LISTA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH do budżetu obywatelskiego 2017 zakwalifikowanych do konsultacji społecznych

BURMISTRZ MIASTA

HAJNÓWKA

LISTA

PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017 ZAKWALIFIKOWANYCH DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

 

I Projekty nieinwestycyjne

Lp

Tytuł projektu

Lokalizacja projektu

Szacunkowy koszt w złotych realizacji projektu po weryfikacji

1

XXI Międzynarodowy Turniej Bokserski o Złotego Żubra

 

Amfiteatr Miejski

8000

2

Parada Orkiestr Dętych

Ulice miasta Hajnówka i Amfiteatr Miejski

 

8000

3

Nigdy nie... zgaśnie! Z kart historii hajnowskich straży pożarnych – wystawa fotografii

Hajnowski Dom Kultury

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

 

8000

4

Hajnowska Fabryka Produkcji Dobra

Amfiteatr Miejski, okolice Urzędu Miasta

 

7912

5

Bieg Rodzinny w Puszczy Białowieskiej

Teren Nadleśnictwa Hajnówka - Kolejki Leśne

 

5090

 

II Projekty inwestycyjne

Lp

Tytuł projektu

Lokalizacja projektu

Szacunkowy koszt w złotych realizacji projektu

po weryfikacji

1

Kurtyna wodna

Centrum miasta, skwer monitorowany koło Urzędu Miasta lub inna preferowana lokalizacja - działka gminna

 

4532

2

Biblioteka – Przestrzeń dostępna dla wszystkich

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Tadeusza

Rakowieckiego w Hajnówce ul. 3 Maja 45

 

31780

3

Piramida linowa na osiedlu Judzianka

Teren przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Hajnówce, ul. Działowa 1 - działka gminna

31488

4

Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Mazury

Osiedle Mazury, teren obok dawnego boiska do koszykówki, nieopodal siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej - działka SM (umowa użyczenia)

 

28759

5

Wodny Tor Przeszkód dla Hajnówki

Park Wodny w Hajnówce

ul. 3 Maja 50

 

32000

6

Tablica w formie artystycznej - upamiętniająca miejsce i ludzi

Okolice skrzyżowania ul. Lipowa - ul. S. Batorego przy

bloku ul. S. Batorego nr 27

- działka gminna

 

31980

7

Rozbudowa siłowni "pod chmurką" w Parku Miejskim w Hajnówce

Park Miejski w Hajnówce

- działka gminna

 

32000

8

Doposażenie i rozbudowa istniejącego Miejskiego Placu Zabaw w dodatkowe elementy zwiększające jego funkcjonalność

Hajnówka ul. Parkowa 1A

- działka gminna

 

 

 

32000

9

Psi Park z terenem do tresury

Teren blisko Osiedla Lipowa (np. przy ul. S. Miłkowskiego lub ul. Żabia Górka)

- działka gminna

32000

10

Budowa pomnika poświęconego pamięci dr. Tadeusza Rakowieckiego

 

Centrum Miasta

- działka gminna

 

32000

(dofinansowanie)

11

Potańcówki Pod Dębami

Plac Hajnowskiego Domu Kultury – działka gminna

 

31500

Hajnówka, dnia 23.08.2016 r. BURMISTRZ

Jerzy Sirak

 

XXI Międzynarodowy Turniej Bokserski o Złotego Żubra

Lokalizacja
Amfiteatr Miejski

Opis projektu
Od 3 lat w Hajnówce organizowany jest Międzynarodowy Turniej Bokserski. Turniej ten jest znany w kraju. W 2015 roku transmitowany na żywo przez telewizję bokser.org. Jest to tradycja która wpisała się w kalendarz imprez Polskiego Związku Bokserskiego.

Cele projektu
Projekt ma służyć rozpowszechnieniu boksu w naszym mieście. Celem jest zainteresowanie młodzieży w uprawianiu tej dyscypliny. Turniej w roku 2017 planowany jest w szerszym stopniu. Jest pomysł ściągnięcia na ten turniej zawodników z czołówki krajowej oraz z zagranicy. Od młodzika do seniora. Odkryty turniej powinien wzbudzić zainteresowanie całej społeczności Hajnówki.

Uzasadnienie projektu
Potrzebę realizacji tego projektu jest większa aktywność młodzieży w uprawianiu boksu. Uprawnianie sportu wymaga wiele wysiłku fizycznego. Celem jest odciągnięcie młodzieży od różnego rodzaju pokus XXI wieku takich jak: alkoholizm, narkomania, komputeryzacja. Wiele młodych osób choruje na otyłość co się wiąże z brakiem ruchu.

Szacunkowy kosztorys
1. Oplata za noclegi i wyżywienie zawodników zagranicznych - 2 000,00 zł
2. Opłata sędziów - 2 200,00 zł
3. Opłata lekarzy zawodów i karetki -1 500,00 zł
4. Opłata relacji bezpośredniej bokser.org - 2 300,00 zł
5. Nagrody i uroczysty bankiet - 2 600,00 zł
Razem: 10 600,00 zł

Nigdy nie... zgaśnie!
Z kart historii hajnowskich straży pożarnych – wystawa fotografii

Lokalizacja
Hajnowski Dom Kultury, Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

Opis projektu
Projekt zakłada organizację wystawy fotografii, która swym zakresem obejmie historię funkcjonowania straży pożarnych od lat 20-tych XX wieku. Wystawa zaprezentuje oryginalne zbiory, których nie znajdzie się w żadnym innym miejscu, unikatowe fotografie, nigdy nie publikowane.
Ponadto na wystawie będzie można obejrzeć znaczące w budowaniu historii pożarnictwa dokumenty, w tym: legitymacje strażackie, dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, listy pochwalne, odznaki i medale oraz puchary, ubiór dawny strażaka, sprzęt gaśniczy (pompy) i inne pamiątki gromadzone na przestrzeni dziesięcioleci. Atrakcję stanowić będą dwa samochody pożarnicze wystawione przed domem kultury: Żuk i Skoda.
Wystawa będzie dostępna bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców miasta Hajnówki i powiatu hajnowskiego oraz turystów w lutym i marcu 2017 r. W Hajnowskim Domu Kultury. Następnie fotografie będzie można obejrzeć w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce. Miesiące te nie zostały wybrane przypadkowo. W lutym organizowana jest coroczna narada Komendy Powiatowej PSP w Hajnówce – podsumowanie ochrony przeciwpożarowej w powiecie za rok poprzedni. Jest to doskonała okazja aby przedstawić poczynione działania zmierzające do utworzenia w przyszłości w KP PSP w Hajnówce muzeum historii pożarnictwa. Zbiórka materiałów archiwalnych trwa około roku. Prace polegały na uporządkowaniu, zdigitalizowaniu i opisaniu udostępnionych materiałów.
Zbiory znajdujące się w poszczególnych jednostkach OSP to dzieła niezwykłe. Trudno pokrótce opisać fotografie przedstawiające historię pożarnictwa, bo byłoby to tak, jakby zamknąć w kilku słowach dorobek życia strażaków, którzy je stworzyli.
Pierwsze fotografie pochodzą z lat 20 ubiegłego wieku. W bogatym zbiorze możemy wyróżnić znaczną część fotografii grupowych, przedstawiających strażaków podczas uroczystości, zawodów, ćwiczeń czy też akcji ratowniczo-gaśniczych. Przedstawiają one osoby znane z imienia i nazwiska, ale także osoby zupełnie anonimowe. Równie ciekawie prezentują się samochody pożarnicze i sprzęt wówczas używany. Uzupełnieniem zdjęć będą ich opisy – barwne komentarze, oddające ducha fotografii. Czarno-białe zdjęcia zachwycają ujęciem i klimatem.
Organizacja wystawy pozwoli ocalić od zapomnienia wizerunek i pamięć strażaków, którzy w swoim życiu pełnili najcenniejsza służbę – "byli ofiarni i mężni w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia".
Podczas uroczystego otwarcia wystawy odbędzie się promocja „Wirtualnego Albumu Fotografii ochotniczych straży pożarnych z powiatu hajnowskiego" przedstawiającego dzieje pożarnictwa powiatu hajnowskiego. Ideą rozpoczęcia prac nad wystawą jest stworzenie w przyszłości w KP PSP w Hajnówce muzeum – izby pamięci historycznej.

Cele projektu
Celem projektu jest ochrona i kultywowanie dziedzictwa historycznego straży pożarnych poprzez upowszechnienie po raz pierwszy dorobku archiwalnego w formie ogólnodostępnej wystawy. Wystawa będzie formą aktywnego spędzania wolnego czasu dla młodzieży i dorosłych. Pobudzi aktywność społeczną i kulturalną oraz wzbogaci ofertę edukacyjną szkół. Przyczyni się także do promocji miasta oraz powiatu hajnowskiego. Historia pożarnictwa obudzi w młodym pokoleniu „ducha strażaka" i szacunek do służby. Wystawa nie tylko przybliży dzieje pożarnictwa dla zwiedzających, ale wzbudzi szczególne emocje u strażaków, którzy odnajdą siebie na fotografiach sprzed lat. Nastąpi wymiana poglądów i doświadczeń odnośnie roli i rozwoju pożarnictwa w powiecie hajnowskim.

Uzasadnienie projektu
Pożarnictwo w mieście Hajnówka oraz w powiecie hajnowskim kształtowało się kilkadziesiąt lat. Wielu strażaków ciężko pracowało na to, aby służba w straży pożarnej była powodem do dumy i budziła podziw. Inicjatywa wyeksponowania dotychczasowego dorobku pożarnictwa powiatu hajnowskiego połączy przeszłość ze współczesną rzeczywistością. Będzie lekcją historii o naszych dziadkach i rodzicach, którzy zawsze w potrzebie nieśli pomoc narażając swoje życie. Wystawa dotycząca pożarnictwa to nowy pomysł, nie zrealizowany dotychczas w powiecie hajnowskim.
Po obejrzeniu zgromadzonych fotografii pozostaje uczucie niedosytu. Być może ze względu na warunki w jakich przechowywane są zdjęcia, które nie pozwalają na właściwe oddanie ich charakteru i wydobycie nastroju. Jednak – na co warto zwrócić uwagę – stan w jakim fotografie przetrwały kilkadziesiąt lat napawa zdumieniem. Znaczna większość pozostaje w stanie nienaruszonym przez człowieka czy też czas. Zdjęcia wymagają powiększenia oraz część z nich obróbki graficznej.
Wystawa będzie stanowić cenną pamiątkę przekazywaną kolejnym pokoleniom. XX wiek, który został ujęty w obiektywie fotografów amatorów, to czas rozwoju i rozbudowy pożarnictwa , co znajduje oddźwięk na fotografiach. Rozpoczynamy podróż przez niezwykle czasy, w których budowano straż pożarna, jej dumę i respekt. Podczas oglądania zdjęć przeniesiemy się kilkadziesiąt lat wstecz, ujrzymy pożarnictwo Hajnówki i powiatu hajnowskiego takie, jakie było przez lata. Bez stylizacji i upiększeń.

Szacunkowy kosztorys
1. Potrzeby prezentacji fotograficznej - 5 000,00 zł
2. Potrzeby prezentacji sprzętu pożarniczego i pamiątek - 2 000,00 zł
3. Oprawa - 1 000,00 zł
Razem: 8 000,00 zł

Parada Orkiestr Dętych

Lokalizacja
Hajnówka

Opis projektu
Parada Orkiestr Dętych odbędzie się dnia 28 maja 2017 roku. Realizacja projektu obejmie organizację wielkiego święta orkiestr dętych w Hajnówce. Zaproszone zostaną zaprzyjaźnione orkiestry z kraju, głównie z województwa podlaskiego. Ogółem wystąpi sześć orkiestr. Organizator zapewni członkom zaproszonych orkiestr z kraju wyżywienie (obiad) i zwróci koszty transportu. Ulicami Hajnówki przejdą orkiestry z zaprzyjaźnionych miast. Uwieńczeniem przemarszu będzie musztra paradna w Amfiteatrze Miejskim w Hajnówce. Parada Orkiestr Dętych jest bardzo widowiskowym przedsięwzięciem, przysparzającym odbiorcom dużo radości. Międzynarodowa Parada Orkiestr Dętych, która odbyła się 31 maja 2015 roku wzbudziła zachwyt publiczności i pozytywne opinie wśród mieszkańców Hajnówki. Kolejna parada, która odbyła się 22 maja 2016 roku utwierdziła organizatorów w przekonaniu, że jest to niezwykłe wydarzenie dla mieszkańców Hajnówki, które powinno odbywać się w mieście cyklicznie.

Cele projektu
Propagowanie i podnoszenie kultury muzycznej wśród mieszkańców Hajnówki poprzez prezentację dorobku młodzieżowych orkiestr dętych (bardzo widowiskowy przemarsz ulicami miasta grupy orkiestr).
Promocja miasta Hajnówka i powiatu hajnowskiego.
Integracja środowiska młodych muzyków. Nawiązanie i rozwijanie współpracy pomiędzy orkiestrami. Podnoszenie poziomu wykonawczego młodzieżowych orkiestr dętych poprzez wymianę doświadczenia.
Wzmocnienie więzi i kontaktów rodziców z dziećmi oraz rozpropagowanie możliwości i zachęcanie hajnowskiej młodzieży do udziału w próbach orkiestry jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, a w konsekwencji przeciwdziałanie jej patologicznym zachowaniom.

Uzasadnienie projektu
Na potrzebę realizacji projektu pt. „Parada Orkiestr Dętych w Hajnówce" wskazują poniższe argumenty:
Projekt będzie popularyzował kulturę muzyczną wśród mieszkańców Hajnówki. Występy orkiestr w Amfiteatrze Miejskim będą czymś niespotykanym – każda orkiestra posiada swój specyficzny charakter, klimat, ubiór, muzykę, a więc prezentuje się w całkiem inny sposób. Muzyka będzie grana na żywo, co nie zawsze jest normą wśród współczesnych zespołów. Parada wzbogaci i uatrakcyjni kalendarz wydarzeń kulturalnych w Hajnówce.
Rytmiczne takty marszów granych przez maszerujące orkiestry przyciągną do Hajnówki rzesze miłośników muzyki orkiestrowej z kraju i z zagranicy. Organizacja Parady podniesie walory turystyczne miasta i przyczyni się do promocji Hajnówki.
Nastąpi integracja środowiska młodych muzyków. Zostanie nawiązana współpraca pomiędzy orkiestrami, co przyczyni się do wymiany doświadczeń, a w konsekwencji do podniesienia poziomu wykonawczego młodzieżowych orkiestr dętych.
Występy publiczne hajnowskiej młodzieży z orkiestry Dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce zachęcą rodziców do udziałów w imprezie, a tym samym zwiększą zaangażowanie i kontakty rodziców z dziećmi. Hajnowska młodzież zostanie ponadto zachęcona do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez udział w próbach orkiestry. Powyższe będzie przeciwdziałało jej patologicznym zachowaniom.

Szacunkowy kosztorys
1. Wyżywienie orkiestr – obiad (6 orkiestr) - 4 000,00 zł
2. Zwrot kosztów transportu - 3 000,00 zł
3. Pamiątki dla orkiestr - 1 000,00 zł
Razem: 8 000,00 zł

Hajnowska Fabryka Produkcji Dobra

Lokalizacja
Amfiteatr Miejski, okolice Urzędu Miasta (maj-czerwiec 2017 r.)

Opis projektu
W roku ogólnopolskich Szczepień Przeciw Nudzie organizowanych w ramach projektu Polska Fabryka Dobra chcemy by kampania w sposób niekonwencjonalny promująca młodzieżowy wolontariat zawitała do Hajnówki.
Działania projektowe obejmują dwudniowe wydarzenia w Hajnówce:
Dzień 1
"Szczepienia Przeciwko Nudzie" to niekonwencjonalna, happeningowa forma popularyzacji wolontariatu młodzieżowego w środowiskach lokalnych poprzez działania edukacyjne i warsztatowe.
Po konsultacjach z Urzędem Miasta ustalimy, do której szkoły przyjedzie FAMbulans – specjalnie przygotowany do tego projektu samochód wyposażony w specjalistyczny sprzęt do aktywizacji młodego pokolenia polaków. Podczas wizyty w szkole animatorzy fabryki Aktywności Młodych przeprowadzą trzygodzinne warsztaty z wolontariuszami, członkami samorządu uczniowskiego lub po prostu najaktywniejszymi uczniami, zachęcając ich do wspólnego poszukiwania nowych form popularyzacji i uaktywniania młodych ludzi w środowisku lokalnym by zwiększyć zainteresowanie tą formą spędzania wolnego czasu wśród ich rówieśników.
Happeningi "Szczepienia Przeciwko Nudzie"
Na jednej godzinie lekcyjnej animatorzy z wolontariuszami przygotują happening "Szczepienia Przeciwko Nudzie", który rozpocznie się na dużej przerwie i do którego zaproszą wszystkich uczniów szkoły. Podczas happeningu sanitariusze przeprowadzą pomiar Stężenia Aktywności Społecznej we krwi, będą sprawdzać wydolność pozytywnej energii w płucach, zdolność prawidłowego oddziaływania na pozytywne wibracje w uszach czy też reakcje lewej i prawej półkuli na bodźce wywołane przez paniczne napady śmiechu. FAMowe pielęgniarki sprawdzą czy młodzież nie ma insektów, które hamują rozwój empatii lub prowadzą do alergii na produkcję dobra. Ponadto zaprezentowana zostanie wystawa 150 unikalnych zdjęć pokazujących wolontariuszy z całej Polski w akcji. Jest to największa tego typu wystawa w naszym kraju. Na happening zaproszeni zostaną przedstawiciele władz samorządowych oraz lokalne media.
Stworzone zostaną materiały filmowe z wizyty w szkole
W ramach działań w szkole animatorzy FAM nakręcą materiały filmowe do teledysku "LUBIĘ TO", którego reżyserami i aktorami będą uczniowie danej szkoły. Zmontowane materiały opublikują na swojej stronie internetowej i fanpage, by zaprezentować je całej Polsce.
Ponad to na terenie Amfiteatru powstanie wystawa fotograficzna pokazująca działania Szkolnych Wolontariatów z hajnowskich szkół w roku szkolnym 2016/2017.
W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 planowane jest nagranie filmu przez młodzież pokazującą w nim nasze miasto widziane oczami młodych.
Dzień 2
Happening „Badanie stężenia aktywności w wydychanym powietrzu".
Animatorzy FAM wspólnie z młodzieżą zorganizują w centrum miasta happening – "Badanie stężenia aktywności w wydychanym powietrzu". Mieszkańców miasta zachęcają do składania podpisów na wielkim banerze Aktywnego Miasta. Ponadto Burmistrzowi zostanie wręczony zostanie oficjalnie CERTYFIKAT AKTYWNEGO MIASTA stanowiący symbol podziękowania za włączenie się do tak ważnej i potrzebnej inicjatywy.
Zaangażowane zostaną lokalne media do podjęcia dyskusji na temat znaczenia inwestowania w wolontariat młodzieżowy i angażowania nas dorosłych w jego rozwój. Animatorzy FAM zainteresują media tematyką aktywności wolontariackiej. Prześlą do naszych mediów przygotowane wcześniej materiały i prośbę o ich publikację.

Cele projektu
Dotarcie z kampanią „szczepienia Przeciw Nudzie" do dużej grupy odbiorców (młodzi mieszkańcy miasta Hajnówka – uczniowie hajnowskich szkół, rodzice, animatorzy, organizacje pozarządowe, osoby zainteresowane).
Wolontariusz, młodzi mieszkańcy Hajnówki będą prekursorami akcji, która wypromuje aktywność wolontariacką w 20000 szkół w całej Polsce.
Przy udziale wolontariuszy z Hajnówki stworzone zostaną materiały filmowe, które będą mogły być wykorzystywane przez szkoły w każdej najmniejszej nawet miejscowości (podczas dwudniowej kampanii a także film o tym jak młodzi widzą Hajnówkę).
Promocja Hajnówki, gdyż w materiałach ukazane zostaną przykłady społecznej aktywności ludzi młodych z Hajnówki.
Gala Wolontariatu – spotkanie z Burmistrzem Miasta Hajnówka/Panią Inspektor – wręczenie certyfikatu aktywnego miasta oraz wręczenie nagród nagrodzonym uczniom i animatorom w konkursie Poszukiwany Poszukiwana 2016 a także wyróżnienie najbardziej aktywnych młodych wolontariuszy działających przy Szkolnych Wolontariatach.

Uzasadnienie projektu
W czasach gdy Internet wchłania młodych ludzi, Galerie Handlowe stają się miejscem życia towarzyskiego, kreowania poglądów i postaw nastolatków, a zaangażowanie w wolontariat w ciągu ostatnich lat spadło prawie do 30%, trzeba zmienić nasze podejście do animacji, pomagania i uczenia młodych bycia dobrymi. Chcąc dać młodzieży pozytywne wzorce, alternatywę, musimy stać się w działaniu tak samo atrakcyjni jak usługi w internecie czy „kolorowy świat Centrów Handlowych".
Jest zbyt mało działań promujących wolontariat wśród młodych. Ostatnia atrakcyjna ogólnopolska akcja promująca młodzieżowy wolontariat została zorganizowana w 2006 r. Przez Centrum Wolontariatu pt. - „Pomaganie wzmacnia" z udziałem Mariusza Pudzianowskiego.
Od tamtej pory sporadycznie podejmowano się kompleksowych działań mających zachęcać młodzież do aktywności. Wyjątkiem był rok 2011 ogłoszony przez UE rokiem wolontariatu. Po tamtych działaniach pozostały nieaktualizowane strony internetowe. Mamy świadomość, że większość akcji dotyczy większych miejscowości i małe gminy mogą jedynie pozazdrościć dużym aglomeracjom, które inwestują ogromne środki w rozwój aktywności społecznej. Dobrym przykładem jest Warszawa, gdzie realizowany jest trzyletni projekt „Wolontariat Miejski" (budżet ponad półtora mln zł). Jaka Gmina może przeznaczyć takie środki na wolontariat? Aby rozwijać wolontariat kompleksowo, a więc w każdej, choćby najmniejszej miejscowości naszego kraju powstał projekt "Polska Fabryką Dobra" a w jego ramach „Ogólnopolskie Szczepienia Przeciwko Nudzie".

Szacunkowy kosztorys
1. Transport miasteczka - 1 112,00 zł
2. Praca animatorów (2dni x 8godz. x 2 animatorów x 50 zł) - 1 600,00 zł
3. Materiały na imprezę – farby, brystol, baner itp. - 100,00 zł
4. Kręcenie i montaż materiałów filmowych - 1 000 zł
5. Wystawa fotograficzna z działalności szkolnych kół wolontariatu i film Hajnówka oczami młodych - 2 000 zł
6. Noclegi (4 os. x 3 noclegi x 50 zł) – 600,00 zł
7. T-shirty z logo Szkolny Wolontariat Dwójki 20 szt. - 250,00 zł
8. Plakaty, ulotki – 250,00 zł
9. Namiot plenerowy na wolontariackie imprezy miejskie - 1 000,00 zł
Razem: 7 912,00 zł

Bieg Rodzinny w Puszczy Białowieskiej

Lokalizacja
Teren Nadleśnictwa Hajnówka – Kolejki Leśne

Opis projektu
1. Wytyczenie trzech tras zawodów przebiegających przez obszar Puszczy Białowieskiej, na terenie Nadleśnictwa Hajnówka o długości 400m, 800m i 1200m. Trasy zabezpieczone zgodnie z wytycznymi dla tego typu imprez biegowych (plotki, taśma ostrzegawcza, chorągiewki).
2. Wykonanie numerów startowych z agrafkami dla wszystkich zawodników – ok. 200 sztuk.
3. Zakup medali pamiątkowych dla wszystkich uczestników zawodów – ok. 200 sztuk.
4. Zakup nagród do losowania wśród uczestników imprezy.
5. Ubezpieczenie uczestników zawodów od nieszczęśliwych wypadków.
6. Zapewnienie obsługi medycznej – wynajem karetki reanimacyjnej z dwuosobowym zespołem medycznym.
7. Zapewnienie obsługi sędziowskiej i technicznej do przeprowadzenia zawodów.
8. Zapewnienie obsługi spikerskiej zawodów.
9. Zapewnienie obsługi administracyjnej zawodów.
10. Zapewnienie sprzętu technicznego do bezproblemowego przeprowadzenia imprezy w postaci nagłośnienia miejsca startu i mety, aranżacja biura biegu. Zapewnienie sprzętu komputerowego i drukarki do czynności związanych z rejestracją zawodników i drukowania niezbędnych materiałów.
11. Zorganizowanie atrakcji wspólnej dla uczestników imprezy w formie ogniska, przejazdu kolejką wąskotorową, wynajmu dmuchanej zjeżdżalni wraz z animatorem, itp.
12. Promocja imprezy – baner, plakaty, reklama w mediach.
13. Zapewnienie budynku sanitarno-higienicznego.

Cele projektu
Bieg Rodzinny w Puszczy Białowieskiej jest propozycja adresowaną do mieszkańców Hajnówki. Istotnym elementem przedsięwzięcia jest udział całych rodzin (rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki). Bieganie w Puszczy Białowieskiej ma na celu zachęcenie rodzin do wspólnego spędzania czasu w formie aktywnej, w otoczeniu przyrody.
Cele imprezy:
popularyzacja zdrowego, aktywnego stylu życia oraz promocja zdrowych więzi rodzinnych i integracja rodzin
propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz czynnego wypoczynku rodzinnego
kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska
Realizacja imprezy służy także propagowaniu działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa zawodów sportowych poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie popularyzacji zasad kulturalnego kibicowania, kształtowania nawyków prawidłowego zachowania się w trakcie imprez sportowych, stworzenia warunków dla młodzieży do bezpiecznego uczestnictwa w biegach.

Uzasadnienie projektu
W ostatnich latach bieganie stało się popularną formą spędzenia czasu. Wśród wielu pozytywnych skutków tej mody jest rodzinne bieganie. Ile jest rodzin tyle jest powodów wspólnego biegania: dla zabawy, przygody, przyjemności, relaksu, zdrowia, dla cennych chwil spędzonych z najbliższymi.
Realizacja przedsięwzięcia daje możliwość wspólnego biegania w grupie w formie zorganizowanej. Biorąc pod uwagę brak tego typu inicjatyw w mieście, nasza propozycja niewątpliwie stanowi rozwiązanie problemu.
Założeniem biegu jest udział w nim dzieci od 1 do 18 roku życia pod okiem rodziców, dziadków i opiekunów. Udział w różnych systematycznych formach aktywności ruchowej rozwija u dzieci wytrwałość w dążeniu do celu, odwagę, siłę woli, umiejętność pokonywania strachu, poczucie wiary we własne siły, zdyscyplinowanie, opanowanie, zdolność koncentracji.
Biegi rodzinne to okazja do międzypokoleniowej integracji, w której uczestniczą zarówno najmłodsi jak i rodzice, dziadkowie.

Szacunkowy kosztorys
1. Przygotowanie trasy (taśmy, pachołki, chorągiewki, płotki) – 640,00 zł
2. Zakup medali – 930 zł
3. Zakup papieru na numery startowe – 150,00 zł
4. Zakup nagród do losowania (piłki, książki, plecaki, gry edukacyjne, przybory szkolne) – 950,00 zł
5. Zabezpieczenie medyczne (wynajem karetki reanimacyjnej z dwuosobowym zespołem medycznym – 1h) – 250,00 zł
6. Przejazd kolejką wąskotorową – 800,00 zł
7. Organizacja ogniska – 150,00 zł
8. Wynajem dmuchanej zjeżdżalni wraz z animatorem zabaw dla dzieci – 800,00 zł
9. Promocja przedsięwzięcia (baner, plakaty, reklama w mediach) – 420,00 zł
10. We własnym zakresie:
- obsługa sędziowska
- techniczna
- administracyjna
- spiker
- nagłośnienie
- sprzęt komputerowy
Razem: 5 090,00 zł

Kurtyna wodna

Lokalizacja
Centrum miasta, skwer monitorowany koło Urzędu Miasta lub inna preferowana lokalizacja

Opis projektu
1. Montaż i instalacja kurtyny wodnej watertop serii Euro – urządzenia wytwarzającego wodną mgiełkę.
Opis techniczny: dzięki zastosowaniu specjalistycznych dysz zamgławiających umieszczonych w wewnętrznych częściach ramy nośnej (rurociągu). Podłączenie zasilania wodnego odbywa się poprzez wpięcie przewodu z wodą do króćca 1/2 z gwintem wewnętrznym znajdującego się na bocznej ramie (rurociąg) kurtyny. Minimalne parametry zapotrzebowania P-2,5 bara, Q-0,2m3/h. Zużycie wody to ok. 200l/h.
Firma Aqua-grupa SBS sp. Z o.o. Oddział Głogów (www.kurtynawodna.pl) oferuje różne wymiary kurtyn oraz ilość zraszaczy i moc zamgławiania.
2. Kurtyny zaopatrzone są w stalowe stopy, które posiadają otwory umożliwiające przymocowanie stopy do podłoża w sposób stały.
3. Kurtyna wodna służy do schładzania i nawilżania powietrza.

Cele projektu
Projekt ma służyć przede wszystkim mieszkańcom miasta Hajnówki i okolic oraz turystom podczas upalnych, letnich dni. Pomysł zaciekawi wszystkich a zwłaszcza najmłodszych. Ti idealne rozwiązanie na ochłodę podczas gorących dni, swojego rodzaju atrakcja dla małych i dużych.

Uzasadnienie projektu
W naszym mieście nie ma działającej fontanny, gdzie można byłoby się ochłodzić w letnie dni. Kurtyna wodna to idealna alternatywa, gdzie woda jest cały czas w ruchu i nie tylko ochładza ale też nawilża i oczyszcza powietrze. To także pomysł na zagospodarowanie czasu wolnego podczas upalnego dnia. Posiadanie kurtyny wodnej wzmocni wizerunek naszego miasta oraz poprawi jego atrakcyjność. Dodatkową zaletą urządzenia jest to, że nie potrzeba odprowadzać wody, gdyż ma ona postać mgiełki, która odparowuje pod wpływem promieni słonecznych.
Prawidłowe użytkowanie jest gwarancją bezawaryjnej pracy oraz utrzymania parametrów technologicznych kurtyny.
Miejsce jej zamontowania-centrum miasta, miejsce monitorowane to dodatkowy plus.

Szacunkowy kosztorys
1. Zakup kurtyny wodnej i jej transport (firma kurierska) - 4 332,00 zł
2. Wąż 0,5 cal – 100,00 zł
3. Kształtki, inne drobne akcesoria do montażu – 100 zł
4. Montaż kurtyny - w zakresie pracownika U.M.
Razem: 4 532,00 zł

Biblioteka – Przestrzeń dostępna dla wszystkich

Lokalizacja
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 45

Opis projektu
Dostosowanie Biblioteki do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Hajnówki polegać będzie na
zainstalowaniu kilku elementów.
Zainstalujemy:
a). przenośne lupy elektroniczne
b). zainstalujemy programy specjalistyczne, mysz i klawiatury specjalistyczne dla niewidomych,
niedowidzących i osób starszych, stworzymy dodatkowe stanowisko komputerowe dodając dodatkowy monitor
c). odtwarzacze plików audio
d). tabliczki na drzwi – wejście główne i wewnątrz budynku
e). system informacyjno-przywołujący
Z realizacji zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy, dzieci, dorośli i osoby starsze, zarówno kobiety i mężczyźni. Projekt jest adresowany do osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży. To one bowiem poznając świat i zmagając się z chorobą i barierami powinny mieć szansę na nowe wrażenia i zdobywanie wiedzy za pomocą innych zmysłów.

Cele projektu
Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom Hajnówki.
Z projektu skorzystają mieszkańcy miasta, kobiety i mężczyźni bez ograniczeń wiekowych, zarówno osoby pracujące jak i uczące się, bezrobotne i w wieku poprodukcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
Projekt jest adresowany do osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży. To one bowiem poznając świat i zmagając się z chorobą i barierami powinny mieć szansę na nowe wrażenia i zdobywanie wiedzy za pomocą innych zmysłów. Choroba narządu wzorku rodzi wiele ograniczeń, jednak poprzez zainstalowanie proponowanych usprawnień, łatwo można takie bariery likwidować.

Uzasadnienie projektu
Projekt dotyczy zwiększenia dostępności mieszkańców Hajnówki do zbiorów Biblioteki Publicznej w szczególności osób niepełnosprawnych.
Ma za zadanie zwiększenie szans uczestnictwa w życiu społecznym oraz zwiększenie integracji i dostępności do edukacji m.in. poprzez wspieranie i wprowadzanie rozwiązań zawartych w ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem artykułów:
Artykuł 8 podnoszenie świadomości,
Artykuł 9 dostępność,
Artykuł 29 partycypacji w życiu publicznym,
Artykuł 30 udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie.
Biblioteki miejskie z założenia powinny być dostępne dla wszystkich mieszkańców Hajnówki. Z czego jeśli nie z biblioteki i jej zasobów, książek i czasopism wszyscy powinni mieć prawo korzystać na równych zasadach.
Trudno jest zapewnić równy dostęp do budynków, usług i atrakcji miejskich osobom mniej sprawnym z uwagi na wiek czy niepełnosprawność. Można jednak na pewno, sprawić by mogły korzystać w pełni z dóbr chociażby takiej instytucji jak Biblioteki Publiczne. Byłoby wspaniale gdyby osoba starsza, słabowidząca czy niewidoma, zamiast siedzieć cały czas w domu mogła wybrać się do okolicznej biblioteki, poprzebywać wśród innych osób, poczytać czasopisma, książkę czy popracować przy komputerze.

Szacunkowy kosztorys
1. System informacyjno-przywoławczy Call Heare/2 sztuki – 2x700 zł =1400,00 zł
2. Programy specjalistyczne: JAWS Professional, Magic Plus, Dolphin Guide, mysz powiększona Big Track, klawiatury: Magic Keyboard i Guarded - 4700+2550+2500+500+430+800 =11 480,00 zł
3. Lupy elektroniczne przenośne Ruby HD /3 sztuki – 3x2 400 zł = 7 200,00 zł
4. Odtwarzacz plików audio Czytak Plus/ 3 sztuki – 3x1 600 zł =4 800,00 zł
5. Monitor LED do specjalistycznego stanowiska komputerowego minimum 21"/ 1 sztuka – 800,00 zł
6. Tabliczki informacyjne na drzwi z poddrukiem i oznaczeniami brajlowskimi/ 7 sztuk – 7x165 zł = 1 155,00 zł
7. Tablica informacyjna z poddrukiem i oznaczeniami brajlowskimi na stojaku metalowym /1 sztuka - 1 855,00 zł
8. Tablice informacyjne na drzwi/oznaczenie pomieszczeń i godzin funkcjonowania biblioteki z poddrukiem i w brajlu / 4 sztuki – 4x540 zł = 2 160,00 zł
9. Nakładka kontrastowa na krawędź stopnia / 6 sztuk – 6x155 zł = 930,00 zł
Razem: 31 780,00 zł

Piramida linowa na osiedlu Judzianka

Lokalizacja
Teren przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Działowa 1, Hajnówka

Opis projektu
Zadanie polega na montażu urządzenia do zabaw dla dzieci – piramidy linowej (szczegółowy opis w załączniku). Jego celem jest podniesienie atrakcyjności jedynego placu zabaw zlokalizowanego na osiedlu obejmującym rejon szkoły – osiedlu Judzianka. Urządzenie takie to nowość na klasycznym (standardowym) placu zabaw. Obecne w urządzeniu siatki pozwalają na wszechstronny rozwój dziecka. Dzieci bawiąc się, jednocześnie ćwiczą swoje ciała i umysły. Jak zapewniają producenci: spryt, zwinność i kreatywne myślenie – tego nie zapewnią tradycyjne domki i wieże. Jest to jedno z ciekawszych urządzeń, którego zaletą jest fakt, że nie musi posiadać nawierzchni typu pole piaskowe, pole żwirowe lub nawierzchnia syntetyczna i może być zamontowana na podłożu trawiastym. Istnieje również możliwość rozbudowy tego urządzenia w przyszłości o dodatki (ślizg, ślizg szeroki lub zjeżdżalnia rurowa). Piramidę tę można również połączyć za pomocą przejścia z inną piramidą.
Urządzenie to jest zaprojektowane i produkowane zgodnie z normami polskiego i europejskiego prawa. Posiada certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego i Instytutu Nadzoru Technicznego. Posiada certyfikat na zgodność z Normą PN-EN 1176 odnoszącą się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz określającą wymogi bezpieczeństwa. Certyfikat ten wydany jest przez Instytut Nadzoru Technicznego, jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Cele projektu
Istniejący plac zabaw służy dzieciom uczęszczającym do szkoły w godzinach jej pracy, ale także jest miejscem chętnie odwiedzanym przez rodziny z dziećmi poza godzinami pracy obiektu, w tym w weekendy. Dodatkowo z obiektu będą mogły skorzystać osoby z dziećmi, które przejeżdżają obok szkoły korzystając z przebiegającej obok ścieżki rowerowej w ramach GreenVelo.
Podkreślić należy fakt, iż Dyrekcja placówki wyraziła się pozytywnie na temat instalacji tego urządzenia.
Realizacja zadania poprawi na pewno też jakość przestrzeni publicznej tej części miasta.

Uzasadnienie projektu
Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 3 mają najmniej rozwiniętą infrastrukturę techniczną towarzyszącą szkole spośród innych szkół. Brak jest sali gimnastycznej, odpowiednich boisk, odpowiednio wyposażonej pracowni komputerowej. Można stwierdzić że ta część miasta jest też mniej doinwestowania w infrastrukturę społeczną w porównaniu do reszty miasta. Jednocześnie niemal w całym rejonie osiedla zdecydowanie przeważają domy jednorodzinne, osiedle się stale rozbudowuje (szczególnie w rejonie ul. Wrzosowej), przybywa młodych małżeństw z dziećmi. To powoduje konieczność zapewnienia im odpowiednich rozwiązań co do oferty spędzania wolnego czasu. Takie drobne działanie jak piramida linowa byłaby zaspokojeniem oczekiwań i potrzeb w szczególności tych mieszkańców. Dodatkowa atrakcja w postaci nowoczesnego urządzenia, poprawi jakość pobytu na placu zabaw dzieci w godzinach pracy placówki, jak również będzie stanowiła atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu rodzin z dziećmi, w szczególności osiedla przynależnego do rejonu Szkoły Podstawowej nr 3.

Szacunkowy kosztorys
1. Montaż piramidy linowej typu SINOPE (cena obejmuje koszt urządzenia wraz z montażem) - 31 488,00 zł
Razem: 31 488,00 zł

Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Mazury

Lokalizacja
Osiedle Mazury, teren obok dawnego boiska do koszykówki, nieopodal siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej

Opis projektu
Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnej siłowni plenerowej. Realizacja projektu obejmie montaż łącznie siedmiu urządzeń treningowych o różnym stopniu trudności i zaawansowania oraz instalację tablicy informacyjnej.

Cele projektu
Celem projektu jest stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy jednego z największych hajnowskich osiedli mieszkaniowych oraz jego okolic będą mieli możliwość aktywnego i urozmaiconego spędzania czasu wolnego, w sposób będący interesującą alternatywą dla innych form aktywności fizycznej. Umiejscowienie siłowni obok dawnego boiska do koszykówki umożliwi rewitalizację pod względem społeczno-towarzyskim tego niezwykle niegdyś popularnego, szczególnie wśród młodzieży, miejsca sportowej rekreacji przyczyniając się jednocześnie do wzrostu poziomu integracji mieszkańców lokalnej społeczności. Dobór urządzeń treningowych dokonany został pod kątem stworzenia możliwości korzystania z siłowni dla osób w szerokim przedziale wiekowym i różnym stopniu przygotowania fizycznego.

Uzasadnienie projektu
Siłownia zewnętrzna jest idealnym rozwiązaniem zapewniającym łatwy dostęp do możliwości rozwoju sprawnościowego adresowany do szerokiego kręgu odbiorców. Jest to o tyle istotne, że ćwiczenia w plenerze zdecydowanie lepiej wpływają na poprawę koordynacji ruchowej oraz kondycji fizycznej niż podobna aktywność realizowana w pomieszczeniach zamkniętych. Niekomercyjny charakter instalacji będzie niewątpliwą zachętą i bodźcem do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu dla osób o niższym statusie materialnym. Regularna aktywność fizyczna dzieci i młodzieży, szczególnie w obliczu narastającego problemu otyłości wśród tej grupy wiekowej, może być znakomitą formą profilaktyki prozdrowotnej. Wśród osób starszych regularny, nieforsowany wysiłek wywiera zdecydowanie korzystny wpływ na ogólny stan zdrowia oraz przyczynia się do wyeliminowania bądź też objawowego złagodzenia wielu schorzeń w obrębie układu kostno-stawowego, mięśniowego oraz krążenia.

Szacunkowy kosztorys
1. Ławka pozioma do ćwiczeń mięśni brzucha – 5 500 zł
2. Drabinka z drążkiem, podciąg nóg – 2 500 zł
3. Orbitrek – 4 092 zł
4. Przyrząd do wyciskania siedząc – 3 441 zł
5. Wioślarz – 2 500 zł
6. Wyciąg górny – dwa stanowiska – 4 500 zł
7. Narciarz – 5 626 zł
8. Tablica informacyjna – 600 zł
Razem: 28 759 zł

Tablica w formie artystycznej - upamiętniająca miejsce i ludzi

Lokalizacja
Okolica skrzyżowania Lipowa-Batorego, przy bloku nr 27

Opis projektu
Przedmiotem projektu jest tablica w formie artystycznej upamiętniająca ludzi oraz miejsce od którego wzięła początek Hajnówka. Wiadomym jest, że już w 1792 r. Za panowania króla przy straży Hajnowskiej, zlokalizowanej naprzeciw dzisiejszej stacji paliw ORLEN, zatrudnieni byli przy obronie Puszczy Białowieskiej: Wołczyk, Kowszyło, Melcer. Później obszar od rzeki Leśnej aż do ul. 11 Listopada, wzdłuż dzisiejszej ul. Lipowej otrzymali mieszkańcy na własność w wyniku reformy uwłaszczeniowej, przeprowadzonej przez cara (zabór rosyjski). W roku 1869 istniała już wieś Hajnówka, a dokumenty z tego okresu wymieniają uwłaszczonych gospodarzy: Wołczyk, Kowszylo, Kicel, Sidoruk, Melcer, Sawicki, Panasiuk, Bujnowski. Nadanie działek ułatwiło rodzinom utrzymanie się, zapewniło stały dochód. Tablica najlepiej spełni swą funkcję przy skrzyżowaniu Lipowa-Batorego.

Cele projektu
Tablica upamiętniająca służyć będzie wszystkim mieszkańcom Hajnówki, turystom i osobom odwiedzającym miasto. Celem jest ułatwienie poznania historii miasta od zarania dziejów, kształtowanie świadomości historycznej i tożsamości Hajnowian. Zwłaszcza młodzież i starsze dzieci powinny zapoznać się z ta kartą historii Hajnówki. Projekt wpłynie także na rozwój patriotyzmu lokalnego mieszkańców, może ktoś pokocha to właśnie miejsce i zechce tu zostać, nie wyjeżdżać np. Za granicę. Dla większości z nas historia znana jest gdzieś od I Wojny Światowej, gdy następował rozwój Hajnówki związany z grabieżą puszczy przez Niemców a potem Anglików (firma Centura). I to właśnie powinno się zmieniać – gdyż mało kto zna historię powstania miasta.

Uzasadnienie projektu
Hajnówka jako młode miasto nie posiada zabytków czy ratusza na rynku, które świadczyłoby o kilku wiekach historii. Specyfika miejsca – teren Puszczy Białowieskiej powoduje to, że uznajemy za cenne czczenie nie tylko okazów materialnych tj. Drzew, głazów itp. Ale także ludzi, którzy mieli wpływ na między innymi obecny charakter miejscowości, a ludzi tych pamiętają nieliczni. Dzięki projektowi, my mieszkańcy możemy zyskać coś cennego a mianowicie poczucie wartości i świadomość, że nasza społeczność także posiada własna kolebkę istnienia, a wszyscy odwiedzający poznają „nasze miejsce na Ziemi". A jest w nim mały skrawek naszego miasta – dzisiejsza ul. Lipowa, od której wszystko się zaczęło – tworzenie się miejscowości Hajnówka. Mieszkańcy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że ulica Lipowa łącznie z mieszkającymi tu rodzinami: Wołczyków, Kowszyłów, Kicelów, Sidoruków, Melcerów, Sawickich, Panasiuków, Bujnowskich, wykazują ciągłość historyczną miasta od początku dziejów do dziś.

Szacunkowy kosztorys
1. Koncepcja i projekt - 3 000,00 zł
2. Model tablicy 60x60 cm - 5 000,00 zł
3. Odlew tablicy - 6 000,00 zł
4. Cokół, montaż - 12 000,00 zł
Razem: 26 000,00 zł (netto)

Wodny Tor Przeszkód dla Hajnówki

Lokalizacja
Park Wodny w Hajnówce, ul. 3 Maja 50, 17-200 Hajnówka

Opis projektu
WODNY TOR PRZESZKÓD to dmuchana sprężonym powietrzem platforma zabawowa praktycznie dla wszystkich osób powyżej 6 roku życia. Dzięki swojej budowie oprócz świetnej zabawy poprawia kondycję zdrowotną oraz koordynacje ruchową.
Atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu poprzez sport oprócz walorów wypoczynkowych ma za zadanie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym takim jak nadwaga, stres, cukrzyca, wycofanie społeczne. Zwiększenie atrakcyjności wypoczynku sportowego poprzez zastosowanie zabawy powoduje jednocześnie oprócz zadowolenia – wszystkie elementy mające wpływ na podniesienie samopoczucia oraz wiary w skuteczność własnych działań. Proponuję wykorzystać tę najprostszą formę podniesienia walorów zdrowia, samopoczucia i jednocześnie sportu w trakcie korzystania z toru przeszkód, który jest atrakcyjny nie tylko dla dzieci i młodzieży ale także dla osób dorosłych.

Cele projektu
W celu podniesienia sprawności fizycznej poprzez zabawę – udostępnienie wodnego placu zabaw – toru przeszkód dla wszystkich klientów Parku Wodnego w Hajnówce. Tor przeszkód wykorzystywany byłby podczas ferii zimowych, letnich oraz świątecznych.

Uzasadnienie projektu
Motywacja mieszkańców miasta do aktywnego wypoczynku poprzez sport i zabawę. W trakcie przeprowadzenia wstępnych zapytań dotychczasowych klientów hajnowskiego parku wodnego pomysł cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Oprócz walorów przedstawionych (zdrowotnych, sportowych) WODNY TOR PRZESZKÓD podniósłby atrakcyjność Parku Wodnego w Hajnówce, powodując zwiększenie wpływów budżetowych miasta powiatowego Hajnówka, a co za tym idzie nastąpiłby jednocześnie zwrot poniesionych kosztów.

Szacunkowy kosztorys
1. Zakup Wodnego Toru Przeszkód wraz z pełnym wyposażeniem mocującym i eksploatacyjnym – 30 000,00 zł
2. Zakup 10 szt. kamizelek asekuracyjnych dla dzieci, młodzieży oraz osób nie umiejących pływać
http://www.sklepratownik24.pl/ratownictwo-wodne/kamizelki-ratunkowe-kamizelki-asekuracyjne/kamizelka-asekuracyjna-dla-dzieci-kids-mq-child.html – 2 000,00 zł
3. Obsługa urządzenia w ramach etatu pracowników technicznych i ratowników Parku Wodnego w Hajnówce
Razem: 32 000,00 zł

Psi Park z terenem do tresury

Lokalizacja
Teren blisko Osiedla Lipowa (np. Przy ul. Stanisława Miłkowskiego lub ul. Żabia Górka)

Opis projektu
Ogrodzony teren z torem agility (atrakcjami takimi jak: drabinka, huśtawka, tunel, obręcz do skoków, slalom, palisada i kładka).

Cele projektu
Jako, że byłby to pierwszy park w naszym mieście – inwestycja kierowana jest do wszystkich Hajnowian. Ze względu na blisko usytuowany parking, być może znajdą się chętni z innych terenów miasta Hajnówka, nie tylko z osiedla przy ulicy Lipowa. Tablica ogłoszeń będzie służyć do komunikacji między właścicielami psów o zaginionych pupilach, o poszukiwaniu domu dla opuszczonych zwierząt, bądź szczeniaków do oddania, a także informacje z przytuliska dla zwierząt Ciapek czy weterynarii.

Uzasadnienie projektu
Właściciele będą mogli wyprowadzać swoje psy, bez obawy spuścić ze smyczy, nie zagrażając innym ludziom – przede wszystkim dzieciom. Być może przyczyni się to do zmniejszenia zanieczyszczenia miasta, a przede wszystkim chodników i placów zabaw na osiedlach.
Ogrodzony teren zapobiegnie ucieczce niesfornego czworonoga. Wybiegany pies będzie szczęśliwszy i spokojniejszy – nie będzie uprzykrzać życia innym mieszkańcom ujadając podczas nieobecności swego pana.
Hajnowianie więcej czasu będą mogli spędzać na świeżym powietrzu – wspólnie, aktywnie trenując ze swoim czworonożnym przyjacielem.
Psi park – miejscem socjalizacji – psy przebywając w swoim towarzystwie są posłuszniejsze.

Szacunkowy kosztorys
1. Ogrodzenie z dwiema bramkami - 10 000,00 zł
2. Tor przeszkód do tresury (pochylnia, przeskok, słupki do slalomu, płotki) - 13 000,00 zł
3. Ławka dla właścicieli - 1 000,00 zł
4. Teren ogrodzony na psią toaletę (z piachem) - 5 000,00 zł
5. Tablica ogłoszeń - 1 000,00 zł
6. Regulamin - 1 000,00 zł
7. Kosz na psie nieczystości - 1 000,00 zł
Razem: 32 000,00 zł

Doposażenie i rozbudowa istniejącego Miejskiego Placu Zabaw w dodatkowe elementy zwiększające jego funkcjonalność

Lokalizacja
ul. Parkowa 1 A, 17-200 Hajnówka

Opis projektu
Plac zabaw dla dzieci jest częścią Miejskiego Parku w Hajnówce, który znajduje się w centrum miasta. W Miejskim Parku organizowane są imprezy ( Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka, Ogólnopolski Konkurs Piosenki Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia „Przebojem na antenę"), które przyciągają całe rodziny wraz z dziećmi przez co jest chętnie odwiedzany.
Plac odwiedzany jest również nie tylko podczas imprez lecz również przez dzieci z pobliskich osiedli, szkół i przedszkoli. Spełnia on wiele bardzo ważnych funkcji m.in. zachęca do aktywności fizycznej, sprawia dzieciom wiele radości, jest świetnym pomysłem na spędzenie wolnego czasu. Jest jednym z miejsc integracji lokalnej społeczności. Projekt przewiduje doposażenie placu zabaw w nowoczesne, bezpieczne konstrukcje przestrzenne do kreatywnej, ruchowej zabawy, dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat, takich jak: huśtawki, zjeżdżalnie, tory przeszkód, piaskownica i bezpieczną nawierzchnię przy zabawkach. Konstrukcje powinny być wykonane z ekologicznych materiałów, kolorowe, kreatywne i przyjazne dzieciom, powinny też być zakotwiczone w trawie, uwzględniając dodatkowo zabezpieczenie całego placu zabaw nowych ogrodzeniem.

Cele projektu
Celem projektu jest umożliwienie rozwoju rekreacji dla mieszkańców miasta Hajnówka poprzez doposażenie i ogrodzenie istniejącego Miejskiego Placu Zabaw, a co za tym idzie zwiększenie atrakcyjności bazy sportowo rekreacyjnej. Dzięki wyposażeniu placu zabaw dzieci mogą bezpiecznie i aktywnie spędzać czas. Realizacja operacji przełoży się na lepszym dostępem do sportu, aktywnego i kulturalnego wypoczynku.

Uzasadnienie projektu
Obiekt jest chętnie wykorzystywany przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz liczne rodziny z małymi dziećmi z lokalnych osiedli, wymaga jednak renowacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Funkcjonalne i atrakcyjne urządzenia zamontowane na placu zabaw dadzą możliwość pielęgnowania rozwoju fizycznego dzieci. Duża liczba korzystających z urządzeń i intensywna eksploatacja dotychczasowego placu zabaw spowodowała, że dzieci mają utrudnioną możliwość zaspokojenia swojej naturalnej potrzeby ruchu. Więcej nowych i atrakcyjniejszych urządzeń sprzyjałoby doskonaleniu cech sprawności motorycznej i intensyfikowaniu zajęć wychowania fizycznego. Realizacja projektu jest wyjściem na przeciw potrzebom mieszkańców, szczególnie rodzin z małymi dziećmi.
Umożliwienie mieszkańcom miasta Hajnówka rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez doposażenie i udostępnienie miejskiego placu zabaw. Dobrze doposażony plac zabaw przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miasta Hajnówka, wpłynie na rozwój miasta pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców. Zagospodarowanie tego terenu wpłynie na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocni ich aktywizację, co wyrazi się w życiu miasta i gminy.

Szacunkowy kosztorys
1. Ogrodzenie Miejskiego Placu Zabaw wraz z furtką samozamykającą się oraz bramą wjazdową dwuskrzydłową - 13 000 zł
2. Piaskownica kwadratowa ECO z drewna klejonego (271x271) – 2 240,00 zł
3. Ułożenie bezpiecznej nawierzchni przy już istniejących elementach małej architektury (grubość 20 cm – 147,60 zł/m2 - 2 688,00 zł
4. Tablica informacyjna, regulaminowa – 468,00 zł
5. Huśtawka ważka ( 1 szt) – 1 303,00 zł
6. Huśtawka wagowa (1 szt) – 3 518,00 zł
7. Linaria – Piramida Maxi – 8 783,00 zł

Razem: 32 000,00 zł

Rozbudowa siłowni ,,pod chmurką" w Parku Miejskim w Hajnówce

Lokalizacja
Park Miejski w Hajnówce

Opis projektu
Urządzenie ogólnodostępnej siłowni na wolnym powietrzu w Parku Miejskim w Hajnówce nieopodal Miejskiego Placu Zabaw ma na celu uzupełnienie istniejącej infrastruktury rekreacyjnej o elementy, z których będą mogli korzystać: starsze dzieci, młodzież i dorośli. Projekt jest pomyślany jako rozbudowa istniejącej już siłowni na powietrzu o elementy: podciąg + wyciskanie siedząc + pylon, koło duże + koło małe, prasa nożna + wiosło, orbitrek, jeździec, wiosło, prostownik pleców, pajacyk, masażer pleców siedzący.
Projekt jest skierowany dla każdej grupy odbiorców. Zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Dorośli mieszkańcy będą mogli korzystać z siłowni wraz z rodzinami, przyjaciółmi. Druga taka główna grupa to dzieci i młodzież, które często z braku możliwości finansowych rodziców, nie mogą uczęszczać na odpłatne zajęcia sportowe. Kolejna grupa społeczna to seniorzy w naszym mieście. Pomijając już zbawienny wpływ ruchu na ich kondycję fizyczną i zdrowie, jest to ogromna szansa dla nich, by wyjść z domu, spotkać się z sąsiadami w swoim wieku, porozmawiać, spędzić razem aktywnie czas na świeżym powietrzu. Z projektu może korzystać każdy bez względu na wiek, płeć, czy miejsce zamieszkania w naszym mieście, ale też mogą z tej formy wypoczynku korzystać turyści odwiedzający nasze zielone i czyste miasto.

Cele projektu
Celem projektu jest rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez doposażenie nowo powstałej siłowni na wolnym powietrzu, stanowiącej atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców Hajnówki. Przedmiotowa operacja obejmuje swoim zakresem dostawę oraz montaż dodatkowych urządzeń do ćwiczeń. Siłownia usytuowana jest w sąsiedztwie Miejskiego Placu Zabaw dla dzieci. Siłownia „pod chmurką" to połączenie ruchu i przyjemności z przebywania na świeżym powietrzu przeznaczona dla osób w każdym wieku.

Uzasadnienie projektu
Siłownia zewnętrzna ma za zadanie umożliwić wszystkim, niezależnie od wieku i umiejętności, dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Jest skierowana zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i osób starszych. Rozbudowa tego typu ogólnodostępnych i atrakcyjnych w użytkowaniu placów fitness zachęci osoby w różnym wieku do podjęcia ćwiczeń ruchowych i zmotywuje do przejścia na zdrowszy tryb życia. Korzystanie z urządzeń siłowni zewnętrznej wpływa pozytywnie na zdrowie i układ krążenia, a ponadto wzmacnia kondycję fizyczną i koordynację ruchową. Elementy siłowni zewnętrznej stanowiłyby doskonałe uzupełnienie istniejącej infrastruktury. Wskazać należy, że teren ten jest utwardzony i nie wymaga kosztownych nakładów.

Szacunkowy kosztorys
1. Stojak na rowery – 271,83 zł
2. Ławka sportowa metalowa ( 2 szt) – 1 230,00 zł
3. Kosz na śmieci – 430,50 zł
4. Podciąg + wyciskanie siedząc + pylon – 5 731,80 zł
5. Koło duże + koło małe – 2 595,30 zł
6. Prasa nożna + wiosło – 4 686,30 zł
7. Orbitrek – 2 706,00 zł
8. Jeździec – 1 968,00 zł
9. Wiosło – 2 029,50 zł
10. Prostownik pleców – 1 182,77 zł
11. Pajacyk – 1 968,00 zł
12. Masażer pleców siedzący – 3 200,00 zł
13. Koszt dostawy i montażu – 4 000,00 zł
Razem: 32 000,00 zł

Budowa pomnika poświęconego pamięci dr. Tadeusza Rakowieckiego

Lokalizacja
Centrum miasta Hajnówka w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta

Opis projektu
Tadeusz Rakowiecki (1878-1965), 40 lat mieszkał i pracował w Hajnówce. Był organizatorem Kasy Chorych i jej naczelnym lekarzem, potem lekarzem Ubezpieczalni Społecznej. W pamięci hajnowian zapisał się jako niezwykle oddany swoim pacjentom lekarz, wybitny astronom i hajnowianin. Nie zostawił po sobie majątku, bowiem nigdy nie dbał o wartości materialne. Zostawił książki, rękopisy, dokumenty i fotografie, które są nie tylko cennym zbiorem Miejskiej Biblioteki Publicznej, ale i nieodłącznym elementem ilustrującym historię miasta. Biblioteka popularyzuje sylwetkę patrona poprzez artykuły publikowane w prasie, wydawnictwach, na wykładach i lekcjach bibliotecznych w formie prezentacji multimedialnych. Mieszkańcy Hajnówki oddali mu hołd, uwieczniając jego imię w nazwie ulicy. W 1971 r. w Przychodni Obwodowej odsłonięto tablicę pamiątkową. W 1978 r. Miejskiej Bibliotece Publicznej nadano imię dr Tadeusza Rakowieckiego. W 1998 r. w SP ZOZ otwarto Izbę poświęconą jego pamięci. W 2015 r. biblioteka przygotowała wystawę ilustrującą życie i działalność Tadeusza Rakowieckiego, zrealizowała jubileuszowy blok lekcji połączonych z prezentacjami multimedialnymi. Z udziałem Burmistrza odbyło się spotkanie dla radnych, poświęcone upamiętnieniu dr Rakowieckiego. Powstała inicjatywa budowy pomnika. Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki rozpoczęło zbiórkę pieniędzy. Koszt realizacji pomnika jest wielkim wydatkiem finansowym, przy zaangażowaniu wszystkich środowisk i połączeniu wszystkich możliwości uda się to przedsięwzięcie zrealizować.
Artysta rzeźbiarz Jarosław Perszko, urzeczony osobą dr. Rakowieckiego, przygotował makietę pomnika w formie fotela dr Rakowieckiego. Inspiracją formy była niezwykła historia fotela i zachowanie dawnego pacjenta doktora. Do biblioteki zgłosił się Mikołaj Grygoruk, mieszkaniec pobliskiej wsi Czyże, stwierdził, że ma fotel doktora Rakowieckiego. Po pięćdziesięciu latach od śmierci doktora, jego fotel u osoby prywatnej, w dodatku gdzieś na wsi, 10 km od Hajnówki. Absurd, pomyłka, czy jakiś żart? Rolnik przywiózł zamówione na zimę ziemniaki, gospodyni poprosiła by przy okazji zabrał z piwnicy stary fotel Rakowieckiego. Zamieszkiwała w dawnym mieszkaniu Rakowieckich. Rolnik ciężko chorował w młodości, groziła mu amputacja nogi i był leczony przez dr Rakowieckiego. Dr Rakowiecki uratował mu nogę, nosi but ortopedyczny ale chodzi o własnych nogach. Przywiózł fotel do domu, żona sarkała, kazała porąbać na opał i spalić. Sprzeczał się z żoną, nie mógł zniszczyć fotela swojego doktora, kilka lat przechowywał go w stodole. Dowiedział się że biblioteka gromadzi pamiątki patrona, zdecydował się przywieźć fotel. Fotel na którym mój doktor siedział, pracował, odpoczywał..., z zakłopotaniem i wzruszeniem opowiadał o swojej chorobie i kontaktach z dr. Rakowieckim. Dr Rakowiecki głęboko pozostał w sercach wielu pacjentów, o czym świadczą liczne przekazy ustne. My hajnowianie jesteśmy zobowiązani upamiętnić jego osobę, w naszym mieście, stałą dobrze widoczną formą.

Cele projektu
Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom miasta. Powstanie pomnik upamiętniający dr Tadeusza Rakowieckiego. Pomnik będzie ciekawym, sentymentalnym ale i nowoczesnym, oryginalnym elementem architektonicznym, oraz atrakcyjnym punktem edukacji regionalnej i historycznej. Pomnik będzie atrakcyjnym punktem turystycznym, przy którym przewodnicy turystyczni powiedzą o zasługach dr Rakowieckiego w lecznictwie, osiągnięciach w dziedzinie astronomii, patriotyzmie, upodobaniach literackich, oraz zamiłowaniach do literatury i książki. Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego popularyzuje sylwetkę swego patrona poprzez różnorodne formy: wystawy, artykuły, lekcje biblioteczne i wykłady połączone z prezentacjami multimedialnymi. Są to jednak formy przejściowe i przemijające. Pomnik byłby stałą, wyraźną, widoczną dla wszystkich formą upamiętniającą dr Rakowieckiego.

Uzasadnienie projektu
Tadeusz Rakowiecki (1878-1965), 40 lat mieszkał w Hajnówce. Zajmował się leczeniem miejscowej ludności, organizacją lecznictwa otwartego i upowszechnianiem oświaty zdrowotnej Był organizatorem Kasy Chorych. W pamięci hajnowian zapisał się jako niezwykle oddany swoim pacjentom lekarz i wybitny astronom. Dokonał wielu odkryć w dziedzinie astronomii, jest autorem 27 naukowych prac astronomicznych. Nie zostawił po sobie majątku, bowiem nigdy nie dbał o dobra materialne. Zostawił książki, rękopisy, dokumenty i fotografie, które są nie tylko cennym zbiorem Miejskiej Biblioteki Publicznej, ale i nieodłącznym elementem ilustrującym historię miasta. Mieszkańcy Hajnówki oddali mu hołd, uwieczniając jego imię w nazwie ulicy. W Przychodni Obwodowej odsłonięto tablicę pamiątkową, Miejskiej Bibliotece Publicznej nadano imię dr Tadeusza Rakowieckiego. W SP ZOZ otwarto Izbę poświęconą jego pamięci i funkcjonuje tam biblioteka szpitalna. W 2015 r. biblioteka eksponowała wystawę ilustrującą życie i działalność Tadeusza Rakowieckiego, zrealizowała cykl lekcji dla młodzieży szkolnej. Z udziałem burmistrza odbyło się spotkanie dla radnych, poświęcone upamiętnieniu dr Rakowieckiego. Powstała inicjatywa upamiętnienia Tadeusza Rakowieckiego, w formie pomnika. Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki rozpoczęło zbiórkę pieniędzy. Rzeźbiarz Jarosław Perszko przygotował makietę pomnika. Hajnówka jako miasto ma niewiele pomników, które można by połączyć z prezentacją sylwetek wybitnych hajnowian przeplatanych historią miasta. Pomnik będzie formą promocji miasta i upowszechniania jego historii.

Szacunkowy kosztorys
1. Wykonanie projekt pomnika - 15 000,00 zł
2. Przygotowanie terenu pod lokalizację pomnika – 5 000,00 zł
3. Realizacja pomnika - 80 000,00 zł
Razem: 100 000,00 zł
Koszt dofinansowania projektu z budżetu miasta - 32 000,00 zł

Potańcówki Pod Dębami

Lokalizacja
Do uzgodnienia, proponowane miejsce: plac Hajnowskiego Domu Kultury lub park przy ul. Warszawskiej (przy Dworcu PKP)

Opis projektu
Projekt zakłada budowę drewnianej sceny z konstrukcją 20m x 20m z zadaszonym podwyższeniem dla zespołu 4m x 10m wraz ze scenografią 9m. in. Oświetlenie – taśma żarówka, lampiony), promocja miejsca (baner, plakaty) oraz koszt pierwszej potańcówki.
Pomysł wynika bezpośrednio z potrzeb mieszkańców. Nawiązuje do kultowych niegdyś potańcówek odbywających się na świeżym powietrzu przy akompaniamencie muzyki granej na żywo. Chcemy aby ta tradycja powróciła do naszego miasta. Potańcówki odbywałyby się w okresie wakacyjnym np. Co 2 tygodnie.
Scena z powodzeniem mogłaby być wykorzystywana do innych celów np. Spektakle, pokazy, występy, koncerty, kino "pod chmurką" itp.

Cele projektu
Adresatami projektu są wszyscy mieszkańcy Hajnówki a także turyści. Potańcówki odbywałyby się na zasadach zmianowości wg godziny. Kilkugodzinną potańcówkę otwierałaby zabawa dla dzieci, potem muzyka dla starszego pokolenia z muzyka grana na żywo, na zakończenie muzyka byłaby dostosowana do młodego pokolenia hajnowian.
Dobrym pomysłem byłaby również nauka tańca. Młodzi mieliby okazję nauczenia się tańców, przy których bawili się niegdyś ich rodzice, dziadkowie (Polka, walczyk itp.).
Naszym celem jest też wpłynięcie na pozytywny wizerunek miasta.

Uzasadnienie projektu
Zrealizowanie projektu przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty na spędzenie wolnego czasu podczas sezonu letniego. Poza dobrą zabawą przyczyni się do podniesienia wydajności fizycznej mieszkańców.
Będzie sprzyjała zacieśnieniu więzi międzyludzkich, pozytywnemu samopoczuciu mieszkańców.
W Hajnówce nie ma miejsca, w którym ludzie kochający muzykę i taniec mogliby się realizować. Nie ma klubów, dyskotek, dlatego potrzeba stworzenia takiego miejsca jest niezwykle istotna.

Szacunkowy kosztorys
1. Budowa sceny drewnianej z ramowa konstrukcją 20m x 20x z zadaszonym podwyższeniu dla zespołu 4m x 10 m - 20 000,00 zł
2. Girlandy żarówkowe (150 m, min. 250 żarówek) + lampiony papierowe - 2 500,00 zł
3. Baner (4m x 2m), 40 plakatów format A3 - 1 000,00 zł
4. Inauguracyjna Potańcówka pod Dębami - 8 000,00 zł
Razem: 31 500,00 zł


- sprzęt komputerowy
Razem: 5 090,00 zł

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.