Artykuły

Ćwiczenia ewakuacyjne

Ewakuacja polega na szybkim i zorganizowanym przemieszczaniu ludności z miejsc, w których przebywanie może zagrażać życiu lub zdrowiu do rejonów bezpiecznych.

Każdy zakład pracy, instytucja muszą, wg przepisów, posiadać oznaczone drogi ewakuacyjne oraz plan ewakuacji. W przypadku szkół, przedszkoli i pozostałych jednostek użyteczności publicznej jest to szczególnie ważna sprawa i dlatego w każdym roku odbywają się treningi ewakuacji, w którym uczestniczą wszyscy pracownicy. Za przygotowanie planów ewakuacji i jej prowadzenie odpowiedzialny jest kierownik zakładu pracy.

 

Z każdego miejsca przeznaczonego do pobytu ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz funkcji, konstrukcji i wymiarów obiektu. Powinny także być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające na:

 • zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych;
 • zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych;
 • zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;
 • zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu;
 • zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi;
 • zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.

Zgodnie z Planem Działania Wojewody Podlaskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa Podlaskiego w zakresie Obrony Cywilnej w 2010 r. oraz Planem Działania Burmistrza Miasta Hajnówka – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Hajnówka w zakresie Obrony Cywilnej w 2010 r. zakłady pracy i instytucje użyteczności publicznej są zobowiązane do prowadzenia treningu ewakuacji z własnych budynków. Na podstawie własnych harmonogramów szkoleń i ćwiczeń organizowanych w 2010 r. pracodawcy planują przeprowadzenie takich ćwiczeń. Również rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.) reguluje kwestię ewakuacji z obiektów. Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami, niezakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich planowaniem.

 

Do czasu przybycia służb ratunkowych akcją ratunkową kieruje dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.

 

Podstawą uruchomienia procedury ewakuacji są między innymi:

 • Pożar (gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami);
 • Zamach terrorystyczny (otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innego środka niebezpiecznego);
 • Zagrożenie niebezpiecznymi środkami chemicznym (jeżeli czas dojścia skażonego obłoku powietrza jest większy niż 15 minut);
 • Zagrożenie katastrofą budowlaną;
 • Zagrożenie wybuchem gazu spowodowane awarią instalacji gazowej;  
 • Inne.

 

 

Taka właśnie próbna ewakuacja miała miejsce w dniu 16 czerwca 2010 r. w Przedszkolu nr 1 w Hajnówce oraz w dniu 17 czerwca 2010 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce. Więcej o ewakuacji w powyższych placówkach na www.hajnowka.pl.

Bazyl Wawreszuk


Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.