Artykuły

Jubileusz „Klara z Asyżu: 800-lecie konsekracji”

mini

Hajnowskie Klaryski i wierni obchodzili w niedzielę uroczystość jubileuszową św. Klary.

 

Rozpoczęcie jubileuszu dotyczącego postaci św. Klary (ur. 1193 lub 1194, zm. 1253) i 800-lecia trwania jej charyzmatu (1212–2012) odbyło się w Asyżu 16 kwietnia 2011 roku o godz. 19.00 celebracją I Nieszporów Niedzieli Palmowej w katedrze św. Rufina. Od ogłoszenia jubileuszu wszystkie zakony i zgromadzenia związane z duchowością św. Klary i św. Franciszka rozpoczęły uroczyste obchody jubileuszowe, które potrwają ponad rok – zakończenie jubileuszu będzie bowiem miało miejsce 11 sierpnia 2012 roku.

Na czas jubileuszu kościoły przy klasztorach sióstr klarysek otrzymały niezwykły dar – Ojciec Święty Benedykt XVI udzielił przywileju odpustu zupełnego dla samych mniszek oraz dla wszystkich wiernych, którzy będą nawiedzać te kościoły i brać udział w uroczystościach. Takim kościołem jest także kościół pw. św. Klary przy klasztorze sióstr klarysek w Hajnówce. Siostry klaryski zaprosiły wszystkich do korzystania z daru odpustu, nawiedzania kościoła i wspólnej modlitwy.

Uroczystość św. Klary (11 sierpnia obchodzi się wspomnienie liturgiczne) została przeniesiona na niedzielę 7 sierpnia 2011 roku, podczas której odbyły się kulminacyjne obchody jubileuszowe. Mszę św. ku czci św. Klary sprawowali: o. Chryzostom Fryc OFM, franciszkanin z Sinalunga we Włoszech oraz ks. Krzysztof Dobrogowski z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce. Uroczystość miała szczególny charakter ze względu na tytuł kościoła: św. Klary, założycielki zakonu, oraz ze względu na rozpoczęty jubileusz 800-lecia konsekracji św. Klary, a tym samym początek zakonu klarysek.

Msza św. rozpoczęła się procesją, na czele której wniesione zostały relikwie św. Klary. W procesji z darami szły najmłodsze we wspólnocie siostry klaryski – przyniosły do ołtarza własnoręcznie wyhaftowany ornat z wizerunkiem św. Franciszka, jako dar dla braci franciszkanów w Sinalundze, oraz chleb i wino do konsekracji eucharystycznej.

Główny celebrans przybliżył wiernym postać św. Klary, o której mówi się – Kobieta nowa. Jest ona bowiem, według słów bł. Jana Pawła II, jedną z tych świętych, od których możemy w czasach wojującego feminizmu uczyć się prawdziwego geniuszu kobiety. Ojciec mówił: „Klara sprzeciwia się społecznym konwenansom, ma odwagę bronić swojego sposobu życia nie tylko wobec najbliższych, ale i wobec Stolicy Apostolskiej, kiedy to kardynałowie, a nawet sam papież twierdzili, że jej Reguła jest niemożliwa do zachowania z powodu zapisu o najwyższym ubóstwie”. Klara, jako osoba wykształcona, wszystkie swoje dary potrafiła bowiem wykorzystać dla stworzenia dzieła trwającego już 800 lat! Św. Klara jest jedyną kobietą w historii Kościoła, która sama napisała Regułę dla swojego zakonu, zatwierdzoną następnie w 1253 roku przez papieża Innocentego IV. „Była, jest i będzie naprawdę wielką Matką”, stwierdził o. Fryc.

Następnie wierni usłyszeli, na czym polegało patrzenie św. Klary na Eucharystię. Adoracja eucharystyczna jest to czas czerpania łask dla całej ludzkości. Z duchowych owoców modlitwy przed Najświętszym Sakramentem korzysta każdy z nas. Prawda ta zainspirowała siostry klaryski od Wieczystej Adoracji – to one, wezwane przez Chrystusa do całkowitego oddania się Bogu, z żarliwą miłością zabiegają o rozszerzenie kultu Najświętszej Eucharystii. „Cały charyzmat zgromadzenia wypływa z miłości do Chrystusa Eucharystycznego i eucharystycznej duchowości św. Klary – podkreślał o. Chryzostom. – Ileż łask otrzymanych od Boga, darowanych kar i przewinień, ileż nawróconych serc oraz umocnionych duchowo ludzi dokonało się podczas godzin adoracji. Trudno to wszystko ogarnąć i zliczyć. Bóg to wszystko wie najlepiej. Ile nawiedzeń kościoła i adoracji młodzieży szkolnej i ludzi pracy, którzy tak chętnie przychodzą do Waszego kościoła, gdzie jest wystawiony Najświętszy Sakrament, by spotkać się z Chrystusem Eucharystycznym, otworzyć przed Nim swoje serce i u Niego szukać pomocy, natchnień do dobrego i wytrwałości w swoich postanowieniach. Dzisiaj, w uroczystość Waszej Matki, odważnej kobiety, której dłużnikiem jest cały Kościół, Wam, Drogie Siostry, serdecznie za to wszystko dziękujemy”. Ojciec Fryc zachęcał siostry klaryski do dalszej modlitwy adoracyjnej: „Nie ustawajcie w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, módlcie się za diecezję, jej biskupów i kapłanów, proście o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Polecajcie Panu Bogu sprawy jej mieszkańców, zwłaszcza dotkniętych chorobą, bezrobociem, alkoholizmem czy innymi trudnościami. Obejmijcie swą ufną modlitwą dzieci i młodzież. Pamiętajcie w modlitwach o tych, którzy żyją, trwając w grzechu – oddaleni są od Boga i wspólnoty Kościoła. Wszystkie intencje ludzi wierzących i całego świata przedstawiajcie Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie”.

Na zakończenie Słowa Bożego kapłan zwrócił się też z serdeczną prośbą do wszystkich ludzi wierzących o chętne przebywanie na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Czas spędzony w ten sposób ma dla człowieka wielkie duchowe znaczenie: „Duch św. Matki Klary niech ożywia waszą wiarę, uświęca wasze życie i wspomaga w nieustannym adorowaniu Eucharystycznego Oblubieńca”. Nabożeństwo uświetniały śpiewy wykonywane przez wspólnotę sióstr oraz młodzież z Hajnówki. Na zakończenie Mszy św. wierni mieli możliwość ucałowania relikwii św. Klary, na co dzień mieszczących się w ołtarzu w kościele św. Klary. Relikwie siostry klaryski otrzymały kilka lat temu od ks. bp. Antoniego Dydycza, jeszcze przed rozpoczęciem budowy kościoła.

11 sierpnia, w liturgiczne wspomnienie św. Klary, w czasie Mszy św. o godz. 7.00 po Komunii św. siostry klaryski odnowią swoje śluby zakonne (praktyka ta ma miejsce we wszystkich wspólnotach sióstr klarysek w największe uroczystości).

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

Edyta Malinowska-Klimiuk

fot. Emilia Rynkowska

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.