Artykuły

Ćwiczenia ewakuacyjne w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce

miniEwakuacja polega na szybkim i zorganizowanym przemieszczaniu ludności z miejsc, w których przebywanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, do rejonów bezpiecznych. Każdy zakład pracy, instytucja muszą wg przepisów posiadać oznaczone drogi ewakuacyjne oraz plan ewakuacji.

W przypadku szkół, przedszkoli i pozostałych jednostek użyteczności publicznej jest to szczególnie ważna sprawa i dlatego w każdym roku odbywają się treningi ewakuacji, w którym uczestniczą wszyscy pracownicy. Za przygotowanie planów ewakuacji i jej prowadzenie odpowiedzialny jest kierownik zakładu pracy.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku do działalności w zakresie obrony cywilnej w 2011 roku oraz wytycznymi Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 04 stycznia 2011 roku do działalności w zakresie obrony cywilnej w 2011 roku zakłady pracy, instytucje użyteczności publicznej są zobowiązane do prowadzenia treningu ewakuacji z własnych budynków. Na podstawie własnych harmonogramów szkoleń i ćwiczeń organizowanych w 2011 roku pracodawcy planują przeprowadzenie takich ćwiczeń. Również rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 , poz. 719) reguluje kwestię ewakuacji z obiektów.

Realizując wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, wytycznych Wojewody Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku do działalności w zakresie obrony cywilnej w 2011 roku oraz wytycznych Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 04 stycznia 2011 roku do działalności w zakresie obrony cywilnej w 2011 roku Dyrekcja Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce podjęła decyzję o przeprowadzeniu w III kw. 2011 r. ćwiczeń praktycznej organizacji i warunków ewakuacji personelu i przedszkolaków z budynku Przedszkola Nr 3 w Hajnówce w razie ogłoszenia alarmu pożarowego.

W dniu 21 września 2011 r. o godz. 10 00 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i przedszkolaków z budynku Przedszkola Nr 3 w Hajnówce. Za przebieg ćwiczeń odpowiadała Pani Dyr. Pani Dorota Durzyńska. Do czasu przybycia służb ratunkowych akcją ratunkową kierowała Pani Dyrektor Dorota Durzyńska. W ćwiczeniach wzięło udział 130 przedszkolaków, 20 osób personelu przedszkola oraz przedstawiciel Urzędu Miasta Hajnówka członek MZZK Pan Bazyl Wawreszuk. Uczestnicy ćwiczenia na polecenie ustne pani dyr. i nauczycielek opuścili budynek wyjściami ewakuacyjnymi. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Opuszczeniu budynku przedszkola zajęło tylko 2,5 minuty. Zdyscyplinowanie przedszkolaków w prowadzonej ewakuacji przekroczyło najśmielsze oczekiwania. Po złożeniu raportu przez poszczególne wychowawczynie dla Pani Dyr. Doroty Durzyńskiej wynikało, że wszyscy pracownicy i personel pomocniczy oraz przedszkolaki opuściły rejon zagrożony. Opuszczenie budynku prowadzona czterema drogami ewakuacyjnymi. Następnie przedszkolaki obejrzeli samochód bojowy straży pożarnej, który na czas ćwiczeń przybył na teren przedszkola. Po obejrzeniu sprzętu strażackiego pracownicy i przedszkolaki powrócili do budynku przedszkola.

W związku ze zmianą przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. W przypadku obiektu, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Bazyl Wawreszuk

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.