajnówce
 • Kancelaria Notarialna Pan Marek Wasiluk
 • Telewizja Kablowa Hajnówka Kędyś Kiryluk Spółka Jawna
 • Przedsiębiorstwo „Karmel"Import-Eksport s.j.
 • Stołówka Szkolna "WIERAL"Pani Wiera Pietruczuk
 • Pan Jan Bowtruczuk „AUTO-MAG"
 • Bank Spółdzielczy w Hajnówce
 • Apteka Melisa Pani Wiera Jałoza i Pani Ludmiła Wiluk
 • Piekarnia Podolszyńscy
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce
 • Alicja Maciuka Serwis Ogumienia

 

ks. Andrzej Busłowski


 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.