LISTA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH do budżetu obywatelskiego 2019 zakwalifikowanych do konsultacji społecznych

 

 

LISTA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018 ZAKWALIFIKOWANYCH DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

I Projekty nieinwestycyjne

Lp.

Tytuł projektu

Lokalizacja projektu

Szacunkowy koszt

1

Darmowe zajęcia z boksu dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 7

12 000 zł

2

Nie dajmy się boreliozie

Miasto Hajnówka

12 000 zł

3

Bieg rodzinny w Puszczy Białowieskiej

Teren Nadleśnictwa Hajnówka – Kolejki Leśne

10 780 zł

4

Hajnowskie Potańcówki 2019

Plac przy Hajnowskim Domu Kultury / Plac przy Dworcu kolejowym / Inny plac nadający się na tego typu imprezę

12 000 zł

5

Dzieci i młodzież naszpikowani wiedzą

Szkoły podstawowe i średnie na terenie miasta Hajnówka

12 000 zł

 

II Projekty inwestycyjne

Lp.

Tytuł projektu

Lokalizacja projektu

Szacunkowy koszt

1

Z muzyką za pan brat – podniesienie rangi Orkiestry Dętej OSP Hajnówka poprzez zakup instrumentów

Hajnówka

50 000 zł

2

Rozbudowa przyszkolnego placu zabaw na osiedlu Judzianka

Teren przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Działowa 1, 17-200 Hajnówka

50 000 zł

3

Centrum zabaw dla dzieci Lipowa

Osiedle Lipowa – teren obok boiska do piłki nożnej

50 000 zł

4

Budowa sauny suchej w Parku Wodnym w Hajnówce

Park Wodny w Hajnówce, ul. 3 Maja 50, 17-200 Hajnówka

46 740 zł

5

„Podlasie w obiektywie” - prezentacja zdjęć z poprzednich edycji konkursu

Pasaż przed Urzędem Miasta Hajnówka, następnie jako wystawa ruchoma może być prezentowana w innych miejscowościach regionu

30 000 zł

6

Kino letnie plenerowe

Hajnówka Centralna (Dworzec PKP), Hajnowski Dom Kultury

50 000 zł

7

Hajnówka Mój Dom – tematyczne murale w przestrzeni miejskiej

Do ustalenia (preferowane miejsca: ul. Wierobieja, przęsło pod wiaduktem kolejowym, dworzec PKP lub tereny przyległe)

50 000 zł

8

Remont zaplecza sanitarnego w świetlicy przy ulicy Górnej w Hajnówce

ul. Górna 30, 17-200 Hajnówka

50 000 zł

9

Doposażenie placu zabaw dla przedszkolaków

Przedszkole nr 1 w Hajnówce, ul. Władysława Jagiełły 7

11 000 zł

10

Ścianka wspinaczkowa - boulderowa

Teren OSiR Hajnówka

50 000 zł

 

PROJEKTY INWESTYCYJNE - do 50 tys. zł

Tytuł Z muzyką za pan brat – podniesienie rangi Orkiestry Dętej OSP Hajnówka poprzez zakup instrumentów

Lokalizacja Hajnówka

Opis projektu

Projekt dotyczy zakupu instrumentów muzycznych na potrzeby Orkiestry Dętej w Hajnówce funkcjonującej przy OSP w Hajnówce. W ramach projektu planowany jest zakup instrumentów dętych, szczególnie tych najdroższych czyli instrumentów basowych (tub). Zakup jest konieczny z powodu zużycia instrumentów, ale również ceny, której nie jest w stanie unieść budżet Orkiestry. Zakup instrumentów jest niezbędny do poprawienia funkcjonowania Orkiestry Dętej, a tym samym do rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej w Hajnówce.

Cele projektu

Celem zadania jest wsparcie działalności Orkiestry Dętej w Hajnówce funkcjonującej w ramach Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Hajnówce. Orkiestra Dęta jest jedyną tego typu orkiestrą w powiecie hajnowskim i jedyną możliwą formą bezpłatnej edukacji muzycznej dla młodych utalentowanych mieszkańców miasta i powiatu. Obecnie liczy 45 członków, głównie dzieci i młodzież z hajnowskich szkół. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanym z udziałem w zajęciach prowadzonych przez dyrygenta posiadającego odpowiednie przygotowanie muzyczne i duże doświadczenie. Orkiestra pełni istotną rolę w środowisku lokalnym – jest krzewicielem kultury muzycznej. Działalność orkiestry cieszy się wsparciem lokalnych samorządów, które rokrocznie, w miarę możliwości finansowych, finansuje jej funkcjonowanie.

Uzasadnienie projektu

Zakup nowych instrumentów do orkiestry przyczyni się do poprawy infrastruktury kultury, podnosząc tym samym jej atrakcyjność, a przede wszystkim umożliwi dalsze funkcjonowanie orkiestry oraz rozszerzenie i uatrakcyjnienie jej działalności, a także rozwój i wyrównanie szans jej członków.

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 

Tytuł Rozbudowa przyszkolnego placu zabaw na osiedlu Judzianka

Lokalizacja Teren przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Działowa 1, Hajnówka

Opis projektu

Zadanie polega na rozbudowie istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Hajnówce o nowe urządzenia, w tym dotychczas nie występujące na terenie miasta Hajnówka: montażu zjeżdżalni na linie, dwóch huśtawek typu „bocianie gniazdo” oraz aktywizującego dzieci, wielofunkcyjnego zestawu kreatywnego do zabaw (m.in. zabawa w kółko i krzyżyk, tor między linami, mini ścianka wspinaczkowa). Jego celem jest podniesienie atrakcyjności jedynego placu zabaw zlokalizowanego na osiedlu obejmującym rejon szkoły – osiedlu Judzianka. Zastosowane w urządzeniach rozwiązania pozwalają na wszechstronny rozwój dziecka. Dzieci bawiąc się, jednocześnie ćwiczą swoje ciała i umysły. Urządzenia nie muszą posiadać nawierzchni typu pole piaskowe, pole żwirowe lub nawierzchnia syntetyczna i mogą być zamontowane na podłożu trawiastym.

Urządzenia te są zaprojektowane i produkowane zgodnie z normami polskiego i europejskiego prawa.

Cele projektu

Istniejący plac zabaw służy dzieciom uczęszczającym do szkoły w godzinach jej pracy, ale także jest miejscem chętnie odwiedzanym przez rodziny z dziećmi poza godzinami pracy obiektu, w tym w weekendy. Korzystają z niego dzieci z terenu całego miasta, jest dogodnym miejscem dla rodzin, które przejeżdżają obok szkoły korzystając z przebiegającej obok ścieżki rowerowej Green Velo.

Podkreślić należy fakt, iż propozycje urządzeń zawarte we wniosku zostały uzgodnione z Dyrekcją placówki.

Realizacja zadania poprawi także jakość przestrzeni publicznej tej części miasta.

Uzasadnienie projektu

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 3 mają najmniej rozwiniętą infrastrukturę techniczną towarzyszącą szkole spośród innych szkół. Brak jest sali gimnastycznej, odpowiednich boisk, odpowiednio wyposażonej pracowni komputerowej. Można stwierdzić, że ta część miasta jest też mniej doinwestowania w infrastrukturę społeczną w porównaniu do reszty miasta. Jednocześnie niemal w całym rejonie osiedla zdecydowanie przeważają domy jednorodzinne, osiedle się stale rozbudowuje (szczególnie w rejonie ul. Wrzosowej), przybywa młodych małżeństw z dziećmi. To powoduje konieczność zapewnienia im odpowiednich rozwiązań co do oferty spędzania wolnego czasu. Takie działanie jak rodzinny plac zabaw byłby zaspokojeniem oczekiwań i potrzeb w szczególności tych mieszkańców. Dodatkowa atrakcja w postaci nowoczesnych i niespotykanych dotąd w Hajnówce urządzeń, poprawi jakość pobytu na placu zabaw dzieci w godzinach pracy placówki, jak również będzie stanowiła atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu rodzin z dziećmi, w szczególności osiedla przynależnego do rejonu Szkoły Podstawowej nr 3.

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

I2a

 

Tytuł Centrum zabaw dla dzieci LIPOWA

Lokalizacja Osiedle Lipowa - teren obok boiska do piłki nożnej

Opis projektu

Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnego centrum zabaw dla dzieci w różnym wieku. Realizacja projektu obejmuje montaż 4 szt. zestawów - zabawek dla dzieci oraz 4 szt. urządzeń treningowych o różnym stopniu trudności i zaawansowania, dwóch ławek oraz tablicy informacyjnej. W ramach projektu zostanie zamontowany kosz na śmieci oraz stojak na rowery.

Cele projektu

Celem projektu jest stworzenie miejsca gdzie dzieci jednego z większych osiedli Hajnówki oraz jego okolic będą miały możliwość aktywnego i urozmaiconego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Umiejscowienie placu zabaw dla dzieci obok boiska do piłki nożnej umożliwi stworzenie dużego centrum zabaw dla dzieci w różnym wieku, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu poziomu integracji mieszkańców lokalnej społeczności. Zabawki na plac zabaw zostały dobrane w taki sposób aby zaspokoić potrzeby dzieci w różnym przedziale wiekowym.

Uzasadnienie projektu

Osiedlowe centrum zabaw dla dzieci jest najlepszym rozwiązaniem zapewniającym łatwy dostęp do zabawek i sprzętów mających na celu rozwój fizyczny i manualny dzieci w różnym przedziale wiekowym. Niekomercyjny charakter centrum zabaw będzie niewątpliwą zachętą i bodźcem do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Regularna aktywność dzieci i młodzieży, szczególnie w obliczu narastającego problemu otyłości wśród tej grupy wiekowej, może być znakomitą formą profilaktyki prozdrowotnej.

Szacunkowy koszt: 50 000,00 zł

I3a I3c

I3d

I3e

I3f I3h

I3g

 

Tytuł Budowa sauny suchej w Parku Wodnym w Hajnówce

Lokalizacja Park Wodny w Hajnówce, ul. 3 Maja 50, 17-200 Hajnówka

Opis projektu

Budowa sauny suchej będzie przebiegała w sposób etapowy, polegający m.in. na wyburzeniu dwóch saun, starej mokrej i suchej (niedziałającej z powodu wyeksploatowania) i postawieniu nowego pomieszczenia. Miejsce zostanie wyłożone boazerią o wysokiej jakości drewna oraz konstrukcjami drewnianymi niezbędnymi do tego rodzaju obiektów. Zostaną zamontowane nowoczesne urządzenia techniczne: piec elektryczny i sterowniki oraz wykorzystane atrakcyjne rozwiązania wizualne, oświetlenie i nagłośnienie.

Cele projektu

Celem projektu jest budowa nowej sauny suchej w Parku Wodnym w Hajnówce. Nowo wybudowana sauna będzie służyła wszystkim osobom korzystającym z pływalni, a przede wszystkim mieszkańcom naszego miasta. W nowoczesnym kompleksie basenowym, jakim niewątpliwie jest Park Wodny, sauna jest nieodłącznym elementem, cieszącym się bardzo dużym zainteresowaniem wśród korzystających.

Kąpiel w saunie ma znakomity wpływ na nasze zdrowie. Uważana jest za znakomitą profilaktykę w walce z przeziębieniem. Wysoka temperatura wspomaga układ odpornościowy, skraca okres rekonwalescencji po zapaleniu płuc, grypie. Pozwala obniżyć wysokie ciśnienie krwi, utrzymać skórę w doskonałej formie oraz pomóc w dobrym śnie.

Uzasadnienie projektu

Park Wodny w Hajnówce jest najnowocześniejszym obiektem o charakterze sportowo-rekreacyjnym w regionie. Z jego atrakcji korzysta kilkanaście tysięcy osób rocznie, turystów, przyjezdnych, a przede wszystkim mieszkańców naszego miasta. Po ponad ośmiu latach funkcjonowania pływalni, modernizacji wymaga strefa saun. W chwili obecnej, sauna mokra mniejsza wymaga gruntownej modernizacji, a sauna sucha z powodu braku wymagań użytkowych i bhp, całkowicie została wyłączona z eksploatacji. Zużyciu i zniszczeniu uległy wszystkie elementy pomieszczenia: ławki, boazeria, a przede wszystkim piec, który ze względu na bezpieczeństwo pożarowe nie nadaje się do pracy.

W związku z tym, proponowana jest budowa nowej sauny suchej, która powstałaby w miejscu obecnej suchej i starej mokrej. Nowa sauna będzie przestrzenna, mogąca pomieścić dwa razy więcej klientów niż poprzednia. Zostanie wyposażona w nowoczesne urządzenia i sprzęty przy jednocześnie bezpiecznym i oszczędnym działaniu spełniającym obecne standardy technologiczne. Nowa sauna nie tylko wzbogaci i uatrakcyjni ofertę Parku Wodnego, ale również przez lata posłuży naszym mieszkańcom i gościom pływalni.

Szacunkowy koszt: 46 740 zł

 

Tytuł „Podlasie w obiektywie”- prezentacja zdjęć z poprzednich edycji konkursu

Lokalizacja Pasaż przed UM, następnie jako wystawa ruchoma może być prezentowana w innych miejscowościach regionu

Opis projektu

Ścianki wystawiennicze ze zdjęciami z poprzednich edycji konkursu fotograficznego „Podlasie w obiektywie”.

Cele projektu

Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom oraz turystom i innym osobom odwiedzającym miasto i rejon Puszczy Białowieskiej. Popularyzacja walorów Podlasia poprzez wystawę pokonkursową zdjęć z poprzednich edycji konkursu fotograficznego „Podlasie w obiektywie”.

Uzasadnienie projektu

Ścianki wystawiennicze ze zdjęciami z Podlasia uatrakcyjnią wizerunek miasta, będą wizytówką. Miasta i regionu, mogą wzbogacić zajęcia edukacyjne z dziedziny sztuki.

Szacunkowy koszt: 30 000 zł

 

Tytuł Kino letnie plenerowe

Lokalizacja Hajnówka Centralna (Dworzec PKP), Hajnowski Dom Kultury

Opis projektu

W naszym mieście bez kina chcemy organizować kinowe seanse, bo film jest naszą pasją. Zapraszamy mieszkańców Hajnówki i okolic: spotykajmy się, oglądajmy, rozmawiajmy o filmach. Mamy nadzieję, że z Waszym zainteresowaniem i pomocą uda się nam robić dalej razem. Wiemy, że są setki ciekawych filmów, które warto razem obejrzeć.

Chcemy pokazywać filmy w plenerze (np. tereny zielone przy HDK, Dworcu PKP).

Chcemy robić pokazy dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Chcemy, żeby odbywały się one regularnie.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest służenie dobru wspólnemu czyli wizerunkowi Hajnówki oraz zacieśnienie więzi międzyludzkich. Alternatywa na spędzanie wolnego czasu w samotności, w domu przed TV. Chcemy, żeby nasza inicjatywa pokazała ludziom, że najważniejsze są w życiu spotkania, relacje międzyludzkie, że obejrzenie filmu w towarzystwie jest znacznie ciekawsze niż w samotności.

Uzasadnienie projektu

Jako Grupa Nieformalna Dziew/czyny z Cool'turą realizowałyśmy podobne projekty w 2017 i 2018 r. Zainteresowanie pokazami przerosło nasze oczekiwania. Hajnowianie interesują się kinem, chcą dzielić się tą pasją z innymi, razem oglądać filmy i o nich dyskutować.

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 

Tytuł Hajnówka Mój Dom – tematyczne murale w przestrzeni miejskiej

Lokalizacja Do ustalenia (preferowane miejsca: ul. Wierobieja, przęsło pod wiaduktem kolejowym, dworzec PKP lub tereny przyległe)

Opis projektu

Projekt polega na stworzeniu kilku murali stworzonych przez hajnowską młodzież pod kierunkiem profesjonalisty (-ów).

Cele projektu

Celem projektu jest ożywienie wizerunku miasta, murale mają nawiązywać do Hajnówki, do miejsca urodzenia, do którego młodzież chce wracać, które pozytywnie im się kojarzy.

Uzasadnienie projektu

Podstawowym celem projektu jest aktywizacja młodzieży i budowanie postaw lokalnego patriotyzmu. Tematycznie prace mają nawiązywać do Hajnówki w wielu płaszczyznach. Profesjonalnie wykonane murale będą wizytówką miasta, będą świadczyć o kreatywności i rozwoju miejskiej społeczności. Mieszkańcom w każdym wieku murale będą kojarzyć się jako „swoje, własne” pod którymi się podpisują, które będą niepowtarzalne.

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 

Tytuł Remont zaplecza sanitarnego w świetlicy przy ulicy Górnej w Hajnówce

Lokalizacja ul. Górna 30, 17-200 Hajnówka

Opis projektu

Obecny budynek świetlicy osiedlowej przy ulicy Górnej jest budynkiem jednorodzinnym, drewnianym z zapleczem kuchennym bez sanitariatów i kanalizacji. Przebudowa węzła sanitarnego jest niezbędna do dalszego funkcjonowania obiektu a tym samym zagwarantowania mieszkańcom ulicy jak i miasta Hajnówka dostępu do kultury, gdyż właśnie tu skupia się życie kulturalne i społeczne.

Dzięki realizacji tej inwestycji zostanie zmodernizowane zaplecze sanitarne świetlicy. Zostaną wykonane prace remontowe, w tym wykonanie nowych ścian, nowej elewacji z ociepleniem, pokrycie dachu, wykonanie sanitariatów, malowanie itp. Zostanie wykonana także kanalizacja i nowa instalacja wodna. Świetlica przy ulicy Górnej stanie się miejscem, gdzie w komfortowych warunkach mieszkańcy ulicy będą mogli wypoczywać, integrować się i spotykać. Remont świetlicy jest długo wyczekiwaną inwestycją, dzięki której użyteczność świetlicy stanowczo się zwiększy, a komfort korzystania ze świetlicy wzrośnie.

Cele projektu

Podstawowym celem projektu jest poprawa standardu życia mieszkańców poprzez zaspokajanie ich potrzeb społecznych i kulturalnych, zwiększenie stopnia aktywizacji i integracji społecznej oraz wzrost tożsamości lokalnej oraz kultywowanie i rozwój tradycji lokalnych i obyczajów regionu.

Realizacja projektu wpłynie na podniesienie standardu i jakości użytkowania budynku przy ulicy Górnej z którego korzystają zarówno mieszkańcy ulicy Górnej jak również mieszkańcy miasta Hajnówka.

W dłuższej perspektywie realizacja projektu wpłynie pozytywnie na pobudzenie aktywności środowiska lokalnego i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji lokalnych wartości i tradycji kulturowych.

Uzasadnienie projektu

Obecnie stan techniczny budynku świetlicy jak też zaplecza sanitarnego wymaga poprawy i remontu. Inwestycja ma na celu zmodernizowanie obiektu w celu poprawienia warunków użytkowania świetlicy przez społeczność ulicy jak też miasta Hajnówka.

Realizacja zadania wpłynie na rozwój i ożywienie kulturalne oraz wzrost aktywności mieszkańców przy realizacji wspólnych lokalnych przedsięwzięć. Remont zaplecza sanitarnego przyczyni się do poprawy wizerunku i pozytywnego postrzegania świetlicy przy ulicy Górnej. Powyższa inwestycja jest postrzegana przez mieszkańców ulicy Górnej jako sprawa priorytetowa.

Modernizacja świetlicy podniesie jej standard użytkowy oraz zapewni obiektowi pełnienie nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych (użytkowanie obiektu przez cały rok - nawet zimą), wzbogacenie i rozszerzenie działalności i świadczonych usług, takich jak: inicjowanie i współdziałanie w rozwoju i upowszechnianiu kultury, zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym, propagowanie potraw regionalnych, organizowanie różnych przedsięwzięć oraz imprez kulturalnych i okolicznościowych, prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, warsztatowej i muzyczno-rozrywkowej, wzmacnianie więzi międzyludzkich w ramach wspólnie pożytecznie spędzonego czasu.

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

 

Tytuł Doposażenie placu zabaw dla przedszkolaków

Lokalizacja Przedszkole Nr 1 w Hajnówce, ul. Władysława Jagiełły 7

Opis projektu

Zakres rzeczowy wymienionego wyżej zadania (projektu) obejmuje zakup i montaż nowych urządzeń terenowych na plac zabaw przy Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce. Będą to następujące urządzenia: duże kolorowe auto terenowe na sprężynach mieszczące jednocześnie kilkanaścioro dzieci i huśtawka typu „ważka” z podwójnymi siedziskami mieszcząca jednocześnie czworo dzieci.

Cele projektu

Zakupione w ramach projektu urządzenia służyć będą dzieciom w wieku przedszkolnym, mieszkającym w Hajnówce, które uczęszczają i będą uczęszczać w następnych latach do Przedszkola Nr 1 przy ulicy Władysława Jagiełły 7 w Hajnówce. Corocznie do w/w przedszkola chodzi ponad 120 przedszkolaków, które dużo czasu spędzają na przedszkolnym placu zabaw o każdej porze roku.

Uzasadnienie projektu

Zakup wymienionych w projekcie urządzeń terenowych pomoże rozwiązać problem braku środków finansowych na doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1. Corocznie niektóre sprzęty po wieloletnim użytkowaniu, mimo systematycznej konserwacji, należy wymieniać (likwidować) z powodu ich zużycia i ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Wymienione w projekcie terenowe urządzenia: auto na sprężynach i czteroosobowa huśtawka wzbogacą ofertę przedszkola i uatrakcyjnią zabawy dzieci na placu zabaw przy przedszkolu.

Szacunkowy koszt: 11 000 zł

I9a

I9b

 

Tytuł Ścianka wspinaczkowa - boulderowa

Lokalizacja Teren OSiR Hajnówka

Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie ścianki boulderowej wolnostojącej oraz przygotowanie terenu wokół.

Cele projektu

Projekt skierowany jest do wszystkich obywateli bez względu na wiek i płeć. Na tak projektowanej (boulder) ściance można ćwiczyć bez asekuracji i dodatkowego sprzętu.

Uzasadnienie projektu

Celem jest zwiększenie aktywności ruchowej i popularyzacja sportu oraz zdrowego stylu życia. Ma też zachęcić młodzież do aktywnego spędzania czasu.

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

I10a

 

PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE - do 12 tys. zł

 

Tytuł Darmowe zajęcia z boksu dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Lokalizacja Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 7

Opis projektu

W trakcie realizacji zadania zorganizowane będą zajęcia szkoleniowo-rekreacyjne z zakresu boksu olimpijskiego. Treningi odbywałyby się 6,5 godziny tygodniowo przez 10 miesięcy z wyłączeniem okresu wakacyjnego. W poniedziałki, środy, piątki 17-18.30 dla grupy wiekowej 12-18 lat oraz środy i piątki 18.30-19.30 dla grupy wiekowej powyżej 18 lat. Treningi będą prowadzić wykwalifikowani trenerzy i instruktorzy boksu olimpijskiego. Zajęcia będą odbywały się w wynajętej sali gimnastycznej przygotowanej do treningu boksu olimpijskiego. W czasie prowadzenia zajęć uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia wzmacniające ciało, poprawiające gibkość, siłę, szybkość, technikę oraz wydolność organizmu. Ćwicząc w parach lub grupach będą nauczane techniki obrony przed agresją osób trzecich.

Cele projektu

Zwiększenie oferty sportowej dla osób, które nie posiadają predyspozycji do uprawiania takich sportów jak piłka nożna, piłka siatkowa i innych. Dbanie o zdrowie i aktywny tryb życia mieszkańców całego miasta Hajnówki poprzez zajęcia boksu olimpijskiego. Zwiększenie zainteresowania boksem olimpijskim wśród mieszkańców.

Uzasadnienie projektu

Brak podobnych miejsc do rozwijania pasji sportowej pod kątem boksu olimpijskiego. Realizacja zadania pozwoli na promowanie pozytywnych wartości jakie niesie ze sobą wychowanie poprzez aktywność sportową. Wykonywane ćwiczenia pozwolą nie tylko usprawnić uczestników zajęć, ale wpłyną też na poprawę ich stanu zdrowia. Nauka gospodarowania czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Stworzenie możliwości rozwoju sportowego ukierunkowanego na boks olimpijski, co przełoży się na wyjazdy na zawody oraz rywalizację na arenie ogólnopolskiej.

Szacunkowy koszt: 12 000 zł

 

Tytuł Nie dajmy się boreliozie

Lokalizacja Miasto Hajnówka

Opis projektu

Projekt polega na możliwości skorzystania z badania w laboratorium SPZOZ w Hajnówce przy ul. Doc. Dowgirda (lub innym) w celu zdiagnozowania zakażenia boreliozą.

Projekt przewiduje badanie jednego mieszkańca jednym rodzajem testu ELISA.

Test ELISA wykrywa specyficzne przeciwciała przeciwko krętkom Borrelia burgdorferi klasy IgG i IgM i jest zalecany przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych jako pierwszy etap diagnostyki boreliozy. Jest badaniem przesiewowym, służącym do wyselekcjonowania pacjentów wymagających dalszej diagnostyki.

Badania będą realizowane w ilości ok. 200 szt. w ciągu dwóch tygodni w miesiącach wrzesień-październik 2019 r. Liczba badań będzie ograniczona do kwoty maksymalnej budżetu obywatelskiego na rok 2019 r. Przed badaniem przewiduje się wypełnienie ankiety - wywiadu z pacjentem.

Każdy z uczestników badania z wynikiem powinien udać się na konsultacje do lekarza POZ celem odczytania wyników badań i ewentualnie podjęcia dalszego leczenia.

Cele projektu

Projekt dotyczy wszystkich mieszkańców Hajnówki bez względu na wiek i na płeć. Z badania na boreliozę będą mogli skorzystać bez skierowania od lekarza wszyscy Ci, którzy przebywali na terenach zielonych (parkach, lesie, ogrodzie) i obserwują u siebie niepokojące objawy, podejrzewają możliwość zakażenia boreliozą.

Uzasadnienie projektu

Bezpośrednie sąsiedztwo powiatu hajnowskiego z kompleksem Puszczy Białowieskiej warunkuje wysoką zapadalność na boreliozę wśród mieszkańców tego rejonu. Powiat hajnowski jest terenem endemicznym występowania chorób odkleszczowych – w tym boreliozy.

Rozpowszechnianie wiedzy na temat chorób odkleszczowych jest niezmiernie ważnym elementem profilaktyki tych chorób. Zapobieganie chorobom odkleszczowym to również zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym, które w przypadku boreliozy z Lyme mogą ujawnić się po wielu latach. Następstwa pochorobowe mogą być przyczyną przejściowego zmniejszenia aktywności zawodowej lub też trwałego uszczerbku na zdrowiu, co może mieć wpływ na sytuację ekonomiczną społeczeństwa. Nasi mieszkańcy preferujący odpoczynek na świeżym powietrzu są bardzo narażeni na choroby pokleszczowe. Wielu ludzi zarażonych bakterią nie ma świadomości choroby, która może uaktywnić się po latach.

Szacunkowy koszt: 12 000 zł

załącznik do pobrania

 

Tytuł Bieg Rodzinny w Puszczy Białowieskiej

Lokalizacja Teren Nadleśnictwa Hajnówka – Kolejki Leśne

Opis projektu

Zadanie polega na organizacji imprezy rekreacyjno-sportowej z udziałem 3-osobowych rodzin w dniu 30 sierpnia 2019 r. Wytyczone zostaną dwie trasy zawodów, na dystansie 400 m i 800 m, przebiegające przez obszar Puszczy Białowieskiej, na terenie Nadleśnictwa Hajnówka. Miejsce rywalizacji zostanie oznakowane i zabezpieczone zgodnie z wytycznymi dla tego typu imprez biegowych (brama startowa, balon, banery reklamowe, pachołki, płotki, taśmy ostrzegawcze, chorągiewki). Organizacja imprezy obejmuje m.in. zabezpieczenie obsługi medycznej, obsługi sędziowskiej, przygotowanie zaplecza sanitarno-higienicznego, wykonanie pamiątkowych medali. Uczestnicy biegu będą mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji:

  • przejazd kolejką wąskotorową,

  • gry i zabawy z wykorzystaniem dmuchanych urządzeń – zjeżdżalnia, plac zabaw,

  • kącik malucha – suchy basen z piłeczkami,

  • wykonanie pamiątkowych zdjęć – fotobudka,

  • losowanie nagród wśród uczestników przedsięwzięcia,

  • ognisko integracyjne.

Cele projektu

- propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz czynnego wypoczynku rodzinnego,

- popularyzacja zdrowego, aktywnego stylu życia oraz promocja zdrowych więzi rodzinnych i integracja rodzin,

- kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska.

Bieg Rodzinny jest propozycją adresowaną do mieszkańców Hajnówki. Istotnym elementem przedsięwzięcia jest udział całych rodzin: rodziców, dzieci, dziadków, wnuków. Bieganie w Puszczy Białowieskiej ma na celu zachęcenie rodzin do wspólnego spędzania czasu w formie aktywnej, w otoczeniu przyrody.

Realizacja imprezy służy także propagowaniu działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa zawodów sportowych poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie popularyzacji zasad kulturalnego kibicowania, kształtowania nawyków prawidłowego zachowania się w trakcie imprez sportowych, stworzenia warunków dla młodzieży do bezpiecznego uczestnictwa w biegach.

Uzasadnienie projektu

W ostatnich latach bieganie stało się popularną formą spędzania czasu. Wśród wielu pozytywnych skutków tej mody jest rodzinne bieganie. Realizacja przedsięwzięcia daje możliwość wspólnego biegania w grupie w formie zorganizowanej. Biorąc pod uwagę brak tego typu inicjatyw w mieście, nasza propozycja niewątpliwie stanowi rozwiązanie problemu.

Założeniem biegu jest udział w nim dzieci od 1 do 18 roku życia pod okiem rodziców, dziadków i opiekunów. Udział w różnych systematycznych formach aktywności ruchowej rozwija u dzieci wytrwałość w dążeniu do celu, odwagę, siłę woli, umiejętność pokonywania strachu, poczucie wiary we własne siły, zdyscyplinowanie, opanowanie, zdolność koncentracji.

Szacunkowy koszt: 10 780,00 zł

 

Tytuł Hajnowskie Potańcówki 2019

Lokalizacja Plac przy Hajnowskim Domu Kultury / Plac przy dworcu kolejowym / Inny plac nadający się na tego typu imprezę

Opis projektu

Zadanie będzie polegać na przeprowadzeniu trzech Potańcówek w Hajnówce. Będzie to kontynuacja imprez z 2018 roku. Imprezy mają się odbywać na zewnątrz, jeśli warunki pogodowe będą nieodpowiednie nie wykluczone jest przeprowadzenie imprezy wewnątrz budynku (najprawdopodobniej w budynku HDK). Podczas każdej z zabaw ma zagrać zespół grający na żywo oraz DJ. Przewidywany czas pojedynczej zabawy to około 4 godziny. Planowany jest zakup girland oświetleniowych, ponieważ w tym roku oświetlenie było wypożyczane. Girlandy z pewnością będą przydatne nie tylko podczas Potańcówek, ale także podczas wielu innych imprez realizowanych przez miasto.

Cele projektu

Celem zadania jest kontynuacja projektu realizowanego w 2018 roku oraz wzbogacenie kalendarza imprez kulturalnych Hajnówki. Potańcówki w roku obecnym odniosły wielki sukces. Bez wątpienia mieszkańcy miasta chcą tego typu imprez. Frekwencja na każdej z edycji jest tego najlepszym dowodem. Realizacja Potańcówek w wymierny sposób wzbogaca kalendarz imprez kulturalnych Hajnówki i wyróżnia ją na tle innych sąsiednich miast, podnosząc tym samym prestiż kulturalny i turystyczny Hajnówki. Na podstawie obserwacji ze zrealizowanych już imprez można powiedzieć, że odbiorcami będą wszyscy mieszkańcy (a także osoby przyjezdne), bez względu na wiek i płeć.

Uzasadnienie projektu

Mieszkańcom Hajnówki brakuje imprez, które wzbogacają ich życie kulturalne. Taniec stanowi bardzo zdrową formę aktywności fizycznej oraz jest bardzo dobrym stymulantem integracji społecznej. Organizacja Potańcówek pozytywnie wpływa na wizerunek Hajnówki. Potrzeba realizacji tego projektu jest oddolna, sami mieszkańcy dopytują i proszą o kolejne edycje w 2019 roku. Kolejnym ważnym argumentem jest fakt, iż ekonomicznie impreza nie jest droga, a przynosi bardzo duże i pozytywne rezultaty w sferze kulturalnej, społecznej, a także turystycznej. Stosunek nakładów pieniężnych do uzyskiwanych efektów jest bardzo korzystny dla samych mieszkańców Hajnówki jak i miasta.

Szacunkowy koszt: 12 000 zł

 

Tytuł Dzieci i młodzież naszpikowani wiedzą

Lokalizacja Szkoły podstawowe i średnie na terenie miasta Hajnówka

Opis projektu

Celem działania jest popularyzacja idei dawstwa szpiku poprzez działania edukacyjne, mające na celu budowanie świadomości w społeczeństwie, przełamywanie stereotypów i błędnych przekonań dotyczących leczenia białaczek jak również pomoc w rejestracji kandydatów na potencjalnych dawców szpiku. Nauczanie dzieci i młodzieży tolerancji i pomocy osobie chorej jak i jej bliskim.

W czasach gdy my dorośli na co dzień borykamy się z coraz większą ilością chorób młode pokolenie także uczy się z nimi żyć. Nie jest to łatwe być rodzicem czy kolegą lub koleżanką osoby cierpiącej na cukrzycę, autyzm czy zespół Downa. O chorobach nie mówimy, boimy się ich i ciągle są tematem tabu. Gdy w szkole pojawia się chore dziecko bardzo często psycholog czy pedagog szkolny nie do końca wie jak temat funkcjonowania chorego dziecka w szkole, klasie przekazać.

Cele projektu

Celem działań jest budowanie świadomości zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych w zakresie leczenia białaczek wśród których będziemy mogli zarejestrować świadomych kandydatów na dawców szpiku. Szereg działań pokazuje nam jak wiele da się zrobić i jak wiele jest jeszcze do zrobienia by budować tę świadomość. Chcemy zadbać o takie osoby, by uzyskały rzetelne informacje z zakresu białaczek i przeszczepu szpiku.

Poprzez zaplanowane spotkania z dziećmi i młodzieżą chcemy „oswoić” takie choroby jak cukrzyca, zespół Downa czy autyzm. Niestety te zachorowania są coraz częściej spotykane wśród naszych bliskich, sąsiadów czy znajomych.

Zaplanowanymi miejscami działania są placówki oświatowe – szkoły podstawowe czy średnie w Hajnówce.

Uzasadnienie projektu

Rezultatem realizacji działania ma być dotarcie do najszerszej grupy osób na terenie miasta Hajnówka mogących być dawcami oraz zmniejszenie nietolerancji wobec osób chorych jak i ich rodzin. Zachęcenie osób z różnych środowisk społecznych jak i różnych organizacji do współpracy, pokazując w ten sposób możliwość współdziałania na różnych płaszczyznach.

Szacunkowy koszt: 12 000 zł

 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.