Punkt konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze" już otwarty

Mieszkańcy miasta Hajnówka mogą złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" w punkcie konsultacyjnym w pokoju nr 205 Urzędu Miasta w Hajnówce. Porady będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 14:30-15:30.

 W punkcie, który powołany został na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku mieszkańcy mogą się dowiedzieć m.in.: na czym polega program, jak z niego skorzystać, na jaki cel mogą przeznaczyć środki oraz w jakiej wysokości przysługuje im dofinansowanie na modernizację budynków mieszkalnych. Mieszkańcy miasta Hajnówka mogą uzyskać poradę bez konieczności wizyty w siedzibie oddziału funduszu w Białymstoku.

"Czyste Powietrze" to kompleksowy program, którego priorytetem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki poczynionym oszczędnościom. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami albo współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. W przypadku budynków nowobudowanych od dnia 1 stycznia 2020 r. zgodnie z ust. 6.7 pkt. 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego nie są kwalifikowane. Z programu mogą skorzystać także osoby, które posiadają prawo własności lub są współwłaścicielami wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą, z zastrzeżeniem, że lokal został wyodrębniony do 1.01.2019 r. Dla tych beneficjentów maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest wysokość dotacji, będzie wyznaczana w odniesieniu do wydzielonego lokalu mieszkalnego, a dla pozostałych beneficjentów – w odniesieniu do domu. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Pozostałe koszty kwalifikowane przedsięwzięcia przekraczające kwotę dotacji mogą zostać dofinasowane w formie pożyczki. Dla budynków istniejących czas na realizację inwestycji wynosi do 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE/KLASYFIKACJA BUDYNKÓW:

1. Budynek istniejący z pozwoleniem na budowę sprzed 15 grudnia 2002 roku:

 • W tego typu budynkach możemy starać się o wymianę źródeł ciepła, termomodernizację oraz instalacje OZE (pożyczka), czyli jest to najbardziej uprzywilejowana grupa nieruchomości.
 • W przypadku, gdy posiadamy już zainstalowany kocioł spełniający wymagania programu, możemy wnioskować o środki m.in. na ocieplenie domu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż fotowoltaiki lub kolektorów (pożyczka).

2. Budynek istniejący z pozwoleniem na budowę po 15 grudnia 2002 roku:

 • W przypadku, gdy w budynku zamontowany jest kocioł starego typu, możemy się starać o dofinansowanie na jego wymianę, środki na prace termomodernizacyjne oraz pożyczkę na instalacje OZE.
 • W przypadku, gdy w domu istnieje już źródło ciepła spełniające wymagania programu, możemy starać się jedynie o kredyt na montaż fotowoltaiki i kolektorów słonecznych. Budynki z pozwoleniem na budowę po 15.12.2002 roku posiadające nowy kocioł spełniający wymagania programu, są wyłączone z możliwości uzyskania środków na termomodernizację (dofinansowanie).

3. Budynki w trakcie budowy (nowo budowane):

 • Właściciele budynków z tej grupy mogą się starać o dofinansowanie wentylacji z rekuperacją (odzyskujące energię) oraz kredyt preferencyjny na zakup instalacji OZE. W tym przypadku należy pamiętać o tym, że wszystkie przegrody (ściany, stolarka okienna i drzwiowa, wentylacja) muszą spełniać wymagania techniczne WT2021. Jeśli chcemy starać się o dofinansowanie z programu, ale posiadamy już kompletną termomodernizację, która nie spełnia wymagań WT2021, jesteśmy wyłączeni z grona beneficjentów.

Wszystkie budynki (sprzed i po 15.12.2002 roku oraz nowo budowane) obowiązuje zasada, że zastosowane materiały muszą spełniać wymagania WT2021.

Warunki techniczne zawarte są w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.) .

Problem z określeniem czy twój kocioł posiada 5 klasę zgodną z wymaganiami programu?

Dowiedz się więcej: czysteogrzewanie.pl/podstawy/norma-pn-en-303-5-2012

 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:

 1. Dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody wszystkich osób tworzących gospodarstwo domowe za rok ubiegły (PIT16A, Decyzja z US o wysokości zapłaconego podatku dochodowego, PIT28/PIT-28S, PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A/11A). Pit rozliczony w wersji papierowej z pieczęcią urzędu skarbowego lub z pocztowym potwierdzeniem nadania należy dołączyć do wniosku jako kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. Pit rozliczony elektronicznie należy dołączyć do wniosku wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru.
 2. Kopię pozwolenia na budowę dla domów nowobudowanych.
 3. Wypis z rejestru gruntów oraz akt notarialny w przypadku braku numeru księgi wieczystej (jeśli dotyczy).
 4. Oryginał zaświadczenia z Gminy o wielkości powierzchni w ha przeliczeniowych z terminem ważności 3 miesiące od daty wystawienia (jeśli dotyczy).
 5. Oryginał nakazu płatniczego wystawionego przez organ gminy z roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie oraz umowę/umowy dzierżawy (jeśli dotyczy).
 6. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów programu przez źródło ciepła które nie będzie wymieniane (jeśli dotyczy).
 7. Audyt energetyczny budynku (jeśli dotyczy).
 8. Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy).
 9. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niepodatkowaniu (jeśli dotyczy).
 10. Wyrok sądu zasądzający alimenty (jeśli dotyczy).

 

Przed wypełnieniem wniosku proszę o zapoznanie się z załącznikami poniżej.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Program priorytetowy „Czyste powietrze" (obowiązuje od 29 lipca 2019r.)

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrzeb

Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie

Filmy instruktażowe Program Czyste Powietrze

Jak policzyć dochód we wniosku w Programie Czyste Powietrze

- kalkulator wyliczania dochodu PIT 37 i 36

- kalkulator wyliczania dochodu PIT 36L

- kalkulator wyliczania dochodu PIT 38

- kalkulator wyliczania dochodu PIT 39

Wzór umowy pożyczki (projekt)

a. Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór

Rejestracja konta na portalu

Wysyłanie wniosku na ePUAP


Michał Rusak

Urząd Miasta Hajnówka

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.