37. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej za nami....

05f

37. Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej za nami....

 

INAUGURACJA FESTIWALU - 7 maja 2018 roku

Tradycją się stało, iż festiwal rozpoczyna się wspólną modlitwą, której przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Zwracając się do zebranych gości hierarcha podkreślił jak ważna jest obenca edycja festiwalu. Mianowicie, w tym roku przypada stulecie odzyskania Niepodległości przez nasz kraj. Blisko sto lat temu Cerkiew prawosławna w Polsce otrzymała samodzielność – autokefalię, co jak podkreślił Jego Eminencja „posiada ważne cerkiewno- państwowe znaczenie” - „Śpiew (…) cerkiewny służy ku utwierdzaniu dobra i jedności wśród ludzi. (…) Śpiew cerkiewny to nasza duchowa kultura. Poprzez całą historię oczarowywał on wielu (…). Powstaje pytanie dlaczego? Odpowiedź jest jasna: jest to głos Boga do nas – ludzi. On nigdy nie może zamilknąć. On żyje i żyć będzie – każda bowiem nuta potwierdza Boskie tchnienie.(…) Jest on świadectwem duchowego zdrowia naszej Cerkwi”. Na zakończenie przemowy Eminencja życzył chórom i ich dyrygentm satysfakcjonujących wyników, a komisji oceniającej obiektywizmu i zgodności w podejmowaniu decyzji. Metropolita Sawa podziękował także Prezydentowi Rzeczpospolitej Polski Andrzejowi Dudzie za objęcie festiwalu Honorowym Patronatem.

W imieniu organizatorów głos zabrał dyrektor festiwalu ks. mitrat Michał Niegierewicz. Przywitał on licznie zgromadzonych gości, sponsorów tegorocznej edycji festiwalu, w szczególności: prezesa firmy Pronar pana Sergiusza Martyniuka oraz prezesa firmy Maksbud pana Jana Miniuka, a także innych sponsorów, bez których organizacja Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej była ogromnie trudna.

Oficjalnego otwarcia 37. Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej dokonał gospodarz miasta – Jerzy Sirak. Spośród licznie zebranych gości głos zabrali również wojewoda województwa podlaskiego Bohdan Paszkowski oraz marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński, którzy życzyli najwyższych laurów uczestnikom festiwalu, a słuchaczom niezwykłych wzruszeń.

Na poniedziałkowej uroczystości obecni byli liczni goście, wśród których były osoby duchowne, między innymi Jego Ekscelencja arcybiskup lubelski i chełmski Abel, Jego Ekscelencja arcybiskup bielski Grzegorz, Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł, przedstawiciele władz samorządowych i mundurowych, profesorowie, dyrektorzy szkół, prezesi firm, mieszkańcy Hajnówki oraz wielbiciele muzyki cerkiewnej.

Tradycją inauguracji Festiwalu jest także wręczenie nagród im. Księcia Ostrogskiego. W tym roku kapituła przyznała trzy nagrody. Po raz pierwszy nagroda została przyznana diecezji PAKP – odrodzonej w 1989 roku Diecezji Lubelsko – Chełmskiej, której ordynariuszem jest arcybiskup Abel. Kolejne dwie nagrody trafiły do ks. Johna Brecka, którego uhonorowano za m.in. analizę bioetycznych problemów z punktu widzenia prawosławnej myśli i duchowości oraz pana Krzysztofa Tura, który otrzymał nagrodę za trud translatorski. Nagrody wręczyli Eugeniusz Czykwin, redaktor naczelny „Przeglądu Prawosławnego” i Anna Radziukiewicz, przewodnicząca kapituły.
Podczas inauguracji Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Śww. Cyryla i Metodego uhonorowało złotym orderem Śww. Braci Sołuńskich starostę hajnowskiego Mirosława Romaniuka za wyjątkowe zaangażowanie w życie i działalność bractwa.

Podczas koncertu inauguracyjnego zebrana w cerkwii publiczność wysłuchała jedenaście utworów w wykonaniu Akademickiego Chóru Studentów Charkowskiej Państwowej Akademii Kultury pod dyrekcją Wiaczesława Bojko.

PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE - 9-11 maja 2018r.

Przesłuchania konkursowe trwały trzy dni. W Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce wystąpiło 28 chórów z Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Łotwy, Rumunii, Cypru i z Kazachstanu. Hajnówkę reprezentowały trzy chóry:

 

 • Chór „Szyszkin lies” w kategorii chóry dziecięco- młodzieżowe
 • Chór Soboru św. Trójcy w kategorii chóry parafialne miejskie
 • Dziecięcy chór Soboru św. Trójcy, w kategorii chóry dziecięco- młodzieżowe

 

Wszystkim wykonanium przysłuchiwało się międzynarodowe jury:

Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – Przewodniczący,
• Ks. dr Alexandrel Barnea ,
• Aleksandr Brandaws,
• Ireneusz Ławreszuk,
• Prof. dr. Hab. Grzegorz Pecka,
• Ks. Protodiakon Bazyli Dubec,
• Wiaczesław Bojko,
• Alexander Łojko,
• Ks. Dmitryi Bułgarskij.

WYNIKI - 12 maja 2018r

Laureatów tegorocznej edycji poznalismy w sobotę w Hajnowskim Domu Kultury.

W kategorii chórów parafialnych wiejskich:

 • I miejsce - Chór młodzieżowy p.w. św. wielkiego męczennika Pantelejmona, Zaścianki (Białystok)
 • II miejsce- Chór Parafii Prawosławnej św. Barbary, Kuzawa (Polska)
 • III miejsce- Chór Parafii Prawosławnej św. Mikołaja, Narewka (Polska)

W kategorii chórów parafialnych miejskich:

 • I miejsca -nie przyznano
 • II miejsce- Chór Parafii Prawosławnej Hagia Sophia, Białystok (Polska)
 • III miejsce- Chór Soboru św. Trójcy, Hajnówka (Polska)
 • Wyróżnienie- Chór „Trimifunt”, Kijów (Ukraina)

W kategorii chórów dziecięco – młodzieżowych:

 • I miejsce - Chór „Axios”, Krzywy Róg (Ukraina)
 • II miejsce ex aequo- Charkowski chór chłopięcy, Charków (Ukraina)
 • II miejsce ex aequo- Chór „Fest”, Mińsk (Białoruś)
 • III miejsce- Chór „Łampada”, Kursk (Rosja)
 • Wyróżnienie- Chór „Vivat Musica”, Suczawa (Rumunia)
 • Wyróżnienie- Chór dziewczęcy Parafii Narodzenia NMP, Bielsk Podlaski (Polska)
 • Wyróżnienie- Chór dziecięcy Soboru Św. Trójcy w Hajnówce – Nagroda Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń” z Warszawy- za podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, prawosławnej kultury, śpiewu cerkiewnego i liturgiczno-duchowego życia.

W kategorii chórów innych:

 • I miejsce- Chór Akademicki Zespołu Pieśni i Tańca Sił Zbrojnych Republiki Białoruś, Mińsk (Białoruś)
 • II miejsce- Chór Archikatedry Warszawskiej św. Jana Chrzciciela, Warszawa (Polska)

W kategorii zespołów wokalnych:

 • I miejsce- Chór „Duschechka”, Ryga (Łotwa)
 • II miejsce- Chór „Aksios”, Synkowicze (Białoruś)
 • III miejsce- Chór „Polichronion” Parafii św. Spirydona z Trimifuntu, Odessa (Ukraina) oraz nagroda specjalna od Dyrektora Instytutu Kolejnictwa Pana Andrzeja Massel z małżonką
 • Wyróżnienie- Zespół „Katharsis”, Białystok (Polska)

Grand Prix otrzymuje Chór Metropolitarnego Okręgu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w Republice Kazachstanu, Ałma-Ata (Kazachstan).

Ponadto Jury przyznało specjalne nagrody dla:

 • Chór Metropolitalny, Nikozja (Cypr)
 • Sofia Blahodarnaja- solistka Chóru Metropolitarnego Okręgu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w Republice Kazachstanu.

KONCERT GALOWY – 12 maja 2018r.

W koncercie galowym udział wzięli: Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy- Ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, prorektor ChAT w Warszawie, Jego Ekscelencja biskup hajnowski Paweł, Jego Ekscelencja biskup siemiatycki Warsonofiusz, katolicki dziekan narewski ks. Zbigniew Niemyjski, parlamentarzyści, samorządowcy i inni wieloletni przyjaciele festiwalu: posłanka Bożena Kamińska, poseł Tomasz Cimoszewicz, ambasador Republiki Białoruś Aleksandr Averyanov, Konsul Generalny Republiki Białoruś Alla Fedorova, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, radny prof. Marian Szamatowicz, Monika Jaruzelska, Andrzej Szumowski, Krzysztof Przybył, Andrzej Nowak, Elżbieta Filipowicz, Eugeniusz Czykwin, Jan Syczewski i inni.

Podczas koncertu galowego zaprezentowało się 12 nagrodzonych chórów i zespołów.
Na zakończenie Koncertu Galowego głos zabrał Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy, który życzył wszystkim zebranym Bożego błogosławieństwa.

WYSTAWY

Podczas każdego dnia przesłuchań konkursowych można było podziwiać kilka wystaw. Trzy z nich znajdowały się w Soborze Św. Trójcy: Wystawa „ Historia Aresztu Śledczego w Hajnówce”, Wystawa Fotograficzna „Ks. Antoni Dziewiatowski” oraz Wystawa „Obrazy usłyszane w Cerkwi”. Natomiast dwie kolejne można było obejrzeć w Hajnowskim Domu Kultury: Wystawa „ Ikony mielnickie” oraz Wystawa ikonograficzna uczniów Policealnego Studium Ikonograficznego.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

Tradycją Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej są dodatkowe koncerty towarzyszące.

Najpopularniejszym i zarazem największym jest Uczta folklorystyczna w Ośrodku Edukacji Leśnej w Uroczysku Jagiellońskie w Białowieży. Biorą w niej udział chóry i zespoły występujące podczas przesłuchań konkursowych. W piętak zaprezentowało się siedem zespołów, wykonując między innymi takie utwory jak: „Piechota”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”, „Pieśń Powstańców”, „Hej, hej do kniej”, „Marsz leśników”, „My pierwsza brygada”, „Zeleneje żyto”, „Misac na nebi”, „Czornyje oczka”, „Tuman jarom”, „Katiusza”, „Kosił Jaś kaniuszynu”.

Tegoroczna edycja festiwalu jest wyjątkowa, ponieważ zbiegła się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji, z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy, odbył się Koncert Pieśni Patriotycznych poświęconych Stuleciu Odzyskania Niepodległości. Na scenie Hajnowskiego domu Kultury zaprezentowały się trzy zespoły.

 • Studio Piosenki Hajnowskiego Domu Kultury, pod kierownictwem Marty Gredel-Iwaniuk

 • Chór Leśników Puszczy Białowieskiej, pod dyrekcją Pauliny Skiepko

 • Chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej, pod dyrekcją ks.mitrata Michała Niegierewicz, i dyrygenturą ks.protodiakona Marka Maciuka.

Nagrodzone na tegorocznym festiwalu chóry zaprezentowały się również na koncercie galowym w Cerkwii Hagia Sophia w Białymstoku.

Emilia Rynkowska

fot. www.festiwal.cerkiew.pl

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.