Artykuły

Oferta pracy na stanowisku Dyrektora Domu Dziecka w Białowieży

Zarząd Powiatu Hajnowskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Białowieży

I. Wymagania niezbędne:

1.      Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku:

a) pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauka o rodzinie,

b) w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,

c) na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.

2.      Specjalizacja w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej.
3.      Co najmniej trzy letni staż pracy w placówce opiekuńczo wychowawczej lub placówce wsparcia dziennego.
4.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5.      Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6.      Obywatelstwo polskie.
7.      Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1.      Doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
2.      Znajomość Karty Nauczyciela.
3.      Doświadczenie zawodowe w zakresie poradnictwa rodzinnego, terapii rodzin oraz interwencji kryzysowej.
4.      Ukończenie dodatkowych form kształcenia podyplomowego przydatnego w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą.

III. Preferowane cechy osobowości:

Umiejętność zarządzania zespołem, odporność na stres, umiejętność logicznego myślenia, łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność, umiejętność samodzielnego organizowania pracy, umiejętność selekcji informacji, umiejętność praktycznego stosowania prawa.

IV. Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

1.      Kierowanie bieżącą działalnością domu dziecka.
2.      Kierowanie całością spraw administracyjno-gospodarczych i finansowych.
3.      Organizowanie, tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
4.      Kierowanie pracą podległego personelu.
5.      Dysponowanie środkami budżetowymi i majątkiem domu dziecka.
6.      Nadzór nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w domu dziecka.

V. Wymagane dokumenty:

1.      List motywacyjny i curriculum vitae.
2.      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3.    Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenia, świadectwa itp.)
4.      Kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej.
5.      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
6.      Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Kandydatów prosimy o składanie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Białowieży” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka, w terminie do 15 września 2010 r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego Hajnówce po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty niespełniające wymagań niezbędnych zostaną odrzucone. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Przewodniczący Zarządu
Włodzimierz Pietroczuk

 

źródło:  www.powiat.hajnowka.pl

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.