Źródła finansowania działalności gospodarczej

Jak pożyczyć unijne pieniądze na założenie nowej firmy lub pozyskać pieniądze na rozwój firmy istniejącej?

Osoby planujące założenie własnej firmy i obecnie istniejące firmy mogą pozyskać unijne pieniądze na rozwój swojej firmy poprzez fundusze pożyczkowe, które stanowią alternatywę w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

System funduszy pożyczkowych stał się ważnym elementem systemu finansowego w Polsce. Fundusze pożyczkowe wypełniły lukę na rynku usług finansowych dotyczących sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W okresie spowolnienia gospodarczego i ograniczenia innych form finansowania zewnętrznego, w tym kredytów bankowych, fundusze pożyczkowe często stają się jedynym źródłem wsparcia finansowego małych firm i osób planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Fundusze pożyczkowe świadczą usługi finansowe w zakresie udzielania pożyczek wyłącznie na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób, które planują prowadzenie własnej firmy, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy też historii kredytowej. Większość firm z sektora MŚP – mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dysponują przeważnie niskim poziomem kapitałów własnych i w związku z tym mają utrudniony dostęp do kredytów bankowych. Fundusze pożyczkowe uwzględniając sytuację, że rozpoczęcie działalności gospodarczej, a następnie jej rozwój, wiąże się z koniecznością zapewnienia finansowania dają szansę pokonania tych barier udzielając pożyczek.

Obecnie w Polsce istnieje kilkadziesiąt funduszy pożyczkowych.

Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek przeznaczonych na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, między innymi na:

 • zakup maszyn i urządzeń, w tym środków transportu,

 • zakup, budowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych czy usługowych,

 • wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,

 • kapitał obrotowy.

Udzielane pożyczki są oprocentowane nie niżej, niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki.

Fundusz, podobnie jak banki, zanim udzieli pożyczki, sprawdza, czy planowane przedsięwzięcie ma szanse na powodzenie na rynku. Pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia spłaty.

O pożyczkę może starać się osoba, która planuje założenie własnej firmy oraz przedsiębiorca, który:

 • zatrudnia do 250 pracowników lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,

 • posiada siedzibę i prowadzi podstawową działalność na terenie działania funduszu,

 • posiada wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka i dobrze przygotowaną strategię działania.

Dlaczego warto korzystać z usług funduszy pożyczkowych?

Korzyści dla przedsiębiorców płynące z korzystania z usług finansowych funduszy pożyczkowych to przede wszystkim:

 • ułatwiony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania w przypadku gdy nie można skorzystać z oferty banków komercyjnych,

 • brak wymaganego wkładu własnego,

 • elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki,

 • uproszczona procedura uzyskania pożyczki.

Czym różni się oferta funduszy pożyczkowych od banków?

Oferta funduszy pożyczkowych ma na celu pomoc osobom, które planują założenie własnej firmy i firmom, które z różnych przyczyn nie mogą uzyskać kredytu w instytucjach bankowych. Finansowanie ma służyć rozwojowi firmy, a tym samym promocji przedsiębiorczości. Każdy fundusz jest samodzielnym podmiotem i ma własną politykę udzielania pożyczek. Dlatego warunki pożyczki - wysokość pożyczki, wysokość wkładu własnego, długość spłaty, wymagane dokumenty, procedury – nie są identyczne w każdej z instytucji.

Poniżej zostały opisane przykładowe warunki oferowane przez Fundusz Pożyczkowy działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego – pożyczka ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WP.

Fundusz Pożyczkowy został utworzony w lipcu 2002 roku w ramach Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Celem działania funduszu jest wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw. Od kwietnia 2010 roku Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Wsparcie sektora MŚP z terenu woj. podlaskiego poprzez udzielanie pożyczek". Na realizację ww. przedsięwzięcia Fundusz Pożyczkowy PFRR otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 milionów złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do finansowania zewnętrznego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie województwa podlaskiego. W ramach projektu o finansowanie mogą ubiegać się także osoby, które planują założyć własną firmę i nie mają na ten cel własnych środków finansowych. Osoby takie mogą złożyć wniosek i jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie – osoba taka musi zarejestrować firmę przed podpisaniem umowy pożyczki, z uwagi na to, że środki finansowe mogą być wykorzystane wyłącznie przez przedsiębiorców.

Warunki udzielania pożyczek:

 • maksymalna wysokość pożyczki wynosi 500 000,00 złotych,

 • minimalna kwota pożyczki nie jest określona, przedsiębiorca we własnym zakresie określa jaka kwota pożyczki jest mu potrzebna,

 • maksymalny okres pożyczkowy – 60 miesięcy,

 • maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych - 6 miesięcy,

 • obowiązkową formą zabezpieczenia jest weksel in blanco z wystawienia pożyczkobiorcy z upoważnieniem do jego wypełnienia przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego,

 • pozostałe zabezpieczenie mogą stanowić:

  • hipoteka,

  • poręczenie osób trzecich,

  • przeniesienie własności rzeczy na zabezpieczenie (przewłaszczenie),

  • cesja wierzytelności,

  • zastaw rejestrowy,

  • inne przewidziane prawem zabezpieczenie.

Uzyskanie funduszy nie wymaga wkładu własnego wnioskodawcy. Pożyczka jest zwrotną formą pomocy, trzeba ją spłacić maksymalnie w ciągu pięciu lat.

Procedura udzielania pożyczek jest prosta. Aby uzyskać pożyczkę należy wypełnić wniosek pożyczkowy, złożyć wniosek w siedzibie Funduszu Pożyczkowego w Białymstoku1 lub w Centrach Wspierania Biznesu PFRR w terenie2 i umożliwić wizytę pracownikom funduszu w siedzibie swojej firmy.

Fundusz Pożyczkowy działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego na terenie powiatu hajnowskiego posiada swój punkt w Centrum Wspierania Biznesu w Hajnówce przy ulicy Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18, w którym można uzyskać szczegółowe informacje na temat źródeł finansowania. Osoba planująca rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także przedsiębiorca już funkcjonujący na rynku może liczyć na:

 • bezpłatną pomoc doradcy przedsiębiorczości, który pomaga przygotować wymaganą dokumentację,

 • uzyskanie informacji dotyczących zarejestrowania firmy i warunków prawnych jej prowadzenia,

 • pomoc w nawiązaniu współpracy z zagranicą – wyszukanie kontrahentów oraz uzyskać informacje i pomoc w zorganizowaniu wyjazdów na targi, misje i spotkania kooperacyjne w ramach sieci Enterprise Europe Network.

Teren działania Funduszy Pożyczkowego przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego -
Centra Wspierania Biznesu.

Źródło: http://pozyczkowy.com.pl/

Opracowała:

Alicja Orzechowska

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

ul. Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18

17-200 Hajnówka

Tel. + 48 85 682 51 87

Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1 Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok

2 Hajnówka, Łomża, Augustów, Suwałki, Bielsk Podlaski

 

RNRP Hajnówka: Zakończenie kursu Operator obrabiarek CNC 25-03-2015

02

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce zakończył się kurs „Operator obrabiarek CNC" realizowany w ramach projektu „Równi na rynku pracy - EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(106)

Zakończenie kursu Handlowiec – sprzedawca z modułem wizażu 13-03-2015

01

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce zakończył się kurs „Handlowiec – sprzedawca z modułem wizażu".(314)

Indywidualne spotkania pośrednika pracy z uczestnikami projektu „Równi na Rynku Pracy – EFS” 12-03-2015

15.03.12 mck

Pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce realizuje cykl dwugodzinnych spotkań indywidualnych z 27 uczestnikami projektu „Równi na Rynku Pracy – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(218)

Bezpłatne webinarium 26.03.2015 – Regulacje FDA dotyczące etykietowania żywności przeznaczonej do sprzedaży w USA 06-03-2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Nowym Jorku 26 marca o godz. 13:00 czasu europejskiego organizuje bezpłatne webinarium na temat regulacji amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków w zakresie oznakowania i etykietowania produktów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży na rynku USA. (171)

Rozpoczął się kurs Pomoc kucharza z modułem baristy i carvingu 26-02-2015


15.02.26 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce rozpoczął się kurs „Pomoc kucharza z modułem baristy i carvingu”.(244)

Nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI" KONKURS1/2015 23-02-2015

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogłasza nabór na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji" dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

(238)
Rozpoczął się kurs Handlowiec – sprzedawca z modułem wizażu 16-02-2015

15.02.16 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce rozpoczął się kurs „Handlowiec – sprzedawca z modułem wizażu". Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Równi na rynku pracy" w ramach Gwarancji dla Młodzieży, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(324)

ZAPROSZENIE do udziału w targach przemysłu drzewnego BOIS & HABITAT 23-01-2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Brukseli (WPHI) zaprasza do udziału w targach przemysłu drzewnego BOIS & HABITAT, które odbędą się w Namur na południu Belgii (Walonia) w dniach 20-23 marca 2015 r.(445)

Ponad 500 firm pozyskało finansowanie w ramach Funduszy Pożyczkowych 17-01-2015

Ponad 500 firm pozyskało finansowanie w ramach Funduszy Pożyczkowych. Firmom przekazano łącznie 35 milionów złotych.

(581)
Trening umiejętności społecznych w ramach projektu „Równi na Rynku Pracy – EFS” 15-01-2015

15.01.15 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyło się ostatnie spotkanie w ramach treningu umiejętności społecznych realizowanego z 15 uczestnikami projektu „Równi na Rynku Pracy – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(376)

ZAPROSZENIE - Odchudzanie przez zdrowe odzywianie 13-01-2015

Dotyk Natury Day Spa zaprasza na wspólne odchudzanie przez zdrowe odżywianie.  - 3 miesiące z dietetykiem, 12 wykładów, grupa wsparcia.(507)

WSPÓŁPRACA TECHNOLOGICZNA – na jaki rodzaj pomocy mogą liczyć podlaskie firmy? 11-12-2014

Wiele podlaskich firm rozważa możliwość, czy też konieczność wprowadzenia takich zmian, które powinny wpłynąć na podniesienie konkurencyjności ich firm na poziomie nie tylko krajowym, ale też międzynarodowym. Podjęcie takich decyzji wymaga szeregu działań, które łatwiej zrobić współpracując z firmami, które przeszły je wcześniej i mają w tym zakresie doświadczenie. Wyszukanie odpowiedniego partnera biznesowego może pomóc podlaskim firmom pokonać dotychczasowe bariery technologiczne.(612)

Filmy promujące Elektroniczny Punkt Kontaktowy 02-12-2014

Filmy promujące Elektroniczny Punkt Kontaktowy powstały w związku z realizacją projektu „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” w zakresie Działania "Uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego" którego KIG jest partnerem.(526)

GALICYJSKIE CENTRUM EDUKACJI poszukuje kadry na świadczenie usług doradczych, psychologicznych i specjalistycznych w projekcie 18-11-2014

GALICYJSKIE CENTRUM EDUKACJI poszukuje kadry na świadczenie usług doradczych, psychologicznych i specjalistycznych w projekcie.

(615)
„Równi na rynku pracy” spotkania grupowe w Hajnówce 05-11-2014

01

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce rozpoczęła się realizacja projektu „Równi na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży".(574)

 ZAPROSZENIE - Dofinansowanie dla przedsiębiorczych 20-10-2014

Zapraszamy osoby z pomysłem na biznes do udziału w projekcie pt. "Akcelerator Przedsiębiorczości Akademickiej Santander Universidades" organizowanym przez Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice" w partnerstwie z Politechniką Śląską i Bankiem Zachodnim WBK, w ramach Santander Universidades. Projekt skierowany jest do osób chcących rozwijać swój pomysł biznesowy.(524)

ZAPROSZENIE na bezpłatne spotkanie - Postaw na pracę - wszystko o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 09-10-2014

ZAPROSZENIE na bezpłatne spotkanie - Postaw na pracę - wszystko o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.(513)

„Równi na rynku pracy" spotkania indywidualne w Hajnówce 07-10-2014

14.10.07 mck
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce rozpoczęła się realizacja projektu „Równi na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży".(612)

Chcesz być zdrowy, schudnąć? Dotyk Natury zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne i analizę składu swojego ciała. 26-09-2014

Chcesz być zdrowy, schudnąć? Dotyk Natury zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne i analizę składu swojego ciała.(621)

Szkolenie „Nowoczesny merchandiser" szansą na zdobycie zatrudnienia 17-09-2014

14.09.17 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce 15 września 2014 roku odbyło się spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w kursie Nowoczesny merchandiser.(690)

Autoprezentacja 17-09-2014

 

14.09.17 mck

W dniu 11.09.2014 r. odbyło się spotkanie młodzieży poszukującej pracy z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce.

(1205)
„Równi na rynku pracy” rekrutacja w Hajnówce 05-09-2014

14.09.05 mck

4 września br. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyła się rekrutacja młodzieży nieaktywnej zawodowo do udziału w projekcie „Równi na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży".

 

(920)
Giełda pracy w Hajnówce 03-09-2014

02
29 sierpnia 2014 roku Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce zorganizowało giełdę pracy na stanowisko: operator inwentaryzacji. Giełda odbyła się w siedzibie MCK w Hajnówce, a osobą prowadzącą giełdę była koordynator akcji Pani Anna Leszczyńska – pracownik Agencji Pracy Tymczasowej z Warszawy. Spotkanie z pracodawcą było doskonałą okazją na zdobycie przez młodzież zatrudnienia. Uczestnikami giełdy były osoby nieaktywne zawodowo, które są zarejestrowane w MCK. Prowadząca spotkanie wyjaśniła, czym zajmuje się operator inwentaryzacji, przybliżyła wymagania stawiane na w/w stanowisku, omówiła zasady rekrutacji a także proponowaną formę zatrudnienia i system wynagrodzeń. Pracodawca poszukiwał osób od 18 roku życia, posiadających wysoką kulturę osobistą, charakteryzujących się sumiennością,...

(959)
Supermarket „Batory" w nowej odsłonie sklepu GAMA 03-09-2014

4

W sobotę 30 sierpnia br. kolejny sklep Spółdzielni „Społem" PSS w Hajnówce rozpoczął swoją działalność pod szyldem sieci sklepów GAMA.(1360)

Rekrutacja młodzieży potrzebującej wsparcia 13-08-2014

Podlaska Wojewódzka Komenda  OHP w Białymstoku w związku z aktualnie intensywnie prowadzoną  REKRUTACJĄ młodzieży - szczególnie w wieku 16 – 17 lat (tj. tej, która nie uczy się i nie pracuje, potrzebuje wsparcia)

(781)
ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w Spotkaniach kooperacyjnych RENEXPO Poland 13-08-2014

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do wzięcia udziału w Spotkaniach kooperacyjnych RENEXPO Poland, które odbędą się 23-24 września 2014 w Warszawie w trakcie 4-tych Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO 2014.(664)

ZAPROSZENIE na spotkania kooperacyjne podczas targów POLAGRA FOOD, 30.09.2014r., Poznań 08-08-2014

Spotkania kooperacyjne podczas targów POLAGRA FOOD, 30.09.2014r., Poznań

(857)

Czy nadaję się na przedsiębiorcę? 21-07-2014

14.07.21 mck

W dniu 21.07.2014 odbyło się spotkanie młodzieży ponadgimnazjalnej z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce. Na wstępie zajęć przeprowadzono „Test uzdolnień przedsiębiorczych?", który ukazał uczestnikom ich poziom predyspozycji i motywacji do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

(983)

Porady indywidualne w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce 12-06-2014

14.06.12 mck

W okresie przedwakacyjnym młodzież korzystając z wolnego czasu podejmuje decyzje dotyczące dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. W tym celu Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce organizuje indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

(816)
Szkolenie „Elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kv" szansą na zdobycie zatrudnienia 09-06-2014

14.06.09 mck
3 czerwca 2014 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Hajnówce zostało zorganizowane oficjalne zakończenie szkolenia „Elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kv (na stanowisku eksploatacji w Grupie I)".

(794)
Szkolenie „Elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kv" szansą na zdobycie zatrudnienia 30-05-2014

 

14.05.30 osz

13 maja 2014 w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Hajnówce rozpoczęło się kolejne szkolenie realizowane w ramach projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy".

(974)

ZAPROSZENIE na spotkania B2B z firmami z Indii 19-05-2014

Mamy przyjemność poinformować, iż Polsko – Indyjska Izba Gospodarcza wspólnie z Engineering Export Promotion Council (EEPC India), będzie organizatorem konferencji „India Poland Cooperation and Investments: Manufacturing, Engineering and Allied Sectors" oraz spotkań B2B, włączonych w program wydarzeń odbywających się w ramach The India Show, które to będzie częścią tegorocznej edycji targów ITM Poland 2014. Konferencja i spotkania B2B odbędą się 3 czerwca br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Z tej okazji do Poznania przyjedzie ok. 100 przedsiębiorców indyjskich, dzięki czemu udział w Targach ITM, jak również w The India Show oraz licznych imprezach towarzyszących, będzie doskonałą okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych.(1412)

Dni Otwarte OHP w Hajnówce 08-05-2014

14.05.08 ppp

8 maja 2014 roku w hajnowskich jednostkach utworzonych w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" odbyły się „Dni Otwarte OHP" w ramach obchodów 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.(1679)

Wpis do rejestru w zakresie produkcji pierwotnej i dostaw bezpośrednich 29-04-2014

Rolniku, czy dokonałeś wpisu do rejestru w zakresie produkcji pierwotnej i dostaw bezpośrednich?

(1072)
Nowe uprawnienia w ramach szkolenia w OSZ w Hajnówce 14-04-2014

14.04.14 szkolenie1
14 kwietnia 2014 roku dziesięciu uczestników  projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” zakończyło udział w szkoleniu „Spawacz TIG blach i rur spoinami pachwinowymi”.(1180)

ZAPROSZENIE na "Szkolenie kwaterodawców jako dostawców usług ekoturystycznych z zakresu promocji walorów przyrodniczych i kulturowych regionu" 09-04-2014

Starostwo Powiatowe w Hajnówce realizuje projekt „Platforma Współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i  kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.(900)

ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w projekcie systemowym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 09-04-2014

 Zapraszamy państwa do wzięcia udziału w projekcie Polskiej Agencji Rozwoju przedsiebiorczości "Zarządzanie Kompetencjami w MSP" i skorzystania ze wsparcia oferowanego w formie analiz, doradztwa i szkoleń.

(977)
ZAPROSZENIE na spotkanie: Vademecum rynków zagranicznych – Finlandia 03-04-2014

Konsul Honorowy Finlandii w Białymstoku, Prezes Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego ma zaszczyt zaprosić na spotkanie: Vademecum rynków zagranicznych – Finlandia.

(1015)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza 01-04-2014

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie Porozumienia z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie funkcjonowania na terenie województwa podlaskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich, zaprasza do korzystania ze swoich usług.

(948)
ZAPROSZENIE do udziału w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku 25-03-2014

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości.
Patronat honorowy nad Konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.(1036)

Kolejni Spawacze szkoleni w Ośrodku Szkolenia Zawodowego 24-03-2014

14.03.24 ohp
W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Hajnówce trwa kolejny dzień szkolenia „Spawacz TIG blach i rur spoinami pachwinowymi". Zajęcia realizowane są w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(1079)
Problemy młodzieży na rynku pracy 24-03-2014

14.03.24 ppp

Problemy osób młodych ze znalezieniem zatrudnienia na rynku pracy są wynikiem wielu czynników.(1303)

Młodzież na rynku pracy 24-03-2014

14.03.24 mck

19.03.2014 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(1023)
Warto pracować na swoim 19-03-2014

Każdy, kto ma pomysł na biznes, powinien ryzykować. Najważniejsza jest pasja – przekonują ci, którzy od lat pracują u siebie.

(1258)
Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób fizycznych, produkcja i sprzedaż energii 19-03-2014

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego można składać wnioski o dofinansowanie do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii". Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło.(1015)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy młodszego opiekuna do wykonywania usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce 27-02-2014

Hajnówka dnia 27.02.2014 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy młodszego opiekuna do wykonywania usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

(1199)
ZAPROSZENIE na spotkania kooperacyjne dla branży budowlanej RESTA 2014, 25 kwietnia 2014 r., Wilno (Litwa) 20-02-2014

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego jako współorganizator wydarzenia serdecznie zaprasza do udziału w Spotkaniach Kooperacyjnych organizowanych podczas 21 Międzynarodowych Targów Budownictwa RESTA 2014. Spotkania kooperacyjne odbędą się w dniu 25 kwietnia 2014 r. w Litewskim Centrum wystawienniczym LITEXPO w Wilnie. RESTA to największe w krajach bałtyckich targi poświęcona tematyce budownictwa.

(966)
Misja gospodarcza Komisji Europejskiej do Grecji w dniach 10 – 11.03.2014 r. 20-02-2014

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza w imieniu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonio Tajani do udziału w misji gospodarczej do Grecji w dniach 10 – 11 marzec 2014 r.

Organizatorem misji jest Komisja Europejska.(1048)

ZAPROSZENIE na międzynarodowe warsztaty praktyczne pt: TWÓJ BIZNES W BIAŁORUSI 19-02-2014

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa wspólnie z EUROCON zaprasza na międzynarodowe warsztaty praktyczne pt:

(1469)
Moje wybory edukacyjne 13-02-2014

14.02.13 mck

12.02.2014 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(1326)

Dlaczego warto zbierać informacje o rynku pracy? 23-01-2014

14.01.23 ppp

W dniu 20.01.2014r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Hajnówce odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(1174)

Kierunek ścieżki edukacyjno – zawodowej 15-01-2014

14.01.15 mck

14 stycznia 2014 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyło się spotkanie(1336)

„Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Hajnówce ponownie laureatem konkursu Gepardy Biznesu 16-12-2013

01

W dniu 21 listopada 2013 roku w Warszawie w Sali Głównej Centralnej Biblioteki Rolniczej odbył się Kongres Gospodarki Polskiej, poświęcony sytuacji polskiego handlu. W Kongresie wzięło udział ponad 200 przedstawicieli środowiska małych i średnich przedsiębiorstw oraz zaproszeni goście, parlamentarzyści, samorządowcy i naukowcy zajmujący się polską gospodarką.

(1245)
Zakończenie Kursu Nowoczesny handlowiec 11-12-2013

13.12.11 osz2

4 grudzień to ostatni dzień trwania bezpłatnego kursu zawodowego zorganizowanego przez OSZ w Hajnówce. Zorganizowany kurs miał na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z pracą w jednostkach handlowych. Podczas 202 godzin zajęć uczestnikom kursu przekazano istotne informacje dotyczące obsługi urządzeń sklepowych, komputera i programów komputerowych wykorzystywanych w handlu, wykonywania podstawowych obliczeń sklepowych.(1514)

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców 11-12-2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczek dla przedsiębiorców w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę w kwocie od 200 000 zł do 2 000 000 zł. Wnioski o udzielenie pożyczek można składać od 15 listopada w trybie ciągłym. PARP przewidział preferencyjne rozwiązania związane ze spłatą pożyczki jak również z oprocentowaniem wynoszącym 6,5 % w skali roku.(1407)

Jak opanować stres czyli autoprezentacja 10-12-2013

13.12.10 mck
2 grudnia 2013 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyło się spotkanie z młodzieżą bezrobotną projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(1474)

Zaproszenie do udziału w spotkaniu z Agencją "Ventus" z Dusseldorfu 26-11-2013

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta Hajnówka oraz Starosta Powiatu Hajnowskiego serdecznie zapraszają przedsiębiorców z branży spożywczej, drzewnej oraz drobnych wytwórców produktów lokalnych do udziału w spotkaniu z Panią Kornelią Golombek reprezentującą Agencję „Ventus" z siedzibą w Düsseldorfie, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2013 roku o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej nr 12 w Urzędzie Miasta Hajnówka.

(1533)
Wolontariat – pierwsze doświadczenia zawodowe 26-11-2013

13.11.26 ppp
26 listopada 2013 roku w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Hajnówce odbyło się spotkanie z beneficjentami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(1443)

Kurs Nowoczesny handlowiec 22-11-2013

02

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Hajnówce trwają zajęcia w ramach kursu „Nowoczesny handlowiec” realizowanego w związku z projektem „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego(1651)

II Euroregionalne Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze Hajnówka 2013 21-11-2013

02

W dniu 12 listopada 2013 r. w Hajnowskim Domu Kultury odbyło się już po raz kolejny Euroregionalne Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze.(1936)

Młodzież na rynku pracy 08-11-2013

13.11.07 mck

6 listopada 2013 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyło się spotkanie z beneficjentami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem zajęć było poznanie zasad jakimi kieruję się rynek pracy i nabycie umiejętności poruszania się po rynku.

(1587)
Rekrutacja uczestników na szkolenie Nowoczesny handlowiec 06-11-2013

Rekrutacja uczestników na szkolenie Nowoczesny handlowiec

13.11.06 szkolenie

W dniu 29 października 2013 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Hajnówce utworzonego w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyło się spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w szkoleniu Nowoczesny handlowiec.(1487)

ZAPROSZENIE na zajęcia logopedyczne 04-11-2013

Po wakacyjnej przerwie od października br. zostały wznowione zajęcia logopedyczne dla dzieci w Poradni Rehabilitacji Leczniczej KINETICA przy ul. Ściegiennego 5.
Zajęcia prowadzi Edyta Malinowska-Klimiuk, logopeda dyplomowany.
Zapisy pod numerami tel.: 85 876 79 87 oraz 606 33 11 14.(1567)

ZAPROSZENIE do udziału w wielobranżowej misji gospodarczej na Litwę 21-10-2013

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w wielobranżowej misji gospodarczej na Litwę, która odbędzie się w dniach 03-04 grudnia 2013 r.(1468)

CHOCHLIK zaprasza na bal przebierańców Hallowen 18-10-2013

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na bal przebierańców Hallowen, który odbędzie się w CHOCHLIKU w dniu 3 listopada 2013r. o godzinie 15.00.
Bilet wstępu 15zł. Bal będzie trwał ok. 3h. Zalecamy przebranie się w stroje halloweenowe dla urozmaicenia imprezy. W razie pytań tel. 696 065 559.

(1544)
Jak sporządzić Curriculum vitae 16-10-2013

13.10.16 mck
15 października bieżącego roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyło się spotkanie z beneficjentami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(1577)

Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – do 40 000 zł 16-10-2013

Jesteś mieszkańcem powiatu hajnowskiego i chcesz rozpocząć własną działalność gospodarczą, ale brakuje Ci pieniędzy? Właśnie teraz jest najlepszy czas, żeby zaistnieć na rynku jako przedsiębiorca.(1624)

Wolontariat 02-10-2013

13.10.02 ppp
2 października 2013 roku Punkt Pośrednictwa Pracy w Hajnówce zorganizował giełdę pracy na stanowisko: kolporter ulotek - wolontariat. Giełda odbyła się w siedzibie PPP w Hajnówce, a osobą prowadzącą spotkanie była hajnowska koordynator akcji zbiórki żywności Pani Eugenia Nikitiuk.(1612)

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza 02-10-2013

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku na podstawie porozumienia z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w sprawie funkcjonowania na terenie województwa podlaskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich, zaprasza do korzystania ze swoich usług.

(1471)
Operator obrabiarek CNC 01-10-2013

13.10.01 kurs

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Hajnówce 1 października br. zakończyło się szkolenie zawodowe Operator obrabiarek CNC. Od 27 sierpnia trzynastu uczestników brało udział w zajęciach teoretycznych zorganizowanych w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Hajnówce oraz w Ośrodku Szkolenia Kierowców w Hajnówce.

(1807)

Beneficjenci w Hajnówce planują karierę 19-09-2013

13.09.19 szkolenie mck

W dniu 13.09.2013 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyły się zajęcia
z beneficjentami projektu pt. „Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód".(1673)

Kurs zawodowy „Operator obrabiarek CNC” 19-09-2013

13.09.19 szkolenie

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Hajnówce trwają zajęcia w ramach bezpłatnego kursu zawodowego „Operator obrabiarek CNC" zorganizowanego w ramach projektu „OHP jako organizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(1672)

Seminarium w Hajnówce „Dotacje dla firm i osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej dostępne w 2013 roku” 18-09-2013

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym:

Dotacje dla firm i osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej dostępne w 2013 roku”,(1245)

KOMUNIKAT w sprawie pobierania opłat za wpis do "prywatnych" rejestrów przedsiębiorców 18-09-2013

Ministerstwo Gospodarki otrzymuje szereg sygnałów oraz wniosków o interwencję, w związku z mnożącymi się w obrocie gospodarczym kolejnymi firmami „prowadzącymi rejestry".

(1319)
ZAPROSZENIE na spotkania kooperacyjne RENEXPO POLAND 2013, 16-17.10.2013r.,Warszawa 16-09-2013

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w Spotkaniach Kooperacyjnych organizowanych w dniach 16-17 października 2013 r. w Warszawie, które odbędą się podczas targów energii odnawialnej RENEXPO 2013.

(1580)
ZAPROSZENIE do udziału w konkursie "KOBIETY SĄ PRZYSZŁOŚCIĄ" 05-09-2013

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w ramach realizowanego projektu WOMEN zachęca wszystkie kobiety sukcesu do udziału w regionalnym i międzynarodowym konkursie „KOBIETY SĄ PRZYSZŁOŚCIĄ”, w kategoriach:

(1581)
Wolny etat sprzedawcy maszyn 02-09-2013

"BM Danex w związku ciągłym rozwojem zatrudni handlowca do sprzedaży maszyn na teren Hajnówka, Siemiatycze, Bielsk Podlaski. CV proszę wysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 30 września br . W treści maila proszę wpisać stanowisko"

 

(2443)
Pozyskaj nawet 200 000 zł i załóż Spółdzielnię Socjalną 29-08-2013

Stowarzyszenie Europartner-AKIE w partnerstwie z pow. białostockim, pow. bielskim, Europejską Fundacją Odnowy i Rozwoju Terytorialnego oraz Fundacją Biznes i Prawo prowadzą rekrutację kandydatów na zakładanie Spółdzielni Socjalnych w ramach projektu "Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”, dofinansowanego przez UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt daje możliwość uzyskania dofinansowania na utworzenie bądź przystąpienie do już istniejącej Spółdzielni Socjalnej.

(1664)
Drogi poszukiwania pracy 27-08-2013

13.08.27 mck

27 sierpnia 2013 w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyło się spotkanie z osobami nieaktywnymi zawodowo.

(1863)
Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Hajnówce posiada ofertę pracy na stanowisko: Audytor inwentaryzacji 19-08-2013

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Hajnówce posiada ofertę pracy na stanowisko

Audytor inwentaryzacji(1521)

Rekrutacja uczestników na kurs „Operator obrabiarek CNC" 14-08-2013

13.08.14 kurs
13 sierpnia 2013 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Hajnówce, utworzonego w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyło się spotkanie rekrutacyjne dla młodzieży zainteresowanej udziałem w kursie „Operator obrabiarek CNC".(1595)

PRZEDSIĘBIORCZA SPOŁECZNOŚĆ SZANSĄ ROZWOJU LOKALNEGO - instrumenty wspierania przedsiębiorczości w powiecie hajnowskiem 14-08-2013

Z myślą o rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej oraz jego potencjale w powiecie hajnowskim pojawia się coraz więcej podmiotów, których zadaniem jest pobudzanie lokalnej sfery społeczno-gospodarczej poprzez rozpowszechnianie wśród społeczności idei przedsiębiorczości jako głównego narzędzia prorozwojowego.

(1486)
Beneficjenci przygotowują dokumenty aplikacyjne 15-07-2013

13.07.15 mck

12 lipca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyło się spotkanie z beneficjentami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(1666)

Polskie Radio Białystok oraz Fundacja Nasza Przyszłość przy współpracy z Regionalnymi Rozgłośniami Polskiego Radia realizuje projekt "Bogactwo rozwiązań - kapitałem firmy" 12-07-2013

 

Polskie Radio Białystok oraz Fundacja Nasza Przyszłość przy współpracy z Regionalnymi Rozgłośniami Polskiego Radia realizuje projekt "Bogactwo rozwiązań - kapitałem firmy".(1360)

Zajęcia w PPP - „Oferty pracy na wakacje" 11-07-2013

13.07.10 ppp

11 lipca 2013 roku, w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Hajnówce odbyło się spotkanie młodzieży nieaktywnej zawodowo z pośrednikiem pracy. Osobami uczestniczącymi w zajęciach byli beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie zajęć „Oferty pracy na wakacje" pośrednik pracy przedstawił uczestnikom efektywne sposoby poszukiwania pracy oraz aktualne oferty znajdujące się w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Hajnówce. Młodzież miała możliwość uzyskania informacji na temat hajnowskiego rynku pracy i zapoznania się z czynnikami warunkującymi jego zmiany. Zajęcia wzbudziły zainteresowanie uczestników, a zdobyta wiedza z pewnością zaowocuje lepszym odnalezieniem się młodzieży na rynku pracy.(1857)

Zakończenie kursu „Spawacz MIG-131" 05-07-2013

2
W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Hajnówce, trzynastu uczestników projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" brało udział w kursie „Spawacz MIG-131".

(1755)
ZAPROSZENIE na seminarium informacyjne realizowane we współpracy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej – Działanie 8.1 POIG” 03-07-2013

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

zaprasza na seminarium informacyjne

realizowane we współpracy z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej – Działanie 8.1 POIG

9 lipca 2013 r., godz. 10.00 - 14.00

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, Białystok

Sala 117, I piętro

W programie:

 • Informacje o usługach Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

 • Zasady naboru wniosków do działania 8.1

 • Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.1

 • wydatki kwalifikowane

 • wielkość i intensywność wsparcia

 • procedura aplikacyjna

 • kryteria oceny wniosków

 • Panel dyskusyjny

(1268)
Kurs „Spawacz metodą MIG-131” w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Hajnówce 13-06-2013

02

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Hajnówce utworzonego w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, trwa kurs „Spawacz metodą MIG”. Kurs adresowany jest do młodzieży w wieku 18-25 lat, bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo, nieuczącej się. Szkolenie ma na celu nabycie bądź podwyższenie posiadanych kwalifikacji zawodowych.(1951)

Poznaj siebie, trafnie wybierz zawód 10-06-2013

13.06.10 mck

W ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 07.06.2013 w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyły się zajęcia, w których wzięła udział młodzież nieaktywna zawodowo.(1840)

Rynek pracy 06-06-2013

13.06.05 ppp

Dnia 5 czerwca 2013 r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Hajnówce odbyło się spotkanie młodzieży uczącej się z pośrednikiem pracy. Uczestnikami zajęć byli beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(2019)
Wyszukiwarka z aktualnymi ofertami pracy 31-05-2013

Wyszukiwarka z aktualnymi ofertami pracy w Hajnówce  http://pl.jobbaloon.com

 

 

(2391)
ZAPROSZENIE - Dzień Dziecka w CHOCHLIKU 29-05-2013

Serdecznie zapraszamy na kinderbal z okazji dnia dziecka do Sali zabaw CHOCHLIK.

Bal odbędzie się 1 czerwca w godzinach 13.00 – 17.00. Wstęp jedyne 13zł.

W planie balu gry i zabawy ruchowe, zabawy z animatorem, chusta klanzy.(2110)

CHOCHLIK – Sala Zabaw w Hajnówce 30-06-2011

04

Dzieci uwielbiają się bawić. Często chodzimy z naszymi pociechami na place zabaw. Wiosną i latem – to cudowne miejsce na spędzenie czasu z dzieckiem, ale gdzie pójść podczas deszczowych, czy też zimowych dni? Agnieszka Plewa znalazła na to rozwiązanie. Wraz z mężem Pawłem postanowili stworzyć miejsce zabaw dla dzieci – „Chochlik”. O tym jak do tego doszło opowiada pani Agnieszka.

 

(54352)
Moja własna firma, zajęcia z młodzieżą poszukującą pracy 27-05-2013

13.05.27 mck

W dniu 25.05.2013 r. odbyło się spotkanie młodzieży bezrobotnej z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce.(1892)

ZAPROSZENIE na spotkanie informacyjne pt. „Mam pomysł na biznes – zasady podejmowania działalności gospodarczej oraz dostępne formy wsparcia finansowego” 21-05-2013

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Mam pomysł na biznes - zasady podejmowania działalności gospodarczej oraz dostępne formy wsparcia finansowego” , dotyczące aktualnych możliwości pozyskania wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorstw.(1738)

ZAPROSZENIE do skorzystania z usług projektu EURESP Plus 21-05-2013

EURESP Plus jest projektem współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach sieci Enterprise Europe Network. Projekt zapewnia wsparcie dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie działań na rzecz środowiska naturalnego.(2027)

ZAPROSZENIE - Misja Gospodarcza do Chin 18 – 19 lipiec 2013 r. 20-05-2013

W dniach 18 – 19 lipca 2013 r. w ramach inicjatywy KE Mission for Growth odbędzie się misja gospodarczą do Chin. Misja organizowana jest pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonio Tajaniego i Komisarza ds. Środowiska – Janez Pomocnic. (1870)

Rekrutacja uczestników na kurs Spawacz MIG 17-05-2013

 

13.05.17 ppp
W dniu 16 maja 2013 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Hajnówce utworzonego w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyło się spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w kursie Spawacz MIG.(1842)

Sport

1park

Ośrodek Sportu i Rekreacji


Park Wodny


Skatepark


Korty tenisowe


Basen odkryty


Orliki


Lodowisko


KLUBY SPORTOWE:

Boks UKS Unia

Piłka Siatkowa

KS Puszcza

HKS ŻUBR

 • judo
 • kulturystyka

Klub Karate Tradycyjnego


 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                     Kontakt do referatów

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek godz. 8:30-16.30; wtorek-piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna: pn: 8:30-16.00, wt.-pt. 8.00-15.00; przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.