Rada Powiatu podsumowała stan ochrony środowiska za lata 2016-2020

Podczas XV sesji Rady Powiatu Hajnowskiego (29.10.2020) radni przyjęli raport z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska w Powiecie Hajnowskim obejmującego lata 2016 – 2020.

Raport obrazuje działania podjęte przez samorządy powiatowy i gminne, a także jednostki samorządu terytorialnego oraz nadleśnictwa w ostatnich latach na rzecz ochrony środowiska. Znakomita większość zadań, jakie stały przed samorządami w mijającej czteroletniej perspektywie została zrealizowana w 100% bądź pozostaje w trakcie realizacji. Pełen obraz inwestycji mających na celu ochronę środowiska oddaje końcowy raport dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, my przypomnimy najważniejsze zadania, podjęte przez samorząd powiatu hajnowskiego w 2019 r.:

  • Celem zniwelowania poziomu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego Powiat Hajnowski realizuje zdania dot. przebudowy i modernizacji dróg powiatowych: tylko w 2019 r. suma wartości środków (fundusze własne, z budżetu gmin i krajowych programów pomocowych) na inwestycje drogowe to łącznie ponad 2,4 mln zł*. W 2020 r. wskaźnik wzrósł o 6,1 mln zł!

Zobacz:

Kolejne prace na drogach powiatowych zakończone!

Rozbudowa ul. Pałacowej stała się faktem!

Wszystkie inwestycje na drogach powiatowych z udziałem Funduszu Dróg Samorządowych.

  • Celem ochrony środowiska i krajobrazu Powiat Hajnowski zakończył realizację projektu „Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej”. W efekcie zagospodarowany został parking Zwierzyniec przy drodze Hajnówka-Białowieża – dziś funkcjonuje tu Centrum Promocji i Turystyki KRAINA ŻUBRA. Wartość projektu to ponad 2 mln zł.

  • Powiat Hajnowski może pochwalić się wieloma działaniami na rzecz promocji odnawialnych źródeł energii: we wrześniu 2019 r. samorząd zakończył realizację projektu inwestycyjnego Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego. Na czterech budynkach należących do Starostwa Powiatowego w Hajnówce zamontowano instalacje fotowoltaicznych o łącznej mocy 91,35 kW. Realizacja projektu to realne oszczędności w budżecie oraz zahamowanie niekorzystnych procesów degradacji ekosystemu, powstających w wyniku odprowadzania do niego zanieczyszczeń pyłowych. Całkowita wartość po realizacji projektu to 558 200,00 zł z czego dofinansowanie  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wynosi 294 983,74 zł. Pozostała część - 263 216,26 zł to wkład własny samorządu. Zrealizowany projekt oddaje założenia „Planu energetycznego dla Powiatu Hajnowskiego”, ujmującego m.in. analizę zasobów, perspektyw i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie. Powiat Hajnowski jest jedynym powiatem w Polsce, który posiada opracowany takiego rodzaju plan energetyczny. Jego powstanie to efekt realizacji polsko - niemieckiego projektu „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu”, który był wdrażany we współpracy z Fundacją Euronatur i Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. Projekt został zakończony w październiku 2019 r. Kontynuując współpracę z partnerem niemieckim Stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V., od 2019 r. Powiat Hajnowski realizuje projekt „Centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i powiat białostocki”. W regionie funkcjonuje Centrum Energii Odnawialnej – jeśli szukasz dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła lub termomodernizacje, potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu lub rozliczeniu wniosku, trafiłeś pod właściwy adres! Ponadto, w Centrum mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządy mogą otrzymać wyliczenia dotyczące wielkości instalacji w odniesieniu do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną i zakładanej ilości produkcji prądu a także koncepcję instalacji fotowoltaicznej bądź solarnej z propozycją umieszczenia paneli na dachu wraz z analizą zwrotu poniesionych kosztów. Centrum Energii Odnawialnej w ramach projektu będzie wspierane do 2020 r., to inwestycja finansowana przez niemieckie Ministerstwo Środowiska, w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI). Liderem projektu jest stowarzyszenie Energievision Frankenwald, partnerami – Powiat Hajnowski i Stowarzyszenie „Białostocki Obszar Funkcjonalny”.

Tymczasem przed Powiatem Hajnowskim kolejne wyzwania – Rada Powiatu uchwałą Nr XV/136/2020 z dnia 29 października 2020 r. przyjęła Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Hajnowskiego na lata 2021-2024. Dokument przedstawia aktualny stan środowiska oraz określa hierarchię niezbędnych działań zmierzających do poprawy tego stanu. Cele ujęte w Programie Ochrony Środowiska odzwierciedlają misję polityki ekologicznej państwa. Raport przyjmowany jest na 4 lata. Obowiązek sporządzania programów ochrony środowiska wynika z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz.1219 z późn. zm.).

W perspektywie kolejnych czterech lat samorząd Powiatu Hajnowskiego zamierza kontynuować modernizację dróg powiatowych celem zmniejszenia ilości zanieczyszczeń powietrza i zmniejszenie hałasu, gminy zaś są zobowiązane do kontynuacji działań z zakresie m.in. gospodarki wodno – ściekowej, ochrony klimatu i jakości powietrza, gospodarki odpadami. Jako że realizacja polityki ochrony środowiska opiera się na współpracy samorządów z instytucjami ochrony środowiska – BPN i nadleśnictwami, Raport uwzględnia również działania, które zobowiązały się realizować Lasy Państwowe. Za trzy lata poznamy pierwsze efekty stopnia wdrożenia założonych działań – samorząd powiatowy zobowiązany jest do składania okresowego sprawozdania z realizacji Programu.

Katarzyna Miszczuk

Konsultacja merytoryczna: Ewa Cieślik, Z-ca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

       Koordynator do spraw dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.