Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Białymstoku

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Poz. 1235 z późn. zm.)

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zawiadamia o rozpoczęciu ponownych konsultacji społecznych projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Piałowieska PLC 200004. Przedmiotowy obszary w całości położony jest na terenie województwa podlaskiego i obejmuje swoim zasięgiem następujące jednostki podziału administracyjnego: powiat hajnowski: gminy – Białowieża, Hajnówka – gmina miejska , Hajnówka – gmina wiejska, Narewka, Narew i Dubicze Cerkiewne.

Jednocześnie informuje się, co następuje:

1. Przedmiotem konsultacji są zmiany w projekcie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Puszcza Białowieska, wynikające z konieczności rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych w latach 2013-2015 do projektu zarządzenia w sprtawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla przedmotowego obszaru.

2. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, pokój nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, a także na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku pod linkiem: http://www.bialystok.rdos.gov.pl/projekty-zarzadzen-pzo

3. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu zarządzenia w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie do 1 kwietnia 2014r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23 15-554 Białystok, lub na nr fax. (85) 7406982, lub na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez:

a) udostępnienie informacji na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku;

b) ogłoszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku;

c) ogłoszenie informacji na tablicach ogłoszeń: w siedzibach Urzędu Miasta Hajnówka, w siedzibach Urzedów Gmin – Białowieża, Hajnówka, Narewka, Narew i Dubicze Cerkiewne, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce

d) ogłoszenie w prasie.

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

       Koordynator do spraw dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.