Poczta Polska przypomina o poprawnym adresowaniu korespondencji.

Poczta Polska przypomina o poprawnym adresowaniu korespondencji.

PLIK DO POBRANIA:

Poradnik poprawnego adresowania

 

1 marca 2017r. rozpocznie działalność Krajowa Administracja Skarbowa

1  marca  2017r.  rozpocznie  działalność  Krajowa  Administracja  Skarbowa,  która  połączy dotychczasową Administrację Podatkową, Służbę Celną oraz Kontrolę Skarbową.  

Czytaj więcej...

 

Dobroczyńca i Przyjaciel Wspierający Fundację ONI - TO MY poszukiwany

Twoje 5-10 złotych miesięcznie przekazane nam jako darowizna na cele statutowe, wspomoże naszą działalność. Dzięki Twemu wsparciu będziemy mogli na większą skalę pomagać innym. Dasz nam większe szanse na urzeczywistnienie marzeń podopiecznych, a jest ich wielu, między innymi dzieci z Domu Dziecka w Białowieży.

Czytaj więcej...

 

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

Pracownika socjalnego

Czytaj więcej...

 

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy

Asystent Rodziny

Czytaj więcej...

 

Powiat Hajnowski pozyskał ponad 14 milionów złotych na scalenia gruntów w gminie Narew i gminie Narewka

Powiat Hajnowski reprezentowany przez Starostę Hajnowskiego Mirosława Romaniuka i Wicestarostę Jadwigę Dąbrowską w dniu 29 września 2016r. podpisał dwie umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy w wysokości ponad 14 milionów złotych na operacje typu „Scalanie gruntów" w gminie Narew i gminie Narewka w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

 

KOMUNIKAT - Wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE

logo ceidg

UWAGA!

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce powołano zastępcę dyrektora

    Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce zgodnie z przysługującymi mu kompetencjami określonymi w art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 645) powołał swojego zastępcę.

    Funkcję tę od 12 września 2016r. pełni Pani Jolanta Birycka.

Czytaj więcej...

 

Zasady bezpiecznej pracy przy obsłudze pilarki tarczowej

Ścinka i obalanie drzew oraz ich obróbka z wykorzystaniem pilarek tarczowych, łańcuchowych a także przy użyciu różnego rodzaju narzędzi np. siekier, pił itp. jest jedną z trudniejszych prac jakie wykonują rolnicy we własnych gospodarstwach rolnych. Niebezpieczne zdarzenia występują głównie podczas cięcia i rąbania, ale także w czasie transportu i magazynowania drewna. W czasie wykonywania tych prac często dochodzi do nieszczęśliwych wypadków, które niejednokrotnie powodują duże uszczerbki na zdrowiu, co nie tylko utrudnia życie, ale często prowadzi także do całkowitej jego zmiany. Do wielu ciężkich wypadków na wsi dochodzi podczas pracy z pilarkami tarczowymi, dlatego też tak istotne jest poznanie zasad bezpiecznej ich obsługi. W celu ochrony przed zagrożeniami należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Czytaj więcej...

 

Program "Rodzina 500+"

Od dnia 26 lutego 2016 r. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, w ramach wsparcia realizatorów Programu „Rodzina 500+" uruchamia specjalną infolinię dotyczącą Programu „Rodzina 500+", czynną w dni robocze między godziną 8:00 a 14:00.


Numer telefonu infolinii: (85) 74 39 499

 

Czytaj więcej...

 

Zapraszamy do korzystania z informacji o poradnictwie prawnym i obywatelskim

Zapraszamy do korzystania z informacji o poradnictwie prawnym i obywatelskim, a także edukacji prawnej, które znajdują się na stronie internetowej: http://www.obywateliprawo.pl/.

W 2015 roku przyjęte zostały dwie istotne zmiany ustawowe, dotyczące zadań samorządów wykonywanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się poradnictwem prawnym i obywatelskim:

 

- ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255), nakładająca na powiaty obowiązek zorganizowania usługi porady prawnej dla określonych grup obywateli oraz

- ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz.U. 2015 poz. 1339), dodająca poradnictwo obywatelskie do sfery zadań pożytku publicznego, a tym samym otwarcie możliwości zlecania takiego poradnictwa przez samorządy organizacjom.

 

http://www.obywateliprawo.pl/ to między innymi:

- informacje i  komentarze do w/w zmian prawnych – w zakładce „Aktualności”,

- informacje o poradnictwie i organizacjach je prowadzących, ekspertyzy - zakładka „Poradnictwo prawne i obywatelskie”

- filmy o poradnictwie, także promocyjne - zakładka „Wokół poradnictwa – video”,

- materiały edukacyjne, ekspertyzy, linki - zakładka „Edukacja prawna”.

 

Redakcja obywateliprawo.pl

Instytut Spraw Publicznych

 

Dołącz online do Karty Dużej Rodziny

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.

Czytaj więcej...

 

PGE Dystybucja S.A. Oddział Białystok informuje o zmianie numerów telefonów

PGE Dystybucja S.A. Oddział Białystok informuje, iż w zwiazku z awarią łącza telefonicznego, leżącego po stronie operatora zewnętrznego nie ma możliwości dodzonić się na numery zaczynającve się na 85 676 XX XX.

Uruchomiono dodatkowe numery telefonów. W sprawach wskazań i uszkodzeń liczników oraz wyłączeń, prosimy dzonić na następujące numery:

  • PGE Dystybucja S.A. Oddział Białystok CENTRALA – tel. 85 740 50 00

  • Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski, tel. 85 888 63 00

Czytaj więcej...

 

Nieodpłatna pomoc w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

Osobom potrzebującym pomocy lub ludziom z doświadczeniami wiktymizacyjnymi na terenie miasta Hajnówka świadczona jest nieodpłatna pomoc w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce. W ramach bezpłatnego wsparcia takich osób udzielana jest:

  • pomoc prawna

  • pomoc psychologiczna

  • pomoc rzeczowa (pomoc w zapewnieniu osobom potrzebującym minimum egzystencjalnego poprzez: pokrywanie świadczeń zdrowotnych; wsparcie finansowe w zakresie: kosztów żywności, odzieży, zakwaterowania, edukacji, komunikacji publicznej )

  • pomoc wolontarystyczna

Czytaj więcej...

 

Nowa oferta dla posiadaczy Hajnowskiej Karty Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2015 roku rozszerza się oferta dla posiadaczy Hajnowskiej Karty Dużej Rodziny. W wyniku podpisania umowy pomiędzy MOPS i Prestige Męski uzyskują oni 10 % zniżki na cały asortyment towarów dostępny w salonach Prestige Męski w Hajnówce.

Czytaj więcej...

 

Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w Banku!

14.12.11 baner dowod

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE został stworzony dla ochrony osób, które utraciły swoje dokumenty tożsamości (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy i wiele innych, w tym także karty płatnicze i dowody rejestracyjne).

Czytaj więcej...

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ  PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Czytaj więcej...

 

KOMUNIKAT - włączenie syren alarmowych

KOMUNIKAT


Informujemy, że w dniu 17 września 2014r. o godz. 12:00 na terenie miasta Hajnówka zostaną włączone syreny alarmowe w związku z upamiętnieniem agresji wojsk  sowieckich na Polskę (sygnał ciągły trwający 1 minutę).


źródło informacji: Bazyl Wawreszuk, Urząd Miasta Hajnówka

 

Upał - zalecenia dla ludności

Upał – stan pogody, gdy temperatura maksymalna powietrza, jest większa lub równa 30°C.

 

Czytaj więcej...

Likwidacja BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ w Hajnówce

W związku z likwidacją Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Filia w Hajnówce pracownicy placówki proszą o zwrot wypożyczonych materiałów (książek, czasopism, zbiorów specjalnych) do dnia 16 maja 2014 roku.

Czytaj więcej...

Internetowy Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Z dniem 2 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim uruchomił Internetowy Portal Orzeczeń.

Czytaj więcej...

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

Internetowy Portal Informacyjny Sądów Apelacji Białostockiej (zwany Portalem Informacyjnym) jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Bielsku Podlaskim.

Czytaj więcej...

Złóż PIT przez Internet

Początek  każdego  roku  to  okres  składania  przez  podatników  rocznych zeznań  podatkowych. Rok  2014  jest  kolejnym,  szóstym  już  rokiem,  w  którym  możemy  składać  do  urzędów  skarbowych  dokumenty w formie elektronicznej.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.