Artykuły

Ćwiczenia ewakuacyjne

Ewakuacja polega na szybkim i zorganizowanym przemieszczaniu ludności z miejsc, w których przebywanie może zagrażać życiu lub zdrowiu do rejonów bezpiecznych.

Każdy zakład pracy, instytucja muszą, wg przepisów, posiadać oznaczone drogi ewakuacyjne oraz plan ewakuacji. W przypadku szkół, przedszkoli i pozostałych jednostek użyteczności publicznej jest to szczególnie ważna sprawa i dlatego w każdym roku odbywają się treningi ewakuacji, w którym uczestniczą wszyscy pracownicy. Za przygotowanie planów ewakuacji i jej prowadzenie odpowiedzialny jest kierownik zakładu pracy.

 

Z każdego miejsca przeznaczonego do pobytu ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz funkcji, konstrukcji i wymiarów obiektu. Powinny także być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające na:

 • zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych;
 • zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych;
 • zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;
 • zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu;
 • zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi;
 • zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.

Zgodnie z Planem Działania Wojewody Podlaskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa Podlaskiego w zakresie Obrony Cywilnej w 2010 r. oraz Planem Działania Burmistrza Miasta Hajnówka – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Hajnówka w zakresie Obrony Cywilnej w 2010 r. zakłady pracy i instytucje użyteczności publicznej są zobowiązane do prowadzenia treningu ewakuacji z własnych budynków. Na podstawie własnych harmonogramów szkoleń i ćwiczeń organizowanych w 2010 r. pracodawcy planują przeprowadzenie takich ćwiczeń. Również rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.) reguluje kwestię ewakuacji z obiektów. Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami, niezakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich planowaniem.

 

Do czasu przybycia służb ratunkowych akcją ratunkową kieruje dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.

 

Podstawą uruchomienia procedury ewakuacji są między innymi:

 • Pożar (gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami);
 • Zamach terrorystyczny (otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innego środka niebezpiecznego);
 • Zagrożenie niebezpiecznymi środkami chemicznym (jeżeli czas dojścia skażonego obłoku powietrza jest większy niż 15 minut);
 • Zagrożenie katastrofą budowlaną;
 • Zagrożenie wybuchem gazu spowodowane awarią instalacji gazowej;  
 • Inne.

 

 

Taka właśnie próbna ewakuacja miała miejsce w dniu 16 czerwca 2010 r. w Przedszkolu nr 1 w Hajnówce oraz w dniu 17 czerwca 2010 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce. Więcej o ewakuacji w powyższych placówkach na www.hajnowka.pl.

Bazyl Wawreszuk


KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.