Rekrutacja "Niewykluczeni bo aktywni 50+"

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czas realizacji projektu: 01.01.2014 r. - 31.05.2015 r.

Zasięg terytorialny: woj. podlaskie

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca maja 2015 r. grupy 50 osób zamieszkujących obszar woj podlaskiego.

Beneficjenci:
Osoby niezatrudnione, zatrudnione*, w wieku powyżej 50 roku życia, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z póź. zm), m.in. z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie zamieszkujących wyłącznie teren woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
*do wsparcia kwalifikują się jedynie te osoby zatrudnione, których dochód nie jest wyższy niż dwukrotność kryteriów dochodowych, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Do udziału w projekcie w szczególności zapraszamy:
• osoby zamieszkujące powiaty: kolneński, hajnowski i białostocki (min. 50% uczestników projektu).

Działania:


1. Wsparcie motywacyjne z modułem zawodowym i psychologicznym

I. Wsparcie zawodowe indywidualne i grupowe :
- Indywidualne doradztwo zawodowe (5h/os.) – obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu
- Grupowe warsztaty „Aktywnych form poszukiwania pracy” (2 dni x 8h/gr) – obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu

II. Wsparcie psychologiczne grupowe i  indywidualne:
- Grupowe szkolenie motywacyjno - integracyjne  (3 dni x 5h/gr.- 2 dni na początku realizacji zad./wsparcia (integracja i wprowadzenie) i 1 dzień podsumowujący cały cykl-na koniec realizacji szkolenia zawodowego)) – obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu
- Indywidualne wsparcie psychologiczne (2h/os.) - obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu


2. Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe do wyboru dla każdego uczestnika projektu, 1 z 6 zaproponowanych:
- Opiekun osoby starszej z modułem masażu;
- Sprzątaczka biurowa z modułem obsługa maszyn sprzątających;
- Sprzedawca w branży spożywczej z modułem obsługa kasy fiskalnej;
- Pracownik ochrony fizycznej I stopnia;
- Spawacz metodą MAG;
- Monter ociepleń budynków z modułem montaż rusztowań.


3. Staże zawodowe i pośrednictwo pracy

Udział w 4 miesięcznych stażach zawodowych – dla 40 uczestników projektu z najwyższą frekwencją na zajęciach, najwyższymi ocenami z egzaminów zawodowych, zaangażowanych w projekt i wykazujących aktywność w poszukiwaniu pracy, z pozytywną opinią psychologa i doradców zawodowych.

Wszystkie zajęcia w ramach przedmiotowego projektu są BEZPŁATNE.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- Podlaskie Centrum
ul. Ks. Suchowolca 6, 15- 567 Białystok
lub pod numerem telefonu: 85 749-91-55

Zespół projektowy:

Koordynator – Marta Siemieniuk – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Asystent koordynatora – Agnieszka Lipińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Specjalista ds. obsługi finansowej projektu - Wojciech Rzepecki - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

REKRUTACJA

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Formularz rekrutacyjny (oryginał), w 1 egzemplarzu należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, wysłać faxem w okresie od 01.02.2014 r. do momentu zrekrutowania ostatniej grupy szkoleniowej (nie dłużej niż 29.12.2014 r.) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00 na adres:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum, ul. Ks. Suchowolca 6,15- 567 Białystok

W celu ułatwienia możliwości aplikowania dopuszczamy możliwość złożenia dokumentów przy pomocy poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


W przypadku przesłania formularza rekrutacyjnego faxem, e-mailem należy obowiązkowo dostarczyć lub przesłać pocztą także jego oryginał.
Decyduje tutaj data i godzina wpływu przesyłki do adresata tj. nie później niż 29.12.2014 r. godzina 15.00
Formularze rekrutacyjne złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - pobierz

Formularz rekrutacyjny - wersja pdf - pobierz

Formularz rekrutacyjny - wersja edytowalna doc.- pobierz

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

        Deklaracja dostępności

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Możliwość płatności kartą płatniczą

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.