Źródła finansowania działalności gospodarczej

Jak pożyczyć unijne pieniądze na założenie nowej firmy lub pozyskać pieniądze na rozwój firmy istniejącej?

Osoby planujące założenie własnej firmy i obecnie istniejące firmy mogą pozyskać unijne pieniądze na rozwój swojej firmy poprzez fundusze pożyczkowe, które stanowią alternatywę w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

System funduszy pożyczkowych stał się ważnym elementem systemu finansowego w Polsce. Fundusze pożyczkowe wypełniły lukę na rynku usług finansowych dotyczących sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W okresie spowolnienia gospodarczego i ograniczenia innych form finansowania zewnętrznego, w tym kredytów bankowych, fundusze pożyczkowe często stają się jedynym źródłem wsparcia finansowego małych firm i osób planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Fundusze pożyczkowe świadczą usługi finansowe w zakresie udzielania pożyczek wyłącznie na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób, które planują prowadzenie własnej firmy, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy też historii kredytowej. Większość firm z sektora MŚP – mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dysponują przeważnie niskim poziomem kapitałów własnych i w związku z tym mają utrudniony dostęp do kredytów bankowych. Fundusze pożyczkowe uwzględniając sytuację, że rozpoczęcie działalności gospodarczej, a następnie jej rozwój, wiąże się z koniecznością zapewnienia finansowania dają szansę pokonania tych barier udzielając pożyczek.

Obecnie w Polsce istnieje kilkadziesiąt funduszy pożyczkowych.

Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek przeznaczonych na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, między innymi na:

 • zakup maszyn i urządzeń, w tym środków transportu,

 • zakup, budowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych czy usługowych,

 • wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,

 • kapitał obrotowy.

Udzielane pożyczki są oprocentowane nie niżej, niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki.

Fundusz, podobnie jak banki, zanim udzieli pożyczki, sprawdza, czy planowane przedsięwzięcie ma szanse na powodzenie na rynku. Pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia spłaty.

O pożyczkę może starać się osoba, która planuje założenie własnej firmy oraz przedsiębiorca, który:

 • zatrudnia do 250 pracowników lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,

 • posiada siedzibę i prowadzi podstawową działalność na terenie działania funduszu,

 • posiada wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka i dobrze przygotowaną strategię działania.

Dlaczego warto korzystać z usług funduszy pożyczkowych?

Korzyści dla przedsiębiorców płynące z korzystania z usług finansowych funduszy pożyczkowych to przede wszystkim:

 • ułatwiony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania w przypadku gdy nie można skorzystać z oferty banków komercyjnych,

 • brak wymaganego wkładu własnego,

 • elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki,

 • uproszczona procedura uzyskania pożyczki.

Czym różni się oferta funduszy pożyczkowych od banków?

Oferta funduszy pożyczkowych ma na celu pomoc osobom, które planują założenie własnej firmy i firmom, które z różnych przyczyn nie mogą uzyskać kredytu w instytucjach bankowych. Finansowanie ma służyć rozwojowi firmy, a tym samym promocji przedsiębiorczości. Każdy fundusz jest samodzielnym podmiotem i ma własną politykę udzielania pożyczek. Dlatego warunki pożyczki - wysokość pożyczki, wysokość wkładu własnego, długość spłaty, wymagane dokumenty, procedury – nie są identyczne w każdej z instytucji.

Poniżej zostały opisane przykładowe warunki oferowane przez Fundusz Pożyczkowy działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego – pożyczka ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WP.

Fundusz Pożyczkowy został utworzony w lipcu 2002 roku w ramach Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Celem działania funduszu jest wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw. Od kwietnia 2010 roku Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Wsparcie sektora MŚP z terenu woj. podlaskiego poprzez udzielanie pożyczek". Na realizację ww. przedsięwzięcia Fundusz Pożyczkowy PFRR otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 milionów złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do finansowania zewnętrznego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie województwa podlaskiego. W ramach projektu o finansowanie mogą ubiegać się także osoby, które planują założyć własną firmę i nie mają na ten cel własnych środków finansowych. Osoby takie mogą złożyć wniosek i jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie – osoba taka musi zarejestrować firmę przed podpisaniem umowy pożyczki, z uwagi na to, że środki finansowe mogą być wykorzystane wyłącznie przez przedsiębiorców.

Warunki udzielania pożyczek:

 • maksymalna wysokość pożyczki wynosi 500 000,00 złotych,

 • minimalna kwota pożyczki nie jest określona, przedsiębiorca we własnym zakresie określa jaka kwota pożyczki jest mu potrzebna,

 • maksymalny okres pożyczkowy – 60 miesięcy,

 • maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych - 6 miesięcy,

 • obowiązkową formą zabezpieczenia jest weksel in blanco z wystawienia pożyczkobiorcy z upoważnieniem do jego wypełnienia przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego,

 • pozostałe zabezpieczenie mogą stanowić:

  • hipoteka,

  • poręczenie osób trzecich,

  • przeniesienie własności rzeczy na zabezpieczenie (przewłaszczenie),

  • cesja wierzytelności,

  • zastaw rejestrowy,

  • inne przewidziane prawem zabezpieczenie.

Uzyskanie funduszy nie wymaga wkładu własnego wnioskodawcy. Pożyczka jest zwrotną formą pomocy, trzeba ją spłacić maksymalnie w ciągu pięciu lat.

Procedura udzielania pożyczek jest prosta. Aby uzyskać pożyczkę należy wypełnić wniosek pożyczkowy, złożyć wniosek w siedzibie Funduszu Pożyczkowego w Białymstoku1 lub w Centrach Wspierania Biznesu PFRR w terenie2 i umożliwić wizytę pracownikom funduszu w siedzibie swojej firmy.

Fundusz Pożyczkowy działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego na terenie powiatu hajnowskiego posiada swój punkt w Centrum Wspierania Biznesu w Hajnówce przy ulicy Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18, w którym można uzyskać szczegółowe informacje na temat źródeł finansowania. Osoba planująca rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także przedsiębiorca już funkcjonujący na rynku może liczyć na:

 • bezpłatną pomoc doradcy przedsiębiorczości, który pomaga przygotować wymaganą dokumentację,

 • uzyskanie informacji dotyczących zarejestrowania firmy i warunków prawnych jej prowadzenia,

 • pomoc w nawiązaniu współpracy z zagranicą – wyszukanie kontrahentów oraz uzyskać informacje i pomoc w zorganizowaniu wyjazdów na targi, misje i spotkania kooperacyjne w ramach sieci Enterprise Europe Network.

Teren działania Funduszy Pożyczkowego przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego -
Centra Wspierania Biznesu.

Źródło: http://pozyczkowy.com.pl/

Opracowała:

Alicja Orzechowska

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

ul. Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18

17-200 Hajnówka

Tel. + 48 85 682 51 87

Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1 Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok

2 Hajnówka, Łomża, Augustów, Suwałki, Bielsk Podlaski

 

Przedsiębiorco musisz to wiedzieć 11-12-2017

Jeśli do końca grudnia 2017 roku nie dostaniesz od nas informacji o numerze Twojego rachunku albo jeśli zgubisz list od nas, koniecznie skontaktuj się z nami. Numer rachunku otrzymasz w każdej naszej placówce lub w Centrum Obsługi Telefonicznej
(nr tel.: 22 560 16 00).(19)

Półmetek zajęć z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” 05-12-2017

17.12.05 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce trwa realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(90)

10 % płatników na Podlasiu nie odebrało listów z nowym numerem konta 21-11-2017

ZUS wysyłał listy do właścicieli firm od początku października. Wysyłkę zakończył miesiąc później.(234)

Pożyczka na Rozwój Turystyki 16-11-2017


Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogą już skorzystać z Pożyczki na Rozwój Turystyki przeznaczonej dla firm z  branży turystycznej i okołoturystycznej Minister Rozwoju i Finansów powierzył 200 mln zł Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który będzie je udostępniać firmom z  sektora MŚP prowadzącym działalność w branży turystycznej i okołoturystycznej (wg PKD) na terenie pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego.(234)

„Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" rekrutacja w Hajnówce 09-11-2017

17.11.09 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 08.11.2017 odbyła się rekrutacja młodzieży nieaktywnej zawodowo do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach „Gwarancji dla młodzieży".(245)

Spotkanie pod hasłem: „Poznaj siebie, trafnie wybierz zawód" 12-10-2017

17.10.12 MCK

10 października br. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce doradca zawodowy spotkał się z uczniami I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce.(279)

Zaproszenie na seminarium pt.: "Z rozporządzeniem REACH dookoła Polski – rejestracja 2018 w pigułce" 04-10-2017

image006

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego wraz z Krajowym Centrum Informacyjnym ds. REACH i CLP oraz Biurem ds. Substancji Chemicznych serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w seminarium pt.: Z rozporządzeniem REACH dookoła Polski – rejestracja 2018 w pigułce, które odbędzie się w siedzibie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, w dniu 18 października 2017 r.

(191)
Zgłoś się do udziału w projekcie „EENEP SCALE UP”! 13-09-2017

Projekt  „EENEP SCALE UP”
•    Chcesz rozwinąć swój biznes na rynkach unijnych?
•    Twoja pozycja na rynku krajowym się umacnia ale wiesz, że dalszy etap (scale up) umożliwi intensywny rozwój i wzrost zysków,
•    Potrzebujesz  wsparcia w dostępie do profesjonalnych usług w zakresie internacjonalizacji oraz usług proinnowacyjnych?
Zgłoś się do udziału w projekcie „EENEP SCALE UP”!

(336)
ZAPROSZENIE na "Vademecum rynków zagranicznych - Estonia" - 23.03.2017 15-03-2017

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego cyklicznie organizuje seminaria informacyjne skierowane do mieszkańców województwa podlaskiego, zainteresowanych przedsiębiorczością, biznesem i nawiązywaniem nowych kontaktów, od lokalnych aż po międzynarodowe.

(783)

ZAPROSZENIE na II Międzynarodowy Forum kontaktów biznesowych „Brześć - 2017" 23-02-2017

Konsulat  Generalny  Republiki  Białoruś  w  Białymstoku ma  zaszczyt  poinformować  o tym,  iż w  dniach  27-28  kwietnia 2017  r.  w  Brześciu  odbędzie  się  II  Międzynarodowy  Forum  kontaktów  biznesowych „Brześć  - 2017".  Celem  Forum jest  umożliwienie  dialogu  między  przedstawicielami białoruskiego  i  zagranicznego  biznesu,  wzmocnienie  współpracy  transgranicznej, zawarcie  nowych  umów  współpracy,  poszukiwanie  nowych  rynków  zbytu  produkcji, przyciąganie  środków  inwestycyjnych.(664)

Zapraszamy do składnia dokumentów rekrutacyjnych do projektu "Startuj w Biznesie" 20-02-2017

Od 9 lutego 2017 r. ruszyła rekrutacja do projektu - Startuj w biznesie. Subregion bielski. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 10 marca 2017 r. do godz. 16.00. do  jednego z biur Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego:

 • Bielsk Podlaski - ul. Mickiewicza 31 pok. 14, 17-100 Bielsk Podlaski
 • Hajnówka - ul. Ks. I. Wierobieja 30/18, 17-200 Hajnówka
 • Białystok - ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok

 

(535)
Przypominamy o możliwości wpisu do Katalogu Hajnowskich Firm 18-01-2017

Przypominam o możliwości wpisu do Katalogu Hajnowskich Firm (publikowany na www.hajnowka.pl). Wpis do katalogu jest bezpłatny i dokonywany samodzielnie przez przedsiębiorcę.

(508)
Uczestnicy projektu AA – EFS kończą spotkania indywidualne z psychologiem 17-01-2017

17.01.17 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce dobiegają końca indywidualne spotkania z psychologiem, które są skierowane do uczestników projektu „Akcja aktywizacja – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(476)
Startuj w Biznesie. Subregion bielski - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 17-01-2017

Od 1 stycznia 2017 roku Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Startuj w Biznesie. Subregion bielski” w ramach Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.(588)

Załóż firmę przez telefon 17-01-2017

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!

(504)

Prawie 17 mln PLN pożyczek dla podlaskich przedsiębiorców 11-01-2017

Prawie 17 mln PLN pożyczek dla podlaskich przedsiębiorców!
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zrealizowała kolejny projekt ze środków unijnych!

Start i rozwój – pożyczki dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego”.(496)

Treningi i warsztaty z psychologiem w ramach projektu AA – EFS 19-12-2016

16.12.19 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce zakończyły się dwudniowe warsztaty z psychologiem, które były skierowane do 10 uczestników projektu „Akcja aktywizacja – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(539)

Spotkania grupowe doradcy zawodowego z uczestnikami projektu Akcja aktywizacja – EFS 14-12-2016

16.12.15 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce trwa realizacja projektu „Akcja aktywizacja – EFS", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(516)
Zakończenie kursów zawodowych w ramach projektu „Obudź swój potencjał –EFS” 02-12-2016

02b

Z ostatnim dniem listopada 2016r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce zakończyły się kursy zawodowe realizowane dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(599)

„Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Hajnówce laureatem konkursu Najlepszy Pracodawca 30-11-2016

2p

W dniu 18 listopada 2016 roku w Białymstoku odbyła się uroczysta gala Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw 2015.(728)

Realizacja kursów zawodowych w ramach projektu „Obudź swój potencjał –EFS" 18-11-2016

02

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce trwają kursy zawodowe realizowane dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(670)
Rekrutacja do projektu „Akcja aktywizacja – EFS” 08-11-2016

16.11.08 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce 4 listopada odbyło się spotkanie rekrutacyjne, w którym uczestniczyły osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Akcja aktywizacja – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

(785)
Warsztaty dla przyszłych przedsiębiorców w MCK w Hajnówce 07-11-2016

16.11.07 mck

W dniach 24-28 października 2016 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyły się pięciodniowe warsztaty z zakresu przedsiębiorczości. Adresatami zajęć była młodzież ponadgimnazjalna. Celem spotkań było propagowanie postaw przedsiębiorczych oraz poznanie roli predyspozycji przedsiębiorczych w życiu młodego człowieka.(721)

Uczestnicy projektu OSP – EFS rozpoczęli spotkania indywidualne z psychologiem 03-11-2016

16.11.03 mck

Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 17.10.2016 r. rozpoczęło realizację indywidualnych spotkań z psychologiem skierowanych do uczestników projektu „Obudź swój potencjał – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(708)

Kolejny etap projektu OSP – EFS za nami 03-11-2016

16.11.03 mck1

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce zakończyły się dwudniowe warsztaty z psychologiem, które były skierowane do uczestników projektu „Obudź swój potencjał – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(660)

Spotkania indywidualne z pośrednikiem pracy w ramach projektu „Obudź swój potencjał – EFS” 06-10-2016

16.10.06 mck

W związku z realizacją projektu „Obudź swój potencjał – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce rozpoczęły się zajęcia z pośrednikiem pracy. Spotkania indywidualne mają na celu pomoc w uzyskaniu stażu zgodnego z kwalifikacjami, preferencjami oraz umiejętnościami uczestników przedsięwzięcia.(686)

ZAPROSZENIE do udziału w seminarium pt. „Możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych w regionie Puszczy Białowieskiej” 27-09-2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt. „Możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych w regionie Puszczy Białowieskiej", będącego spotkaniem podsumowującym przedsięwzięcie „Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym".(780)

Pieniądze na inwestycje – rozwiń swoją firmę z pożyczką za 0% ze środków unijnych! 27-09-2016

Pieniądze na inwestycje

(nie tylko nowe, bez wymogu innowacyjności)

– rozwiń swoją firmę z pożyczką za 0% ze środków unijnych!

(748)
4 sposoby na (skuteczne) szukanie pracy 19-09-2016

Jak wynika z danych Pracuj.pl 65% Polaków deklaruje, że rozgląda się za nową pracą. Rozglądanie to jednak nie to samo, co skuteczne poszukiwanie. Kandydaci na analizy ofert i wysyłanie aplikacji poświęcają bowiem za mało czasu.

(810)
ZAPROSZENIE - Misja gospodarcza do Republiki Białoruś 31-08-2016

Misja gospodarcza do Republiki Białoruś

24 - 27 października 2016 r., Mińsk

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w misji gospodarczej do Republiki Białoruś, która odbędzie się w dniach 24-27 października 2016 r. Misja organizowana jest przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego we współpracy z Mińskim Stołecznym Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorczości za pomocą europejskich standardów i narzędzi w małych miastach i na wiejskich obszarach obwodu Mińskiego na Białorusi”.

Misja gospodarcza przeznaczona jest dla przedsiębiorców chcących nawiązać współpracę z firmami białoruskimi. Jest to misja wielobranżowa – w spotkaniach mogą uczestniczyć przedstawiciele różnych sektorów. Firmy białoruskie dobierane są pod konkretne, zgłoszone firmy...

(659)
Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w ramach projektu „Obudź swój potencjał – EFS” 18-08-2016

16.08.18 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce trwają zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w ramach projektu pt. „Obudź swój potencjał – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem zajęć jest motywowanie beneficjentów do podnoszenia swoich kwalifikacji edukacyjno – zawodowych, aktywnego podejmowania nowych wyzwań zawodowych, a także zwiększania pewności siebie oraz budowania wiary we własne możliwości i umiejętności.

Podczas pierwszych spotkań doradca zawodowy skupił się na integracji grupy, na budowaniu zaufania między uczestnikami i prowadzącą, na zdobyciu informacji o sobie
i swoich kolegach, refleksji nad własnymi atutami i słabościami, nad którymi warto jeszcze popracować. Prowadząca zajęcia uświadomiła beneficjentów,...

(739)
ZAPROSZENIE - XVII edycja konkursu "Sposób na sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na terenie obszarów wiejskich 16-08-2016

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje XVII edycję konkursu "Sposób na sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na terenie obszarów wiejskich.

PLIK DO POBRANIA:

Regulamin, karta zgłoszenia

(611)
VI edycja Międzynarodowej Konferencji „Apple Business of Ukraine-2016” 03-08-2016

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 11-12 sierpnia 2016 r. w Czerkasach (Ukraina) odbędzie się VI edycja Międzynarodowej Konferencji „Apple Business of Ukraine-2016”.(783)

Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości 02-08-2016

16.08.02 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyły się warsztaty z zakresu przedsiębiorczości. Zajęcia zorganizowano w dniach 25.07.2016 – 29.07.2016 w ramach popularyzacji rozwoju przedsiębiorczości. Uczestnikami przedsięwzięcia była młodzież poszukująca pracy.(899)

UKRAINA 2016: Polsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze w Kijowie 18-07-2016

Szanowni  Państwo,

Jaka jest prawdziwa sytuacja Ukrainy i biznesu tam działającego możecie dowiedzieć się na miejscu w Kijowie. Propaganda zachodnia z jednej strony i rosyjska z drugiej przekazują nam obrazy, które nie do końca pokrywają się z realiami. Z tego powodu władze Kijowskiego Uniwersytetu Politechnicznego (KPI), jednej z najbardziej rozpoznawalnej i wpływowej uczelni w krajach byłego Związku Radzieckiego zapraszają razem z nami do udziału w Polsko - Ukraińskim Forum Gospodarczym, które odbędzie się w Kijowie na Politechnice Kijowskiej w dniach: 8-9 września 2016 roku. Forum adresowane jest do wszystkich firm i instytucji polskich zainteresowanych działalnością na rynku ukraińskim.(1103)

Indywidualne doradztwo w ramach projektu „Obudź swój potencjał – EFS" rozpoczęte 12-07-2016

01

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce rozpoczęła się realizacja projektu „Obudź swój potencjał – EFS", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(669)
Zakończenie kursu „Obsługa wózków jezdniowych" 17-06-2016

16.06.17 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce, w dniu 15.06.2016 zakończył się kurs „Obsługa wózków jezdniowych" realizowany w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy".

(720)
Sztuka autoprezentacji oraz zaplanowanie przyszłości zawodowej 09-06-2016

16.06.09 mck

W ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce w pierwszych dniach czerwca spotkał się z młodzieżą poszukującą pracy.(829)

4 sposoby na (skuteczne) szukanie pracy 02-06-2016

Jak wynika z danych Pracuj.pl 65% Polaków deklaruje, że rozgląda się za nową pracą. Rozglądanie to jednak nie to samo, co skuteczne poszukiwanie. Kandydaci na analizy ofert i wysyłanie aplikacji poświęcają bowiem za mało czasu.(1019)

Spotkanie informacyjne „Zmiany w ustawodawstwie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz zasady funkcjonowania systemu CEIDG" 02-06-2016

16.06.02 szkolenie
W dniu 31 maja 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyło się spotkanie informacyjne skierowane do osób prowadzących działalność gospodarczą.

(712)
Ośrodek ZDZ w Hajnówce prowadzi rekrutację do projektu: „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych" 01-06-2016

Ośrodek ZDZ w Hajnówce prowadzi rekrutację do projektu: „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych"(766)

Oferty pracy zgłoszone do MCK w Hajnówce – praca sezonowa 30-05-2016

 

 1. Sprzedawca/ kasjer/ osoba do wykładania towaru:(975)

Rekrutacja uczestników na kurs „Obsługa wózków jezdniowych" 25-05-2016

16.05.25 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 24.05.2016 r. w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy odbyło się spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w kursie „Obsługa wózków jezdniowych".

(736)
II nabór - dotacja eksportowa - dofinansowanie 80%, do 550 tys. PLN 20-05-2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przygotowała bezzwrotną dotację ze środków unijnych na rozwój działań eksportowych przeznaczone dla firm z obszaru Polski Wschodniej.(826)

Rekrutacja uczestników do projektu „Obudź swój potencjał - EFS" 04-05-2016

16.05.04 MCK

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 27.04.2016 r. odbyło się spotkanie rekrutacyjne skierowane do osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Obudź swój potencjał - EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(938)

„Przedsiębiorczość drogą do sukcesu": Targi Edukacyjno – Zawodowe w Hajnówce 15-04-2016

01

14 kwietnia 2016 roku w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce odbyły się Targi Edukacyjno – Zawodowe pod hasłem „Przedsiębiorczość drogą do sukcesu". Organizatorami spotkania było Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce oraz Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce.

(924)
Dokumenty aplikacyjne bez tajemnic 12-04-2016

16.04.12 mck

W ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 7.04.2016 r. spotkał się z młodzieżą poszukującą pracy.(925)

Uwaga - „Bądźmy Legalni” zastrasza przedsiębiorców 12-04-2016

 

W związku z wysyłanymi do wielu podmiotów przez Stowarzyszenie „Bądźmy Legalni” mailami o grożącej odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przestrzega, żeby nie odpowiadać na tę korespondencję. Informuje również, że działalność Stowarzyszenia prowadzona jest bez wiedzy i akceptacji organu ds. ochrony danych osobowych.(1012)

ZAPROSZENIE - I Międzynarodowe Targi Biznesowe "Brześć 2016" 08-04-2016

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z miasta Hajnówka do udziału w  I  Międzynarodowych Targach Biznesowych „Brześć 2016”, które odbędą się w dniach  21-22.04.2016 r. w Brześciu. Organizatorzy przewidują m. in.: spotkania oraz negocjacje biznesowe, jak również wizyty w siedzibach przedsiębiorstw białoruskich.(754)

Pożyczki za 0% do 500 000 PLN wciąż dostępne! - Fundacja wspiera przedsiębiorców z województwa podlaskiego 08-04-2016

Fundusz pożyczkowy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego wspiera firmy na każdym etapie prowadzenia działalności. Dostępne są różne formy finansowania dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy. Nie ma znaczenia jak długo prowadzona jest działalność – liczy się pomysł i plan jego realizacji. Udzielenie każdej pożyczki poprzedza spotkanie z przedsiębiorcą, analiza potrzeb w celu dopasowania najbardziej dogodnej formy i kwoty finansowania.

(896)
Rekrutacja uczestników na kurs „Spawacz metodą MAG – 135" 06-04-2016

16.04.06 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 29.03.2016 odbyło się spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w kursie „Spawacz metodą MAG – 135".(740)

Młodzież gimnazjalna planuje swoją przyszłość 16-03-2016

1

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce 4 marca br. w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" doradca zawodowy spotkał się z młodzieżą gimnazjalną.(906)

ZAPROSZENIE do udziału w Targach Pracy w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku 08-03-2016

Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić Państwa firmę do udziału w Targach Pracy w Kampusie (dla wydziałów stacjonujących w kampusie UwB: Biologiczno-Chemiczny,  Fizyki, Matematyki i Informatyki) a także pozostałych  wydziałów naszego Uniwersytetu.(719)

ZAPROSZENIE - Misja gospodarcza na Litwę 20-22.04.2016r. 08-03-2016

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach oraz Lubelska Fundacja Rozwoju zapraszają podlaskich i lubelskich przedsiębiorców do uczestnictwa w wielobranżowej misji gospodarczej na Litwę, która organizowana jest w dniach 20-22 kwietnia 2016 r.(868)

Kierowca wózka jezdniowego – giełda pracy 08-03-2016

16.03.08 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Hajnówce 9 lutego odbyła się giełda pracy.(780)

Pracowite ferie w MCK w Hajnówce 18-02-2016

16.02.18 mck

W okresie ferii zimowych hajnowską jednostkę OHP odwiedza młodzież poszukująca pracy, bezrobotna i nieaktywna zawodowo. Pośrednik pracy systematycznie prowadzi spotkania indywidualne z osobami poszukującymi zatrudnienia zarówno stałego jak i tymczasowego.(982)

Spotkanie informacyjne „Fundusze unijne i inne formy wsparcia dla przedsiębiorców w perspektywie 2014 - 2020” 21-01-2016

0

W dniu 15 stycznia 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyło się spotkanie informacyjne skierowane do przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem finansowym ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł finansowania na rozwój własnej działalności gospodarczej.(960)

Pewnym krokiem w przyszłość - Targi Edukacyjno – Zawodowe w Hajnówce 11-01-2016

2

Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce zorganizowało Targi Edukacyjno - Zawodowe pod hasłem: „Pewnym krokiem w przyszłość".

(860)
Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód? 04-01-2016

16.01.04 mck

W ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 08.12.2015 r. spotkał się z młodzieżą poszukującą pracy.(952)

Hajnówka - rekrutacja uczestników na bezpłatne kursy zawodowe 04-12-2015

15.12.04 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 03.12.2015 odbyło się spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w dwóch bezpłatnych kursach: „Obsługa wózków jezdniowych" i „Pracownik obsługi urządzeń i maszyn w produkcji stolarskiej".(1411)

Spotkania z młodzieżą licealną 23-11-2015

01

W ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce w dniach 18.11.2015 – 19.11.2015 spotkał się z młodzieżą licealną.(1119)

Finał Loterii „W SPOŁEM KUPUJESZ NAGRODY OTRZYMUJESZ" organizowanej w „Społem" PSS w Hajnówce 04-11-2015

15

W dniach 23,24 października br w hajnowskiej Spółdzielni odbyły się losowania nagród loterii „W SPOŁEM KUPUJESZ NAGRODY OTRZYMUJESZ". Loteria skierowana była do wszystkich klientów posiadających karty programu lojalnościowego „Społem znaczy razem". Warunkiem udziału w loterii było dokonanie zakupów na kwotę min. 50zł wypełnienie kuponu konkursowego i wrzucenie go do urny.

(1268)
Zakończenie staży w ramach projektu „Równi na Rynku Pracy – EFS" 27-10-2015

15.10.27 mck1

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce dobiegają końca staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Równi na rynku pracy – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(977)

Rekrutacja uczestników na kurs Mała księgowość 27-10-2015

15.10.27 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 19.10.2015 odbyło się spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w bezpłatnym kursie „Mała księgowość".(1103)

BIAŁORUŚ 2015 - możliwość refundacji kosztów uczestnictwa 15-10-2015

Szanowni Państwo,

informujemy uprzejmie, że nasza Izba SCC prowadzi nabór na misję firm polskich do Białorusi, która odbędzie się w dniach: 09 – 14 listopada 2015.(1181)

Rekrutacja uczestników na kurs Handlowiec – sprzedawca z modułem wizażu/obsługi programu magazynowego WF MAG 15-10-2015

15.10.15 mck

W ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 23.09.2015 w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyła się rekrutacja uczestników na kurs „Handlowiec – sprzedawca z modułem wizażu/obsługi programu magazynowego WF MAG".(801)

Hajnówka przyszłości według przedsiębiorców 14-10-2015

baner strategia

Rozpoczęły się prace nad Strategią Rozwoju Miasta Hajnówki. Dokument zostanie opracowany na lata 2016 – 2035 plus i na ten okres wyznaczy kierunki rozwoju naszego miasta. Od wtorku 6 października ruszyły pierwsze badania ankietowe, które mają na celu zebranie opinii mieszkańców na temat m. in. przyszłości miasta.

(1146)
Spotkanie dotyczące zaplanowania kariery zawodowej 16-09-2015

15.09.16 mck

W ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce spotkał się z młodzieżą uczącą się. Tematem spotkania, które odbyło się dnia 15.09.2015 roku było „Twoja droga zawodowa".(1124)

Pomoc de minimis do 100 tysięcy złotych dla firm i osób planujących założenie własnej firmy 16-09-2015

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego – Centrum Wspierania Biznesu w Hajnówce rozpoczęła nabór wniosków dla firm, które potrzebują funduszy na rozwój swojej firmy. Firma może pozyskać maksymalnie 100 tys. zł bez prowizji i bez odsetek. Środki udzielane są w ramach pomocy de minimis i mogą być przeznaczone na finansowanie inwestycji.(1168)

ZAPROSZENIE - Misja gospodarcza do Republiki Białoruś 15-09-2015

Misja gospodarcza do Republiki Białoruś

Mińsk 21 - 23 października 2015 r.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do udziału w misji gospodarczej do Republiki Białoruś, która odbędzie się
w dniach 21-23 października 2015 r.

Współorganizatorem misji jest Ośrodek Enterprise Europe Network w Mińsku oraz Konfederacja Przedsiębiorców Republiki Białoruś.

Misja gospodarcza przeznaczona jest dla przedsiębiorców chcących nawiązać współpracę z firmami białoruskimi. Jest to misja wielobranżowa – w spotkaniach mogą uczestniczyć przedstawiciele różnych sektorów. Firmy białoruskie dobierane są pod konkretne, zgłoszone firmy polskie, na podstawie ich opisu i oferty kooperacyjnej. W ramach misji zaplanowane są indywidualne spotkania z...

(1314)
Kursanci za kierownicą – realizacja prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Równi na Rynku Pracy – EFS” 14-09-2015

02

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce trwa kolejny kluczowy element programu „Gwarancji dla młodzieży" – kurs prawa jazdy kat. B. Uczestnicy projektu „Równi na rynku pracy - EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyli blok zajęć teoretycznych, podczas którego poznali podstawowe pojęcia z zakresu prawa o ruchu drogowym, znaki drogowe, warunki używania pojazdów, obowiązki kierowcy, jak również kryteria obowiązujące na egzaminie państwowym.(1138)

Rozpoczął się kurs prawa jazdy kategorii B. 11-08-2015

15.08.11 ohp

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce rozpoczął się kurs „Prawa jazdy kategorii B" dla 9 uczestników projektu „Równi na rynku pracy – EFS", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(1497)

ZAPROSZENIE na spotkania warsztatowe w związku z pracami nad „Programem zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej 2014 – 2020" 23-07-2015

Uwaga przedsiębiorcy! Zaproszenie na spotkania warsztatowe w związku z pracami nad „Programem zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej 2014 – 2020"

(1372)
Wakacyjne spotkanie w OHP 15-07-2015

15.07.15 ohp
W ramach „Lata z OHP" doradca zawodowy zorganizował spotkanie w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce. Tematem spotkania, które odbyło się dnia 13.07.2015 roku było „Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna".(1513)

Zakończenie kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych 24-06-2015

02

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce zakończył się kurs „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych" realizowany w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy".(1567)

Spotkanie dotyczące planowania kariery 11-06-2015

15.06.11 mck
Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce spotkał się z młodzieżą w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy". Tematem spotkania, które odbyło się dnia 11.06.2015 roku było „Twoja droga zawodowa". Uczestnikami była młodzież  ponadgimnazjalna, która już za chwilę wkracza w kolejny etap szkolny, czyli wybór kierunku studiów.

(1481)
Jeśli nie dotacja, to co? Instrumenty inżynierii finansowej 11-06-2015

Trudności ze zdobyciem funduszy na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej są jedną z barier, które stoją na drodze rozwoju przedsiębiorczości. Bariera finansowa wpływa na zahamowanie powstawania nowych firm, ale też i na uniemożliwienie rozwoju firm istniejących. Na rozwój przedsiębiorczości mogą w znacznym stopniu wpłynąć instrumenty inżynierii finansowej, dzięki którym przedsiębiorcy, a zwłaszcza osoby rozpoczynające prowadzenia własnego biznesu i mikro, małe oraz średnie firmy mogą skorzystać z taniego dostępu do finansowania.(1619)

Supermarket Batory Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Hajnówce Finalistą konkursu na Market roku 2015 08-06-2015

06

Już po raz kolejny redakcja Wiadomości Handlowych ogłosiła laureatów konkursu MARKET ROKU 2015. Tę cenioną w branży handlowej nagrodę dla najlepszych placówek detalicznych było można zdobyć w 4 kategoriach mały sklep (do 100m2), średni sklep
(101-250m2), duży sklep (251-800m2) oraz sklep wielkopowierzchniowy (powyżej 800m2).

(1970)
Najlepszy rok w historii spółdzielczego sklepu 21-05-2015

00

Czy w liczącym zaledwie 17 000 mieszkańców mieście spółdzielczy supermarket jest w stanie konkurować z Biedronką czy Kauflandem? Przykład Gamy w Hajnówce dowodzi, że tak. I to nie forsując niskich cen poprzez obniżanie własnej marży.(1836)

Staż zawodowy na stanowisku „sprzedawca” w ramach projektu „Równi na Rynku Pracy – EFS” 20-05-2015

15.05.20 mck

Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce realizuje kolejny kluczowy element programu „Gwarancji dla młodzieży" - staże zawodowe. Uczestnicy projektu „Równi na rynku pracy - EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostali skierowani do odbywania sześciomiesięcznych staży zawodowych na terenie miasta Hajnówka.

(1606)
Spotkania dotyczące przedsiębiorczości 22-05-2015

15.05.22 mck
W dniach 18.05.2015r–22.05.2015r doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce spotyka się z młodzieżą w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy". Są to warsztaty z zakresu przedsiębiorczości.

(1763)
Rekrutacja uczestników na kurs Magazynier z obsługą wózków jezdniowych 19-05-2015

15.05.19 mck

W ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 15.05.2015 w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyła się rekrutacja uczestników na kurs Magazynier z obsługą wózków jezdniowych.(1571)

Spotkanie dotyczące planowania kariery 06-05-2015

02

Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce spotkał się z młodzieżą w ramach z utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy".

(1450)
Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy 30-04-2015

Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy".(1677)

ZAPROSZENIE - Dyżur Specjalisty ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego 21-04-2015

 15.04.21 zaproszenie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności  
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020
 we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego  zaprasza na  Dyżur Specjalisty ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego
w dniu 7 maja 2015 r.
w godz. 10.00 – 14.00
Urząd Miejski w Hajnówce ul. A. Zina 1

sala nr 12 (parter)

(1860)
ZAPROSZENIE na spotkanie informacyjne pt. „Zmiany w przepisach prawa podatkowego w 2015 r. w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych" 14-04-2015

Burmistrz Miasta Hajnówka

serdecznie zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne

pt. „Zmiany w przepisach prawa podatkowego w 2015 r. w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych",(2132)

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 14-04-2015

01

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce zakończyły się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy stanowiące element realizacji projektu „Równi na rynku pracy – EFS".

(2465)
ZAPROSZENIE na XVII Międzynarodowe Targi "Brześć Wspólnota-2015" 02-04-2015

Dnia 23-26 kwietnia 2015 r. odbędą się XVII Międzynarodowe Targi "Brześć Wspólnota-2015". Szczegółowe informacje na temat ww. imprez znajdują się na stronie internetowej Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego www.brest-region.by oraz www.expobrest.by. Sprawami organizacyjnymi zajmuje się Wydział Gospodarczy Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego: tel. ( 375 162) 209972, 20 99 47, 20 99 36.(1686)

Zakończenie kursu Pomoc kucharza z modułem baristy i carvingu 01-04-2015

03

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce zakończył się kurs „Pomoc kucharza z modułem baristy i carvingu" realizowany w ramach projektu „Równi na rynku pracy - EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(1635)

RNRP Hajnówka: Zakończenie kursu Operator obrabiarek CNC 25-03-2015

02

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce zakończył się kurs „Operator obrabiarek CNC" realizowany w ramach projektu „Równi na rynku pracy - EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(1827)

Zakończenie kursu Handlowiec – sprzedawca z modułem wizażu 13-03-2015

01

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce zakończył się kurs „Handlowiec – sprzedawca z modułem wizażu".(1837)

Indywidualne spotkania pośrednika pracy z uczestnikami projektu „Równi na Rynku Pracy – EFS” 12-03-2015

15.03.12 mck

Pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce realizuje cykl dwugodzinnych spotkań indywidualnych z 27 uczestnikami projektu „Równi na Rynku Pracy – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(1609)

Bezpłatne webinarium 26.03.2015 – Regulacje FDA dotyczące etykietowania żywności przeznaczonej do sprzedaży w USA 06-03-2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Nowym Jorku 26 marca o godz. 13:00 czasu europejskiego organizuje bezpłatne webinarium na temat regulacji amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków w zakresie oznakowania i etykietowania produktów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży na rynku USA. (1556)

Rozpoczął się kurs Pomoc kucharza z modułem baristy i carvingu 26-02-2015


15.02.26 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce rozpoczął się kurs „Pomoc kucharza z modułem baristy i carvingu”.(1663)

Nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI" KONKURS1/2015 23-02-2015

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogłasza nabór na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji" dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

(1621)
Rozpoczął się kurs Handlowiec – sprzedawca z modułem wizażu 16-02-2015

15.02.16 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce rozpoczął się kurs „Handlowiec – sprzedawca z modułem wizażu". Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Równi na rynku pracy" w ramach Gwarancji dla Młodzieży, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(2655)

ZAPROSZENIE do udziału w targach przemysłu drzewnego BOIS & HABITAT 23-01-2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Brukseli (WPHI) zaprasza do udziału w targach przemysłu drzewnego BOIS & HABITAT, które odbędą się w Namur na południu Belgii (Walonia) w dniach 20-23 marca 2015 r.(1973)

Ponad 500 firm pozyskało finansowanie w ramach Funduszy Pożyczkowych 17-01-2015

Ponad 500 firm pozyskało finansowanie w ramach Funduszy Pożyczkowych. Firmom przekazano łącznie 35 milionów złotych.

(2251)
Trening umiejętności społecznych w ramach projektu „Równi na Rynku Pracy – EFS” 15-01-2015

15.01.15 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyło się ostatnie spotkanie w ramach treningu umiejętności społecznych realizowanego z 15 uczestnikami projektu „Równi na Rynku Pracy – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(1942)

Sport

1park

Ośrodek Sportu i Rekreacji


Park Wodny


Skatepark


Street Workout


Korty tenisowe


Basen odkryty


Orliki


Lodowisko


Rowerzysta na drodze


KLUBY SPORTOWE:

Boks UKS Unia

Piłka Siatkowa

KS Puszcza

HKS ŻUBR

 • judo
 • kulturystyka

Klub Karate Tradycyjnego


 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                     Kontakt do referatów

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek godz. 8:00-16.00; wtorek-piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna: pn: 8:00-15.30, wt.-pt. 8.00-15.00; przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.