Artykuły

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej, Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego

W terminie od 12 sierpnia do 30 września 2010 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej, Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego.

Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej, Regionalny Program Województwa Podlaskiego


Termin składania wniosków:  12 sierpnia 2010 r. - 30 września 2010 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: Ocena złożonych dokumentów rozpocznie się po dacie zamknięcia naboru, a decyzja o dofinansowaniu projektów podjęta będzie po zakończeniu oceny na podstawie listy rankingowej wszystkich złożonych wniosków. Decyzja o wyborze projektów wraz z listą projektów wyłonionych do dofinansowania zostanie ogłoszona na www.rpowp.wrotapodlasia.pl

Miejsce składania wniosków:

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok w Kancelarii Ogólnej
w godzinach pn: 8.00-16.00, wt-pt: 7.30-15.30


Sposób składania wniosków:  Osobiście, drogą pocztową - listem poleconym, kurierem

Kto może składać wnioski:
*      Mikroprzedsiębiorcy - zgodnie z definicją w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz.U. UE L Nr 214 z dnia 9.8.2008, s. 3) - z wyłączeniem osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS.

*      Mali i średni przedsiębiorcy - zgodnie z definicją w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspolnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz. U. UE L Nr 214 z dnia 9.08.2008 r. s.3).

Na co można otrzymać dofinansowanie

*      utworzenie nowego przedsiębiorstwa,
*      rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa,
*      dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub
*      zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorcy.

Przykłady:

*      budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej,
*      nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
*      stworzenie unikatowej oferty turystycznej w skali regionu lub kraju,
*      utworzenie lub rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną.

 
Procent dofinansowania projektu:

70 proc. - mikro i małe przedsiębiorstwa
60 proc. - średnie przedsiębiorstwa
50 proc. - MSP w przypadku pomocy de minimis


Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

*      mikroprzedsiębiorstwa: 500 tys. złotych, maksymalna kwota dofinansowania może wynosić 4 mln zł jedynie w przypadku, gdy podmiot prowadzi działalność gospodarczą w branży turystycznej od co najmniej 24 miesięcy;
*      małe i średnie przedsiębiorstwa - 4 mln złotych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Na dofinansowanie projektów przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 7 000 000 euro, co stanowi równowartość 28 028 000,00 złotych (wg kursu euro z dnia 29 lipca 2010 r. określonego przez Europejski Bank Centralny).


Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:      www.rpowp.wrotapodlasia.pl
Wzór umowy o dofinansowanie:       www.rpowp.wrotapodlasia.pl


Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Od wyników oceny przysługuje protest i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po zakończeniu procedury odwoławczej w ramach systemu RPOWP i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, wnioskodawcy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Więcej informacji można uzyskać w:

Punkcie informacyjnym w Białymstoku
(czynny pon. 8.00-16.00, wt-pt. 7.30-15.30)
ul. Handlowa 6
Infolinia: 0 8013 0 8013
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

UWAGA

W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej zapraszamy zainteresowanych potencjalnych beneficjentów na seminarium.
Spotkanie odbędzie się 31 sierpnia 2010r.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jednego przedstawiciela Państwa przedsiębiorstwa.
Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń dokonana za pomocą załączonego poniżej formularza.

Wypełnione w całości zgłoszenie należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do piątku 27 sierpnia 2010 r.

Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniami organizowanymi przez IZ RPOWP, w spotkaniu będą mogły wziąć udział tylko i wyłącznie te osoby, które otrzymają potwierdzenie drogą mailową, oraz przedstawią potwierdzenie przy rejestracji.
W treści potwierdzenia przekazane zostaną informacje dotyczące miejsca oraz godziny spotkania.

UWAGA!!!
Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów są bezpłatne, a wszelkie koszty pokrywane są ze środków Pomocy Technicznej RPOWP. W związku z powyższym IZ RPOWP zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń dając pierwszeństwo potencjalnym beneficjentom Programu.

Pliki do pobrania:

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.