KRYSZTAŁOWE ZWIERCIADŁA 2018 rozdane - hajnowianin Karol Charkiewicz laureatem

01k

5 czerwca  br. w Muzeum Historii POLIN w Warszawie po raz 23. zostały wręczone nagrody miesięcznika „Zwierciadło”. W tym roku otrzymali je: Katarzyna Nosowska, Małgorzata Szumowska, Martyna Wojciechowska, Dawid Ogrodnik oraz Tygodnik Powszechny. Nagrodę Specjalną z rąk redaktor naczelnej Pauliny Stolarek odebrał Józef Wilkoń „za wierność sobie i wartościom, zwłaszcza w czasach, kiedy było to bardzo trudne. Za bycie mistrzem dla młodego pokolenia twórców, kształtowanie wyobraźni pokoleń. Za talent, pasję i autorytet.” Wokalistka, reżyserka, dziennikarka, aktor, redakcja tygodnika. Tegoroczni laureaci reprezentują różne dziedziny życia, pochodzą z całej Polski, ale łączą ich wspólne cechy takie jak: odwaga, wrażliwość, siła, talent,  pasja, tolerancja i wiarygodność. Każdy z nich jest wierny sobie i wartościom. Mają  mocne osobowości. Podążają własną drogą na przekór modom i trendom. Są otwarci na różne interpretacje wydarzeń we współczesnym świecie.  

Podczas uroczystej Gali Kryształowych Zwierciadeł wręczony został po raz 10. Kryształek Zwierciadła. Najwięcej głosów czytelników otrzymał Karol Charkiewicz - jeden z najbardziej obiecujących polskich naukowców. Jest wynalazcą m.in. bezinwazyjnego testu na wykrywanie zespołu Downa.  Zajmuje się leczeniem bezpłodności u kobiet po chemioterapii. 

PLIK OD POBRANIA:

Zwierciadło

Materiały prasowe: Sportgrafia.pl
Anna Gucwa
Media Relations


 

O „Przyszłości regionu Puszczy Białowieskiej” na konferencji naukowo-społeczej w Hajnówce

25

Przedstawiciele nauki, samorządu i biznesu spotkali się 18 maja w auli Zamiejscowego Wydziały Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce, aby wspólnie debatować nad przyszłością regionu Puszczy Białowieskiej. Temu zagadnieniu poświęcona była konferencja naukowo-społeczna zorganizowana z inicjatywy Stowarzyszenia Hajnowska Inicjatywa Społeczna. Organizatorami przedsięwzięcia byli Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej oraz samorząd Miasta Hajnówka. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Minister Środowiska. Wśród uczestników konferencji gościliśmy Jerzego Leszczyńskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Dariusza Piątkowskiego, Posła RP na Sejm, a także przedstawicieli Lasów Państwowych, lokalnych samorządów, turystyki, biznesu oraz naukowców, którzy w swojej pracy naukowej traktują o kwestiach prorozwojowych.

Na rozwój regionalny składa się wiele czynników natury społeczno-kulturowej, przyrodniczej, gospodarczej, ekonomicznej. W nich tkwi potencjał, który należy stymulować w celu pobudzania wzrostu na danym terenie. Szczególnym kierunkiem, w którym powinniśmy zmierzać jest rozwój zrównoważony, opierający się na równoważeniu potrzeb przyrody, gospodarki i człowieka. Ich wzajemna komplementarność to klucz do efektywności działań polityki regionalnej. Nie jest to zadanie proste, jednak warto podejmować wysiłki z myślą o jakości życia przyszłych pokoleń. Region Puszczy Białowieskiej stał się w ostatnim czasie istotnym punktem dyskusji nie tylko na szczeblu lokalnym, ale także krajowym czy międzynarodowym. Wielość różnych punktów widzenia wywołujących sporo emocji, sprawia, że trudno o wypracowanie jednolitej wizji, zadowalającej każdą ze stron.

Pierwsza cześć konferencji została poświęcona naukowym rozważaniom nad specyfiką uwarunkowań przyrodniczych Puszczy Białowieskiej, zarządzaniem jej zasobami, zależnościom przyrodniczo-gospodarczym . Przodującym pytaniem stający za sesją naukową, którą moderował dr hab.inż. Sławomir Bakier prof. PB, było – jak w sposób najbardziej racjonalny chronić bogactwo naturalne puszczy? Jak je wykorzystywać z korzyścią dla rozwoju gospodarki i jednoczesnego zachowania w dobrym stanie? Swoje podejścia przedstawili między innymi: dr inż. Dan Wołkowycki z ZWL PB ukazując związek pomiędzy różnorodnością przyrodniczą a gospodarką; dr hab.. inż. Elżbieta Malzhan starała się przestawić wpływ zmian klimatu na przyszłość Puszczy Białowieskiej, zaś prof. Sławomir Bakier zaproponował nowe możliwości wykorzystywania zasobów puszczy. Prezentacji przyświecała interesująca teza, którą zarazem można uznać za myśl przewodnią konferencji: „Puszcza Białowieska nie jest tylko historyczną enklawą, wymagającą opieki „kustoszy” (ochraniarzy, strażników, organizacji ekologicznych itp.), jest miejscem, które skrywa ogromne bogactwa, które mogą być spożytkowane przez człowieka w przyszłości”.

Część druga, moderowana przez Jerzego Siraka Burmistrza Miasta Hajnówka, to rozważania nad społeczno-gospodarczymi aspektami rozwoju regionu. Szczególną uwagę zwrócono na kapitał naturalny, a także potencjał inwestycyjny. Na wstępie Karol Nieciecki, Prezes Stowarzyszenia Hajnowska Inicjatywa Społeczna przybliżył historyczne uwarunkowania gospodarowania w regionie Puszczy Białowieskiej. Przedstawiciel RDLP w Białymstoku Piotr Karnasiewicz ukazał aktywność Lasów Państwowych w zakresie działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności (infrastruktura drogowa, turystyczna). Karol Sidoruk z EkoHerba zaznajomił słuchaczy z perspektywami rozwoju zielarstwa na Ziemi Hajnowskiej. O stanie obecnym oraz przyszłości wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w powiecie hajnowskim opowiedział dr inż. Andrzej Sobolewski dyrektor Działu Fotowoltaiki firmy CORAL. Walentyna Pietroczuk, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Regionalnego Starostwa Powiatowego w Hajnówce zobrazowała aktualny stan turystyki w regionie, a także planowane działania. Konferencję zakończyła prezentacja Burmistrza Miasta Hajnówka Jerzego Siraka, który zaprezentował twarde dane dotyczące inwestycji infrastrukturalnych zrealizowanych przez lokalne samorządy w ostatnich kilkudziesięciu latach. Nakreślił także plany inwestycyjne na przyszłość.

Majowa konferencja po raz kolejny udowodniła, że przyszłość regionu nie jest nikomu obojętna. Nawiązując do słów Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego, potrzeba nieustającej debaty w celu osiągnięcia klarownego kompromisu. Za rozmowami, nie tylko na szczeblu lokalnym, ale również krajowym muszą iść działania strategiczne, biorące pod uwagę stan zastany, analizę zasobów oraz sposoby ich wykorzystania. Miejmy nadzieję, że uda się wypracować efektywny program rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej przy współudziale środowiska samorządowego (wszystkich szczebli), rządowego i społecznego.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim prelegentom oraz osobom, które były zaangażowane w organizację konferencji.

Emilia Korolczuk

Prelegenci konferencji „Przyszłość regionu Puszczy Białowieskiej”:

Sesja naukowa

Historia i obecny stan ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej - dr hab. Bogdan Jaroszewicz, Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytet Warszawski

System ochrony i gospodarki w białoruskiej części Rezerwatu Biosfery Puszcza Białowieska - prof. dr hab. inż. Aleh Morozau, Zamiejscowy Wydział Leśny PB

Przyszłość Puszczy Białowieskiej w kontekście zmian klimatu - dr hab. inż. Elżbieta Malzhan, prof. IBL, Instytut Badawczy Leśnictwa

Różnorodność przyrodnicza a gospodarka. Koncepcje strefowej ochrony Puszczy Białowieskiej – dr inż. Dan Wołkowycki, Zamiejscowy Wydział Leśny PB

Ochrona przyrodniczych procesów usług środowiska w perspektywie ekonomii zrównoważonego rozwoju - dr Artur Michałowski, Wiceprezes Stowarzyszenia Hajnowska Inicjatywa Społeczna

Nowe możliwości wykorzystania zasobów Puszczy Białowieskiej - dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB, Zamiejscowy Wydział Leśny PB

Sesja społeczno-naukowa

Historyczne uwarunkowania gospodarowania w Regionie Puszczy Białowieskiej - Karol Nieciecki, Radny Rady Miasta Hajnówka, Prezes Stowarzyszenia Hajnowska Inicjatywa Społeczna

Wpływ działalności Lasów Państwowych na rozwój lokalnej społeczności - Piotr Karnasiewicz, Z-ca Dyrektora RDLP Białystok ds. Gospodarki Leśnej

Powiat Hajnowski – inwestycje wczoraj, dziś i jutro –Jadwiga Dąbrowska, Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego

Odkryjmy swoją naturę – perspektywy rozwoju zielarstwa na Ziemi Hajnowskiej - Karol Sidoruk, Eko-Herba.

OZE - Fotowoltaika w powiecie hajnowskim dzisiaj i jutro - dr inż. Andrzej Sobolewski, Dyrektor Działu Fotowoltaiki ,CORAL

Turystyka w regionie, stan aktualny i perspektywy na przyszłość - Walentyna Pietroczuk, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Regionalnego, Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Szanse inwestycyjne Regionu Puszczy Białowieskiej w opinii Podlaskiego Klubu Biznesu – Ryszard Iwaszkiewicz, Prezes Zarządu Podlaskiego Klubu Biznesu

Inwestycje infrastrukturalne samorządów zrealizowane i planowane na najbliższe lata, oczekiwane inwestycje podmiotów gospodarczych umożliwiające zrównoważony rozwój regionu – Jerzy Sirak, Burmistrz Miasta Hajnówka


 

Potańcówka z RETROBEATS

7p


W sobotę 5 maja odbyła się Potańcówka Sobotniej Nocy - pierwsza z czterech w tym roku. Potańcówki odbywają się dzięki PAŃSTWA GŁOSOM, które oddaliście w ubiegłym roku w Budżecie Obywatelskim.

Czytaj więcej...

 

3. Konferencja Profilaktyki Hajnówka 2018

12p

19 kwietnia 2018 roku w Hajnowskim Domu Kultury w Hajnówce odbyła się III Konferencja Profilaktyki Hajnówka 2018. Organizatorem konferencji był Burmistrz Miasta Hajnówka oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce.

Czytaj więcej...

 

Podsumowanie programu FORMY FABRYKA INICJATYW PRACOWNICZYCH FORTE - uroczyste otwarcie pracowni muzycznej Studia Piosenki HDK

7h

27-go kwietnia w Hajnowskim Domu Kultury odbyło się otwarcie pracowni muzycznej Studia Piosenki Estradowej, doposażonej w ramach programu FORMY - FABRYKA INICJATYW PRACOWNICZYCH FORTE. Liderem oraz pomysłodawczynią projektu była Pani Ewa Romaniuk - pracownik firmy FORTE.

Czytaj więcej...

 

Obchody 227. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

DSC 0184

3-go maja hajnowianie wspólnie uczcili 227. rocznicę uchwalenia najważniejszego aktu prawnego w Polsce, jakim jest Konstytucja 3 Maja. Wskazuje on na najważniejsze wartości, zasady współżycia w demokratycznym państwie prawnym. Szczególnie w dzisiejszych czasach skłaniają do głębokiej refleksji nad funkcjonowaniem demokracji i praworządności, pokłonienia się nad dobrem wspólnym.

Czytaj więcej...

 

Przed nami majówka - zaprasza Hajnówka

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na majowy długi weekend.

Czytaj więcej...

 

MAJÓWKA Z ŻUBREM POMPIKIEM – startuje ogólnopolski projekt edukacyjny dla przedszkolaków

1z

Gdzie swoje mieszkania budują leśne zwierzęta? Czym żywi się ryjówka, a co na śniadanie zjada żubr? Które zwierzęta nie śpią nocą? Czego nie wolno robić w lesie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznają przedszkolaki w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Majówka z Żubrem Pompikiem". W województwie podlaskim jej partnerami są białostockie Kino Forum oraz Hajnowski Dom Kultury.

Czytaj więcej...

 

Wiosenne nasadzenia w przestrzeni miejskiej

05

Wraz z nadejściem upragnionej wiosny także i nasze miasto rozkwitło kolorami natury. Z każdym dniem trawa nabiera soczystej zieleni, drzewa budzą się do życia. Nie sposób jednak przegapić interesujących, różnobarwnych kompozycji kwiatowych z bratków na hajnowskich rondach oraz donicach ustawionych w wielu punktach. Niezmiernie wzbogacają estetykę przestrzeni miejskiej Hajnówki.

Czytaj więcej...

 

Hajnówka promowana wśród mieszkańców Górnego Śląska

2h

16 kwietnia 2018 roku o godz.12.00 w klubie „Plus"  w Katowicach została otwarta wystawa na temat województwa podlaskiego i Hajnówki jako jedenasta z cyklu pod tytułem „Poznaj swój kraj" .

Czytaj więcej...

 

GŁOSOWANIE - Hajnowianin Karol Charkiewicz nominowany w plebiscycie "Kryształki Zwierciadła" – do 9 maja 2018r.

00k

W plebiscycie "Kryształki Zwierciadła" magazynu "Zwierciadło" zostało nominowanych sześcioro młodych ludzi – i nie chodzi tylko o metrykę, lecz także o życiową postawę. Mają otwarte umysły, wierzą, że rzeczywistość wokół nas da się zmienić. Co więcej, wiedzą, jak to zrobić. To my możemy zadecydować, do kogo powędruje nagroda.

Czytaj więcej...

 

Park Miniatur Zabytków Podlasia ponownie otwarty od 1 maja 2018r.

00p

 Od 1 maja do 30 września 2018r.zapraszamy do zwiedzania Parku Miniatur Zabytków Podlasia.

Czytaj więcej...

 

Hajnowscy policjanci w Ośrodku Szkolenia Kierowców PODLASIAK

18.04.18 szkolenie

W Ośrodku Szkolenia Kierowców „Podlasiak" w Hajnówce, w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „PATRZ I SŁUCHAJ!", odbyło się spotkanie z kursantami ubiegającymi się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii „C". Tematem spotkania było bezpieczeństwo osób pieszych poruszających się po drogach. Omówiono również sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Czytaj więcej...

 

Promocja zawodu policjanta wśród osób bezrobotnych

18.04.18 policja

Pracownicy oraz dzielnicowa Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce przeprowadzili spotkanie z osobami bezrobotnymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce. Tematem spotkania była promocja zawodu policjanta.

Czytaj więcej...

 

Akcja Żonkil

09z

19 kwietnia 2018 roku przypada 75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie.

Czytaj więcej...

 

Warsztaty programowania Scratch i Arduino

3s

W marcu w Pracowni Orange w Dubinach odbyły się bezpłatne warsztaty programowania Scratch i Arduino. Zajęcia poprowadził Pan Krzysztof Cybulski z Fundacji Młodego Hakera, który jest doświadczonym trenerem warsztatów artystyczno - technologicznych. Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu Fundacji Orange.

Czytaj więcej...

 

Harmonogram przejazdów rejsowych kolejki wąskotorowej na trasie Hajnówka - Topiło - Hajnówka w roku 2018

18.04.16 kolejka

Wąskotorowa Kolejka Leśna w Puszczy Białowieskiej to prawdziwy klejnot regionu. Malownicza trasa z Hajnówki do Topiła to punkt, którego nie powinno zabraknąć w programie wycieczki na Podlasie.

W tym roku sezon rozpoczynamy już 28 kwietnia. Przez 9 dni długiego weekendu majowego będzie można przejechać się kolejką - i to po dwa razy dziennie! Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem przejazdów rejsowych naszej kolejki na trasie Hajnówka - Topiło - Hajnówka w roku 2018.

Czytaj więcej...

 

Dzień o szczęśliwych psach i w szlachetnym celu. Dla psów w Schronisku Ciapek w Hajnówce

7c

Dzień pełen atrakcji rozpoczęła wystawa fotografii Katarzyny i Adama Safarewiczów, pomysłodawców całej akcji, przedstawiająca szczęśliwe życie ponad 40 psów. Następnie  można było obejrzeć pokazy psich aktywności: agility, szkolenia psów, nosework, fitness dog, a także ze służb mundurowych – funkcjonariuszy z policji, straży miejskiej i służby więziennej. W ramach wydarzenia odbyły się także prelekcje lekarzy weterynarii dotyczące różnych aspektów pieskiego życia. Nie zabrakło również animacji dla najmłodszych i ciekawych stoisk, zwłaszcza z akcesoriami dedykowanymi naszym czworonogom.

Czytaj więcej...

 

Marsz z okazji obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

1m

Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie na marsz organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z okazji obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Jesteśmy wdzięczni, że zechcieli Państwo towarzyszyć nam w tym dniu i wsparli nas swoją obecnością w niebieskim korowodzie.

Czytaj więcej...

 

Wiosna na Torze Wschodzący Białystok

18.04.05 tor

Przedłużona promocja na wynajęcie obiektu, samochodowe jazdy z pomiarem czasu, początek sezonu motocyklowego – to tylko część atrakcji, jakie w najbliższym czasie czekają na fanów motoryzacji na Torze Wschodzący Białystok.

Czytaj więcej...

 

Wielkanoc 2018. Jak będą otwarte sklepy w Wielki Piątek, w Wielką Sobotę?

Wielkanoc 2018. Jak będą otwarte sklepy? W Wielką Sobotę 2018 sklepy zostaną zamknięte wcześniej niż rok temu, za to będziemy mieli więcej czasu na zakupy w Wielki Piątek 2018. Sprawdź, jak będę czynne sklepy na Wielkanoc 2018. Porównaj godziny otwarcia placówek handlowych z sieci Biedronka, Lidl, Kaufland, Tesco, Auchan i Carrefour.

Osobowości roku z miasta i powiatu hajnowskiego

1d

Plebiscyt Kuriera Porannego  i Gazety Współczesnej „Osobowość Roku" dobiegł końca.

Czytaj więcej...

Nowoczesne uzbrojenie

DSC 0287UZ

W ramach trwającej modernizacji Służby Więziennej, Areszt Śledczy w Hajnówce został wyposażony w nowoczesny sprzęt i uzbrojenie.

Czytaj więcej...

KREATYWNY DZIEŃ WAGAROWICZA W HAJNÓWCE

21 marca 2018 r. Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce odwiedzili uczniowie miejscowego Zespołu Szkół Zawodowych. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Przedsiębiorczość i kreatywność drogą do sukcesu”. Na wstępie doradca zawodowy wraz z uczestnikami próbował zdefiniować pojęcie kreatywności. W wyniku wspólnej pracy, burzy mózgów, ustalono że kreatywne i twórcze działanie to pokonywanie rutyny, schematów i nawyków. Podstawą twórczej aktywności jest odchodzenie od posiadanych informacji i tworzenie czegoś nowego, wartościowego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia pobudzające kreatywność i zachęcające do nieszablonowego myślenia.

Czytaj więcej...

Spotkanie autorske z Renatą Wroną

1

„Szczęście i wizerunek współczesnej kobiety” to temat przewodni spotkania autorskiego z Panią Renatą Wroną, która 9 marca 2018 r. odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczna w Hajnówce. Spotkanie było zorganizowane we współpracy z Książnicą Podlaską w Białymstoku, w ramach realizacji programu Dyskusyjnych Klubów Książki.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.