Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej

07

24 listopada 2017 r. po raz trzynasty z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski w Hajnowskim Domu Kultury odbył się Wieczór Prawosławnej Poezji Religijnej.

 

Przed publicznością wystąpili laureaci Konkursu Recytatorskiego Prawosławnej Poezji Religijnej p.t. „Poezja źródeł”, który odbył się 16 listopada 2017r.

Konkurs i Wieczór został zorganizowany przez doradcę metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej dr Lillę Busłowską, przy współpracy parafii p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce i Bractwa Młodzieży Prawosławnej przy tej parafii oraz Hajnowskiego Domu Kultury.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością: Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski, ks. mitrat Michał Niegierewicz proboszcz parafii p.w. św. Trójcy w Hajnówce, dziekan hajnowski; ks. mitrat Sergiusz Korch, wicedziekan dekanatu hajnowskiego, ks. prot. Sławomir Chwojko koordynator wizytatorów nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, wizytatorzy nauczania religii prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej: ks. Andrzej Busłowski, ks. Paweł Sterlingow; ks. mitrat Jerzy Ackiewicz - proboszcz parafii p. w. św. Dymitra w Hajnówce, ks. Jan Romańczuk-proboszcz parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Hajnówce, członkowie Jury konkursu, goście

z Białorusi: ks. Aleksandr Yuzwa, dziekan okręgu Wołkowyckiego, proboszcz parafii p.w. śww. Metodego i Cyryla w Wołkowysku, ks. prot. Władimir Mozgow, proboszcz parafii prawosławnej p.w. św. Eliasza w Mostach oraz ks. Witalij Worobiej proboszcz parafii p.w. św. Jerzego w Krasnosielskij, goście z Warszawy z parafii prawosławnej św. Jana Klimaka na Woli pod duchową opieką ks. Pawła Korobiejnikowa; duchowni z rejonu powiatu hajnowskiego, a także: Pan Mirosław Romaniuk Starosta Hajnowski, Pan Jerzy Sirak Burmistrz Hajnówki, Pani Lucyna Smoktunowicz Wójt Gminy Hajnówka, Pan Rościsław Kuncewicz, Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury, dyrektorzy, katecheci i nauczyciele przedszkoli i szkół miasta i powiatu hajnowskiego, sponsorzy, rodzice i dziadkowie uczniów, dzieci i młodzież oraz miłośnicy poezji religijnej. Dzięki lokalnej Telewizji Kablowej w Hajnówce została zrealizowana relacja z Wieczoru.

Wieczór prowadzili: Dominika Puc i Bartosz Łomaszkiewicz, uczniowie Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.

Podczas Wieczoru zgromadzoną licznie publiczność powitała Lilla Busłowska, organizatorka. Zwracając się do uczestników Wieczoru podkreśliła jego wyjątkowy charakter nie tylko ze względu na piękne recytacje uczniów tegorocznej edycji, ale ze względu na to, że Wieczór mógł odbyć się z udziałem hierarchy, arcypasterza naszej Cerkwi, Biskupa Hajnowskiego Pawła.

Tegoroczny Wieczór poświęcono pamięci dwóch tragicznych wydarzeń w historii naszej Cerkwi, pamięci ofiar Akcji Wisła i Bieżeńtwa.

Podczas wieczoru wspomniano 70-ą rocznicę tragicznych wydarzeń Akcji Wisła, która boleśnie dotknęła dziesiątki tysięcy naszych przodków, mieszkańców południowego Podlasia, Chełmszczyzny, Podkarpacia i Łemkowszczyzny zmuszonych do opuszczenia swoich domów, wygnanych z rodzinnej ziemi. Wspominano także tych, których dotknęła tragedia Bieżeństwa, kiedy wiek temu miliony ludzi z Podlasia przeżywało wielki dramat. Ich przykład wiary, miłości, ofiarności, szacunku do własnej kultury i tradycji sprawił, że możemy świadczyć o Prawosławiu i dzielić się jego pięknem.

Tegoroczny Wieczór był wyjątkowy także ze względu na to, że już po raz drugi miał charakter międzynarodowy, ponieważ uczestniczyli w nim uczniowie z Białorusi ze szkół parafialnych działających przy parafiach w Wołkowysku, Krasnosielskij, Mostach i Grodnie. Goście z Białorusi pięknie przygotowali recytacje, które nie tylko wzruszały, ale zachwycały kunsztem i w wyjątkowy sposób ukazały literaturę duchową i twórczość poetów w języku białoruskim. Wspólne spotkanie przyniosło to, co szczególnie cenne: wspólnie spędzony czas, możliwość wspólnego przeżywania piękna poezji religijnej. W wyjątkowy sposób ukazało uczestnikom konkursu bogactwo dziedzictwa kultury prawosławnej.

Z radością dostrzegamy, że z roku na rok przybywa uczestników konkursu. W trakcie 13 lat było ich już ponad 2000. Uczniowie przygotowując się do konkursu nie tylko uczą się nowych wierszy, ale też poznają piękno języka białoruskiego, ukraińskiego, cerkiewnosłowiańskiego, łemkowskiego, rosyjskiego, polskiego.

   W tym roku, do konkursu zgłosiło się 150 uczniów przedszkoli i wszystkich typów szkół powiatu hajnowskiego oraz z Warszawy i gości z Białorusi. W recytowanych wierszach uczniowie ukazali słowa przepojone skruchą, mobilizujące do gorliwości, dające siłę, nadzieję, ukazujące piękno, dobro, miłość, pozwalające odczuć żywą obecność Boga. Potrzebujemy poetów, ich słów łagodnych, ale też proroczych i gniewnych, by dokładniej poznać siebie, by doświadczyć wstrząsu serca, kiedy ono poznaje to co niewypowiedziane, by otworzyć uszy i oczy naprawdę, widzieć piękno i nie pozostawać biernie, a działać, kierować się ku mądrości i zachwycać Prawdą.

O Bogu nie sposób mówić bez zachwytu. I poezja religijna ten zachwyt wyraża najlepiej i najpełniej. Człowiek po stopniach poezji wchodzi na wyżyny Słowa Bożego. I tej właśnie przemianie człowieka ma ona służyć.

Podczas Wieczoru Laureaci Konkursu pamiątkowe dyplomy i upominki odbierali od znamienitych gości: w kategorii przedszkoli pamiątkowe dyplomy i upominki wręczył Ks. Michał Niegierewicz Dziekan Hajnowski. Pani Lucyna Smoktunowicz Wójt Gminy Hajnówka gratulowała laureatom w kategorii szkół podstawowych kl. I - III. Pan Jerzy Sirak Burmistrz Hajnówki dyplomy i upominki wręczył laureatom kategorii szkół podstawowych kl. IV - VII. Pan Mirosław Romaniuk Starosta Hajnowski wręczył dyplomy i upominki najstarszym uczestnikom Konkursu, a laureatom w kategorii szkół ponadgimnazjalnych dyplomy i upominki wręczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paweł, Biskup Hajnowski.

Władyka pozdrowił wszystkich, pogratulował uczniom wyjątkowych recytacji, dziękował nauczycielom za przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu. Wyraził radość ze wspólnego spotkania, podkreślił jak ważne jest pielęgnowanie wiary, kultywowanie własnej tradycji i kultury w kształtowaniu własnej świadomości młodego człowieka. Wszyscy goście gratulowali uczestnikom ich występów i pięknych recytacji.

Na zakończenie spotkania pamiątkowe dyplomy od organizatorów odebrali duchowni: ks. Aleksandr Yuzva, ks. prot. Władimir Mozgow i ks. Witalij Worobiej, opiekunowie grupy uczniów z Białorusi: z Wołkowyska, Krasnosielskij i Mostów. Zaangażowanie i trud niezwykle serdecznych duchownych zaowocowało możliwością wspólnego spotkania i wzajemnej współpracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Należy również wspomnieć, że w dniu konkursu ks. Aleksander Yuzva wręczył ks. mitratowi Michałowi Niegierewiczowi, proboszczowi parafii p.w. Św. Trójcy w Hajnówce i organizatorom Konkursu ks. Andrzejowi Busłowskiemu i matuszce Lilli Busłowskiej pamiątkowe „Błagodarstwiennoje pismo” Dekanatu Wołkowyskiego z wyrazami podziękowania, za organizację i realizację Konkursu Prawosławnej Poezji Religijnej i życzeniami sukcesów w wychowaniu dzieci i młodzieży dla dobra Cerkwi.

Był to wieczór pełen wrażeń artystycznych i przeżyć duchowych. Uczniowie wspaniale przygotowali się do konkursu, pod okiem swych nauczycieli, rodziców, dziadków. Wszystkim tym, którzy wspierali uczniów w ich pracy serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Konkurs Poezji religijnej mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Hajnówce w ramach wykonania zadania publicznego dotyczącego wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych oraz ofiarności sponsorów.

Tekst: ks. prot Andrzej Busłowski

Zdjęcia: ks. prot Andrzej Busłowski, ks. protodiakon Marek Maciuka, Hanna Chomczuk


KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.