Artykuły

Zasady wypłaty emerytur i rent rolniczych dla osób osiągających dodatkowe przychody

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz  ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podjęcie zatrudnienia przez osobę, której przyznano świadczenie emerytalne lub rentowe z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i osiąganie z tego tytułu przychodu:

1/      nieprzekraczającego 70% przeciętnego wynagrodzenia, tj. 2321,50 zł – nie powoduje zmniejszenia emerytury lub renty,

2/      przekraczającego ww. kwotę, a nieprzekraczającego 130% przeciętnego wynagrodzenia,  tj. 4311,30 zł – powoduje zmniejszenie świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o:

-        24% kwoty bazowej w przypadku emerytury lub renty,

-        20,4% kwoty bazowej w przypadku renty rodzinnej,

3/      przekraczającego 130% przeciętnego wynagrodzenia - powoduje zawieszenie części uzupełniającej świadczenia  (część składkowa nie podlega zawieszeniu ani zmniejszeniu).

 

Powyższych zasad nie stosuje się do osób:

-  mających ustalone prawo do emerytury rolniczej, które ukończyły odpowiednio wiek – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn – takie osoby mogą osiągać przychody bez ograniczeń,

-  które są uprawnione do okresowej renty rolniczej i które zostaną z tytułu zatrudnienia objęte innym ubezpieczeniem społecznym – (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników „(…) renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jako renta okresowa przez okres wskazany w decyzji Prezesa Kasy lub do czasu objęcia rencisty innym ubezpieczeniem społecznym).

 

Przykład: Od lutego br. KRUS przyznał Pani Annie rentę rolniczą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym na okres 12 miesięcy. Ponieważ posiada ona pięciohektarowe gospodarstwo rolne otrzymuje tylko część składkową renty w kwocie 165,62 zł. Pani Anna od czerwca br. podjęła zatrudnienie i zarabia 1450 zł miesięcznie. W związku z tym, że podejmując zatrudnienie została objęta ubezpieczeniem społecznym w ZUS, renta rolnicza okresowa nie przysługuje, mimo osiągania niższego przychodu niż 70% przeciętnego wynagrodzenia. Świadczenia wypłacone za czerwiec i lipiec br. Pani Anna będzie zobowiązana zwrócić.

 

Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników emeryt i rencista zobowiązany jest w terminie 14 dni zawiadomić KRUS o wszystkich okolicznościach mających wpływ na wysokość i prawo pobierania świadczeń, w tym także o podjęciu zatrudnienia oraz o wysokości osiąganego wynagrodzenia, a po upływie roku kalendarzowego – o wysokości przychodu uzyskanego w poprzednim roku.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

Wydziału Świadczeń

mgr inż. Aleksandra Czaczkowska

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.