Źródła finansowania działalności gospodarczej

Jak pożyczyć unijne pieniądze na założenie nowej firmy lub pozyskać pieniądze na rozwój firmy istniejącej?

Osoby planujące założenie własnej firmy i obecnie istniejące firmy mogą pozyskać unijne pieniądze na rozwój swojej firmy poprzez fundusze pożyczkowe, które stanowią alternatywę w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

System funduszy pożyczkowych stał się ważnym elementem systemu finansowego w Polsce. Fundusze pożyczkowe wypełniły lukę na rynku usług finansowych dotyczących sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W okresie spowolnienia gospodarczego i ograniczenia innych form finansowania zewnętrznego, w tym kredytów bankowych, fundusze pożyczkowe często stają się jedynym źródłem wsparcia finansowego małych firm i osób planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Fundusze pożyczkowe świadczą usługi finansowe w zakresie udzielania pożyczek wyłącznie na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób, które planują prowadzenie własnej firmy, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy też historii kredytowej. Większość firm z sektora MŚP – mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dysponują przeważnie niskim poziomem kapitałów własnych i w związku z tym mają utrudniony dostęp do kredytów bankowych. Fundusze pożyczkowe uwzględniając sytuację, że rozpoczęcie działalności gospodarczej, a następnie jej rozwój, wiąże się z koniecznością zapewnienia finansowania dają szansę pokonania tych barier udzielając pożyczek.

Obecnie w Polsce istnieje kilkadziesiąt funduszy pożyczkowych.

Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek przeznaczonych na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, między innymi na:

 • zakup maszyn i urządzeń, w tym środków transportu,

 • zakup, budowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych czy usługowych,

 • wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,

 • kapitał obrotowy.

Udzielane pożyczki są oprocentowane nie niżej, niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki.

Fundusz, podobnie jak banki, zanim udzieli pożyczki, sprawdza, czy planowane przedsięwzięcie ma szanse na powodzenie na rynku. Pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia spłaty.

O pożyczkę może starać się osoba, która planuje założenie własnej firmy oraz przedsiębiorca, który:

 • zatrudnia do 250 pracowników lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,

 • posiada siedzibę i prowadzi podstawową działalność na terenie działania funduszu,

 • posiada wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka i dobrze przygotowaną strategię działania.

Dlaczego warto korzystać z usług funduszy pożyczkowych?

Korzyści dla przedsiębiorców płynące z korzystania z usług finansowych funduszy pożyczkowych to przede wszystkim:

 • ułatwiony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania w przypadku gdy nie można skorzystać z oferty banków komercyjnych,

 • brak wymaganego wkładu własnego,

 • elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki,

 • uproszczona procedura uzyskania pożyczki.

Czym różni się oferta funduszy pożyczkowych od banków?

Oferta funduszy pożyczkowych ma na celu pomoc osobom, które planują założenie własnej firmy i firmom, które z różnych przyczyn nie mogą uzyskać kredytu w instytucjach bankowych. Finansowanie ma służyć rozwojowi firmy, a tym samym promocji przedsiębiorczości. Każdy fundusz jest samodzielnym podmiotem i ma własną politykę udzielania pożyczek. Dlatego warunki pożyczki - wysokość pożyczki, wysokość wkładu własnego, długość spłaty, wymagane dokumenty, procedury – nie są identyczne w każdej z instytucji.

Poniżej zostały opisane przykładowe warunki oferowane przez Fundusz Pożyczkowy działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego – pożyczka ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WP.

Fundusz Pożyczkowy został utworzony w lipcu 2002 roku w ramach Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Celem działania funduszu jest wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw. Od kwietnia 2010 roku Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Wsparcie sektora MŚP z terenu woj. podlaskiego poprzez udzielanie pożyczek". Na realizację ww. przedsięwzięcia Fundusz Pożyczkowy PFRR otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 milionów złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do finansowania zewnętrznego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie województwa podlaskiego. W ramach projektu o finansowanie mogą ubiegać się także osoby, które planują założyć własną firmę i nie mają na ten cel własnych środków finansowych. Osoby takie mogą złożyć wniosek i jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie – osoba taka musi zarejestrować firmę przed podpisaniem umowy pożyczki, z uwagi na to, że środki finansowe mogą być wykorzystane wyłącznie przez przedsiębiorców.

Warunki udzielania pożyczek:

 • maksymalna wysokość pożyczki wynosi 500 000,00 złotych,

 • minimalna kwota pożyczki nie jest określona, przedsiębiorca we własnym zakresie określa jaka kwota pożyczki jest mu potrzebna,

 • maksymalny okres pożyczkowy – 60 miesięcy,

 • maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych - 6 miesięcy,

 • obowiązkową formą zabezpieczenia jest weksel in blanco z wystawienia pożyczkobiorcy z upoważnieniem do jego wypełnienia przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego,

 • pozostałe zabezpieczenie mogą stanowić:

  • hipoteka,

  • poręczenie osób trzecich,

  • przeniesienie własności rzeczy na zabezpieczenie (przewłaszczenie),

  • cesja wierzytelności,

  • zastaw rejestrowy,

  • inne przewidziane prawem zabezpieczenie.

Uzyskanie funduszy nie wymaga wkładu własnego wnioskodawcy. Pożyczka jest zwrotną formą pomocy, trzeba ją spłacić maksymalnie w ciągu pięciu lat.

Procedura udzielania pożyczek jest prosta. Aby uzyskać pożyczkę należy wypełnić wniosek pożyczkowy, złożyć wniosek w siedzibie Funduszu Pożyczkowego w Białymstoku1 lub w Centrach Wspierania Biznesu PFRR w terenie2 i umożliwić wizytę pracownikom funduszu w siedzibie swojej firmy.

Fundusz Pożyczkowy działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego na terenie powiatu hajnowskiego posiada swój punkt w Centrum Wspierania Biznesu w Hajnówce przy ulicy Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18, w którym można uzyskać szczegółowe informacje na temat źródeł finansowania. Osoba planująca rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także przedsiębiorca już funkcjonujący na rynku może liczyć na:

 • bezpłatną pomoc doradcy przedsiębiorczości, który pomaga przygotować wymaganą dokumentację,

 • uzyskanie informacji dotyczących zarejestrowania firmy i warunków prawnych jej prowadzenia,

 • pomoc w nawiązaniu współpracy z zagranicą – wyszukanie kontrahentów oraz uzyskać informacje i pomoc w zorganizowaniu wyjazdów na targi, misje i spotkania kooperacyjne w ramach sieci Enterprise Europe Network.

Teren działania Funduszy Pożyczkowego przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego -
Centra Wspierania Biznesu.

Źródło: http://pozyczkowy.com.pl/

Opracowała:

Alicja Orzechowska

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

ul. Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18

17-200 Hajnówka

Tel. + 48 85 682 51 87

Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

1 Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok

2 Hajnówka, Łomża, Augustów, Suwałki, Bielsk Podlaski

 

Oferty pracy zgłoszone do MCK w Hajnówce – praca sezonowa 30-05-2016

 

 1. Sprzedawca/ kasjer/ osoba do wykładania towaru:(64)

Rekrutacja uczestników na kurs „Obsługa wózków jezdniowych" 25-05-2016

16.05.25 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 24.05.2016 r. w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy odbyło się spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w kursie „Obsługa wózków jezdniowych".

(90)
II nabór - dotacja eksportowa - dofinansowanie 80%, do 550 tys. PLN 20-05-2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przygotowała bezzwrotną dotację ze środków unijnych na rozwój działań eksportowych przeznaczone dla firm z obszaru Polski Wschodniej.(140)

Rekrutacja uczestników do projektu „Obudź swój potencjał - EFS" 04-05-2016

16.05.04 MCK

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 27.04.2016 r. odbyło się spotkanie rekrutacyjne skierowane do osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Obudź swój potencjał - EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(200)

„Przedsiębiorczość drogą do sukcesu": Targi Edukacyjno – Zawodowe w Hajnówce 15-04-2016

01

14 kwietnia 2016 roku w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce odbyły się Targi Edukacyjno – Zawodowe pod hasłem „Przedsiębiorczość drogą do sukcesu". Organizatorami spotkania było Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce oraz Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce.

(342)
Dokumenty aplikacyjne bez tajemnic 12-04-2016

16.04.12 mck

W ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 7.04.2016 r. spotkał się z młodzieżą poszukującą pracy.(289)

Uwaga - „Bądźmy Legalni” zastrasza przedsiębiorców 12-04-2016

 

W związku z wysyłanymi do wielu podmiotów przez Stowarzyszenie „Bądźmy Legalni” mailami o grożącej odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przestrzega, żeby nie odpowiadać na tę korespondencję. Informuje również, że działalność Stowarzyszenia prowadzona jest bez wiedzy i akceptacji organu ds. ochrony danych osobowych.(299)

ZAPROSZENIE - I Międzynarodowe Targi Biznesowe "Brześć 2016" 08-04-2016

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z miasta Hajnówka do udziału w  I  Międzynarodowych Targach Biznesowych „Brześć 2016”, które odbędą się w dniach  21-22.04.2016 r. w Brześciu. Organizatorzy przewidują m. in.: spotkania oraz negocjacje biznesowe, jak również wizyty w siedzibach przedsiębiorstw białoruskich.(217)

Pożyczki za 0% do 500 000 PLN wciąż dostępne! - Fundacja wspiera przedsiębiorców z województwa podlaskiego 08-04-2016

Fundusz pożyczkowy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego wspiera firmy na każdym etapie prowadzenia działalności. Dostępne są różne formy finansowania dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy. Nie ma znaczenia jak długo prowadzona jest działalność – liczy się pomysł i plan jego realizacji. Udzielenie każdej pożyczki poprzedza spotkanie z przedsiębiorcą, analiza potrzeb w celu dopasowania najbardziej dogodnej formy i kwoty finansowania.

(237)
Rekrutacja uczestników na kurs „Spawacz metodą MAG – 135" 06-04-2016

16.04.06 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 29.03.2016 odbyło się spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w kursie „Spawacz metodą MAG – 135".(188)

Młodzież gimnazjalna planuje swoją przyszłość 16-03-2016

1

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce 4 marca br. w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" doradca zawodowy spotkał się z młodzieżą gimnazjalną.(325)

ZAPROSZENIE do udziału w Targach Pracy w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku 08-03-2016

Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić Państwa firmę do udziału w Targach Pracy w Kampusie (dla wydziałów stacjonujących w kampusie UwB: Biologiczno-Chemiczny,  Fizyki, Matematyki i Informatyki) a także pozostałych  wydziałów naszego Uniwersytetu.(180)

ZAPROSZENIE - Misja gospodarcza na Litwę 20-22.04.2016r. 08-03-2016

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach oraz Lubelska Fundacja Rozwoju zapraszają podlaskich i lubelskich przedsiębiorców do uczestnictwa w wielobranżowej misji gospodarczej na Litwę, która organizowana jest w dniach 20-22 kwietnia 2016 r.(216)

Kierowca wózka jezdniowego – giełda pracy 08-03-2016

16.03.08 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Hajnówce 9 lutego odbyła się giełda pracy.(228)

Pracowite ferie w MCK w Hajnówce 18-02-2016

16.02.18 mck

W okresie ferii zimowych hajnowską jednostkę OHP odwiedza młodzież poszukująca pracy, bezrobotna i nieaktywna zawodowo. Pośrednik pracy systematycznie prowadzi spotkania indywidualne z osobami poszukującymi zatrudnienia zarówno stałego jak i tymczasowego.(405)

Spotkanie informacyjne „Fundusze unijne i inne formy wsparcia dla przedsiębiorców w perspektywie 2014 - 2020” 21-01-2016

0

W dniu 15 stycznia 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyło się spotkanie informacyjne skierowane do przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem finansowym ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł finansowania na rozwój własnej działalności gospodarczej.(434)

Pewnym krokiem w przyszłość - Targi Edukacyjno – Zawodowe w Hajnówce 11-01-2016

2

Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce zorganizowało Targi Edukacyjno - Zawodowe pod hasłem: „Pewnym krokiem w przyszłość".

(364)
Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód? 04-01-2016

16.01.04 mck

W ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 08.12.2015 r. spotkał się z młodzieżą poszukującą pracy.(409)

Hajnówka - rekrutacja uczestników na bezpłatne kursy zawodowe 04-12-2015

15.12.04 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 03.12.2015 odbyło się spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w dwóch bezpłatnych kursach: „Obsługa wózków jezdniowych" i „Pracownik obsługi urządzeń i maszyn w produkcji stolarskiej".(811)

Spotkania z młodzieżą licealną 23-11-2015

01

W ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce w dniach 18.11.2015 – 19.11.2015 spotkał się z młodzieżą licealną.(577)

Finał Loterii „W SPOŁEM KUPUJESZ NAGRODY OTRZYMUJESZ" organizowanej w „Społem" PSS w Hajnówce 04-11-2015

15

W dniach 23,24 października br w hajnowskiej Spółdzielni odbyły się losowania nagród loterii „W SPOŁEM KUPUJESZ NAGRODY OTRZYMUJESZ". Loteria skierowana była do wszystkich klientów posiadających karty programu lojalnościowego „Społem znaczy razem". Warunkiem udziału w loterii było dokonanie zakupów na kwotę min. 50zł wypełnienie kuponu konkursowego i wrzucenie go do urny.

(775)
Zakończenie staży w ramach projektu „Równi na Rynku Pracy – EFS" 27-10-2015

15.10.27 mck1

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce dobiegają końca staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Równi na rynku pracy – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(553)

Rekrutacja uczestników na kurs Mała księgowość 27-10-2015

15.10.27 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 19.10.2015 odbyło się spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w bezpłatnym kursie „Mała księgowość".(583)

BIAŁORUŚ 2015 - możliwość refundacji kosztów uczestnictwa 15-10-2015

Szanowni Państwo,

informujemy uprzejmie, że nasza Izba SCC prowadzi nabór na misję firm polskich do Białorusi, która odbędzie się w dniach: 09 – 14 listopada 2015.(602)

Rekrutacja uczestników na kurs Handlowiec – sprzedawca z modułem wizażu/obsługi programu magazynowego WF MAG 15-10-2015

15.10.15 mck

W ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 23.09.2015 w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyła się rekrutacja uczestników na kurs „Handlowiec – sprzedawca z modułem wizażu/obsługi programu magazynowego WF MAG".(422)

Hajnówka przyszłości według przedsiębiorców 14-10-2015

baner strategia

Rozpoczęły się prace nad Strategią Rozwoju Miasta Hajnówki. Dokument zostanie opracowany na lata 2016 – 2035 plus i na ten okres wyznaczy kierunki rozwoju naszego miasta. Od wtorku 6 października ruszyły pierwsze badania ankietowe, które mają na celu zebranie opinii mieszkańców na temat m. in. przyszłości miasta.

(574)
Spotkanie dotyczące zaplanowania kariery zawodowej 16-09-2015

15.09.16 mck

W ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce spotkał się z młodzieżą uczącą się. Tematem spotkania, które odbyło się dnia 15.09.2015 roku było „Twoja droga zawodowa".(646)

Pomoc de minimis do 100 tysięcy złotych dla firm i osób planujących założenie własnej firmy 16-09-2015

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego – Centrum Wspierania Biznesu w Hajnówce rozpoczęła nabór wniosków dla firm, które potrzebują funduszy na rozwój swojej firmy. Firma może pozyskać maksymalnie 100 tys. zł bez prowizji i bez odsetek. Środki udzielane są w ramach pomocy de minimis i mogą być przeznaczone na finansowanie inwestycji.(623)

ZAPROSZENIE - Misja gospodarcza do Republiki Białoruś 15-09-2015

Misja gospodarcza do Republiki Białoruś

Mińsk 21 - 23 października 2015 r.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do udziału w misji gospodarczej do Republiki Białoruś, która odbędzie się
w dniach 21-23 października 2015 r.

Współorganizatorem misji jest Ośrodek Enterprise Europe Network w Mińsku oraz Konfederacja Przedsiębiorców Republiki Białoruś.

Misja gospodarcza przeznaczona jest dla przedsiębiorców chcących nawiązać współpracę z firmami białoruskimi. Jest to misja wielobranżowa – w spotkaniach mogą uczestniczyć przedstawiciele różnych sektorów. Firmy białoruskie dobierane są pod konkretne, zgłoszone firmy polskie, na podstawie ich opisu i oferty kooperacyjnej. W ramach misji zaplanowane są indywidualne spotkania z...

(710)
Kursanci za kierownicą – realizacja prawa jazdy kat. B w ramach projektu „Równi na Rynku Pracy – EFS” 14-09-2015

02

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce trwa kolejny kluczowy element programu „Gwarancji dla młodzieży" – kurs prawa jazdy kat. B. Uczestnicy projektu „Równi na rynku pracy - EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyli blok zajęć teoretycznych, podczas którego poznali podstawowe pojęcia z zakresu prawa o ruchu drogowym, znaki drogowe, warunki używania pojazdów, obowiązki kierowcy, jak również kryteria obowiązujące na egzaminie państwowym.(691)

Rozpoczął się kurs prawa jazdy kategorii B. 11-08-2015

15.08.11 ohp

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce rozpoczął się kurs „Prawa jazdy kategorii B" dla 9 uczestników projektu „Równi na rynku pracy – EFS", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(1060)

ZAPROSZENIE na spotkania warsztatowe w związku z pracami nad „Programem zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej 2014 – 2020" 23-07-2015

Uwaga przedsiębiorcy! Zaproszenie na spotkania warsztatowe w związku z pracami nad „Programem zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej 2014 – 2020"

(845)
Wakacyjne spotkanie w OHP 15-07-2015

15.07.15 ohp
W ramach „Lata z OHP" doradca zawodowy zorganizował spotkanie w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce. Tematem spotkania, które odbyło się dnia 13.07.2015 roku było „Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna".(972)

Zakończenie kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych 24-06-2015

02

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce zakończył się kurs „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych" realizowany w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy".(977)

Spotkanie dotyczące planowania kariery 11-06-2015

15.06.11 mck
Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce spotkał się z młodzieżą w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy". Tematem spotkania, które odbyło się dnia 11.06.2015 roku było „Twoja droga zawodowa". Uczestnikami była młodzież  ponadgimnazjalna, która już za chwilę wkracza w kolejny etap szkolny, czyli wybór kierunku studiów.

(971)
Jeśli nie dotacja, to co? Instrumenty inżynierii finansowej 11-06-2015

Trudności ze zdobyciem funduszy na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej są jedną z barier, które stoją na drodze rozwoju przedsiębiorczości. Bariera finansowa wpływa na zahamowanie powstawania nowych firm, ale też i na uniemożliwienie rozwoju firm istniejących. Na rozwój przedsiębiorczości mogą w znacznym stopniu wpłynąć instrumenty inżynierii finansowej, dzięki którym przedsiębiorcy, a zwłaszcza osoby rozpoczynające prowadzenia własnego biznesu i mikro, małe oraz średnie firmy mogą skorzystać z taniego dostępu do finansowania.(905)

Supermarket Batory Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Hajnówce Finalistą konkursu na Market roku 2015 08-06-2015

06

Już po raz kolejny redakcja Wiadomości Handlowych ogłosiła laureatów konkursu MARKET ROKU 2015. Tę cenioną w branży handlowej nagrodę dla najlepszych placówek detalicznych było można zdobyć w 4 kategoriach mały sklep (do 100m2), średni sklep
(101-250m2), duży sklep (251-800m2) oraz sklep wielkopowierzchniowy (powyżej 800m2).

(1165)
Najlepszy rok w historii spółdzielczego sklepu 21-05-2015

00

Czy w liczącym zaledwie 17 000 mieszkańców mieście spółdzielczy supermarket jest w stanie konkurować z Biedronką czy Kauflandem? Przykład Gamy w Hajnówce dowodzi, że tak. I to nie forsując niskich cen poprzez obniżanie własnej marży.(1206)

Staż zawodowy na stanowisku „sprzedawca” w ramach projektu „Równi na Rynku Pracy – EFS” 20-05-2015

15.05.20 mck

Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce realizuje kolejny kluczowy element programu „Gwarancji dla młodzieży" - staże zawodowe. Uczestnicy projektu „Równi na rynku pracy - EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostali skierowani do odbywania sześciomiesięcznych staży zawodowych na terenie miasta Hajnówka.

(970)
Spotkania dotyczące przedsiębiorczości 22-05-2015

15.05.22 mck
W dniach 18.05.2015r–22.05.2015r doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce spotyka się z młodzieżą w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy". Są to warsztaty z zakresu przedsiębiorczości.

(1134)
Rekrutacja uczestników na kurs Magazynier z obsługą wózków jezdniowych 19-05-2015

15.05.19 mck

W ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 15.05.2015 w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyła się rekrutacja uczestników na kurs Magazynier z obsługą wózków jezdniowych.(959)

Spotkanie dotyczące planowania kariery 06-05-2015

02

Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce spotkał się z młodzieżą w ramach z utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy".

(979)
Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy 30-04-2015

Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy".(1099)

ZAPROSZENIE - Dyżur Specjalisty ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego 21-04-2015

 15.04.21 zaproszenie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności  
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020
 we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego  zaprasza na  Dyżur Specjalisty ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego
w dniu 7 maja 2015 r.
w godz. 10.00 – 14.00
Urząd Miejski w Hajnówce ul. A. Zina 1

sala nr 12 (parter)

(1284)
ZAPROSZENIE na spotkanie informacyjne pt. „Zmiany w przepisach prawa podatkowego w 2015 r. w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych" 14-04-2015

Burmistrz Miasta Hajnówka

serdecznie zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne

pt. „Zmiany w przepisach prawa podatkowego w 2015 r. w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych",(1679)

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 14-04-2015

01

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce zakończyły się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy stanowiące element realizacji projektu „Równi na rynku pracy – EFS".

(1973)
ZAPROSZENIE na XVII Międzynarodowe Targi "Brześć Wspólnota-2015" 02-04-2015

Dnia 23-26 kwietnia 2015 r. odbędą się XVII Międzynarodowe Targi "Brześć Wspólnota-2015". Szczegółowe informacje na temat ww. imprez znajdują się na stronie internetowej Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego www.brest-region.by oraz www.expobrest.by. Sprawami organizacyjnymi zajmuje się Wydział Gospodarczy Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego: tel. ( 375 162) 209972, 20 99 47, 20 99 36.(1099)

Zakończenie kursu Pomoc kucharza z modułem baristy i carvingu 01-04-2015

03

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce zakończył się kurs „Pomoc kucharza z modułem baristy i carvingu" realizowany w ramach projektu „Równi na rynku pracy - EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(1063)

RNRP Hajnówka: Zakończenie kursu Operator obrabiarek CNC 25-03-2015

02

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce zakończył się kurs „Operator obrabiarek CNC" realizowany w ramach projektu „Równi na rynku pracy - EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(1150)

Zakończenie kursu Handlowiec – sprzedawca z modułem wizażu 13-03-2015

01

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce zakończył się kurs „Handlowiec – sprzedawca z modułem wizażu".(1275)

Indywidualne spotkania pośrednika pracy z uczestnikami projektu „Równi na Rynku Pracy – EFS” 12-03-2015

15.03.12 mck

Pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce realizuje cykl dwugodzinnych spotkań indywidualnych z 27 uczestnikami projektu „Równi na Rynku Pracy – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(1111)

Bezpłatne webinarium 26.03.2015 – Regulacje FDA dotyczące etykietowania żywności przeznaczonej do sprzedaży w USA 06-03-2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Nowym Jorku 26 marca o godz. 13:00 czasu europejskiego organizuje bezpłatne webinarium na temat regulacji amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków w zakresie oznakowania i etykietowania produktów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży na rynku USA. (1010)

Rozpoczął się kurs Pomoc kucharza z modułem baristy i carvingu 26-02-2015


15.02.26 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce rozpoczął się kurs „Pomoc kucharza z modułem baristy i carvingu”.(1136)

Nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI" KONKURS1/2015 23-02-2015

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogłasza nabór na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji" dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

(1119)
Rozpoczął się kurs Handlowiec – sprzedawca z modułem wizażu 16-02-2015

15.02.16 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce rozpoczął się kurs „Handlowiec – sprzedawca z modułem wizażu". Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Równi na rynku pracy" w ramach Gwarancji dla Młodzieży, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(1291)

ZAPROSZENIE do udziału w targach przemysłu drzewnego BOIS & HABITAT 23-01-2015

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Brukseli (WPHI) zaprasza do udziału w targach przemysłu drzewnego BOIS & HABITAT, które odbędą się w Namur na południu Belgii (Walonia) w dniach 20-23 marca 2015 r.(1459)

Ponad 500 firm pozyskało finansowanie w ramach Funduszy Pożyczkowych 17-01-2015

Ponad 500 firm pozyskało finansowanie w ramach Funduszy Pożyczkowych. Firmom przekazano łącznie 35 milionów złotych.

(1654)
Trening umiejętności społecznych w ramach projektu „Równi na Rynku Pracy – EFS” 15-01-2015

15.01.15 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyło się ostatnie spotkanie w ramach treningu umiejętności społecznych realizowanego z 15 uczestnikami projektu „Równi na Rynku Pracy – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(1352)

ZAPROSZENIE - Odchudzanie przez zdrowe odzywianie 13-01-2015

Dotyk Natury Day Spa zaprasza na wspólne odchudzanie przez zdrowe odżywianie.  - 3 miesiące z dietetykiem, 12 wykładów, grupa wsparcia.(1599)

WSPÓŁPRACA TECHNOLOGICZNA – na jaki rodzaj pomocy mogą liczyć podlaskie firmy? 11-12-2014

Wiele podlaskich firm rozważa możliwość, czy też konieczność wprowadzenia takich zmian, które powinny wpłynąć na podniesienie konkurencyjności ich firm na poziomie nie tylko krajowym, ale też międzynarodowym. Podjęcie takich decyzji wymaga szeregu działań, które łatwiej zrobić współpracując z firmami, które przeszły je wcześniej i mają w tym zakresie doświadczenie. Wyszukanie odpowiedniego partnera biznesowego może pomóc podlaskim firmom pokonać dotychczasowe bariery technologiczne.(1986)

Filmy promujące Elektroniczny Punkt Kontaktowy 02-12-2014

Filmy promujące Elektroniczny Punkt Kontaktowy powstały w związku z realizacją projektu „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” w zakresie Działania "Uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego" którego KIG jest partnerem.(1482)

GALICYJSKIE CENTRUM EDUKACJI poszukuje kadry na świadczenie usług doradczych, psychologicznych i specjalistycznych w projekcie 18-11-2014

GALICYJSKIE CENTRUM EDUKACJI poszukuje kadry na świadczenie usług doradczych, psychologicznych i specjalistycznych w projekcie.

(1483)
„Równi na rynku pracy” spotkania grupowe w Hajnówce 05-11-2014

01

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce rozpoczęła się realizacja projektu „Równi na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży".(1516)

 ZAPROSZENIE - Dofinansowanie dla przedsiębiorczych 20-10-2014

Zapraszamy osoby z pomysłem na biznes do udziału w projekcie pt. "Akcelerator Przedsiębiorczości Akademickiej Santander Universidades" organizowanym przez Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice" w partnerstwie z Politechniką Śląską i Bankiem Zachodnim WBK, w ramach Santander Universidades. Projekt skierowany jest do osób chcących rozwijać swój pomysł biznesowy.(1618)

ZAPROSZENIE na bezpłatne spotkanie - Postaw na pracę - wszystko o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 09-10-2014

ZAPROSZENIE na bezpłatne spotkanie - Postaw na pracę - wszystko o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.(1341)

„Równi na rynku pracy" spotkania indywidualne w Hajnówce 07-10-2014

14.10.07 mck
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce rozpoczęła się realizacja projektu „Równi na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży".(1492)

Chcesz być zdrowy, schudnąć? Dotyk Natury zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne i analizę składu swojego ciała. 26-09-2014

Chcesz być zdrowy, schudnąć? Dotyk Natury zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne i analizę składu swojego ciała.(1356)

Szkolenie „Nowoczesny merchandiser" szansą na zdobycie zatrudnienia 17-09-2014

14.09.17 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce 15 września 2014 roku odbyło się spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w kursie Nowoczesny merchandiser.(1648)

Autoprezentacja 17-09-2014

 

14.09.17 mck

W dniu 11.09.2014 r. odbyło się spotkanie młodzieży poszukującej pracy z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce.

(2959)
„Równi na rynku pracy” rekrutacja w Hajnówce 05-09-2014

14.09.05 mck

4 września br. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyła się rekrutacja młodzieży nieaktywnej zawodowo do udziału w projekcie „Równi na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży".

 

(1919)
Giełda pracy w Hajnówce 03-09-2014

02
29 sierpnia 2014 roku Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce zorganizowało giełdę pracy na stanowisko: operator inwentaryzacji. Giełda odbyła się w siedzibie MCK w Hajnówce, a osobą prowadzącą giełdę była koordynator akcji Pani Anna Leszczyńska – pracownik Agencji Pracy Tymczasowej z Warszawy. Spotkanie z pracodawcą było doskonałą okazją na zdobycie przez młodzież zatrudnienia. Uczestnikami giełdy były osoby nieaktywne zawodowo, które są zarejestrowane w MCK. Prowadząca spotkanie wyjaśniła, czym zajmuje się operator inwentaryzacji, przybliżyła wymagania stawiane na w/w stanowisku, omówiła zasady rekrutacji a także proponowaną formę zatrudnienia i system wynagrodzeń. Pracodawca poszukiwał osób od 18 roku życia, posiadających wysoką kulturę osobistą, charakteryzujących się sumiennością,...

(1885)
Supermarket „Batory" w nowej odsłonie sklepu GAMA 03-09-2014

4

W sobotę 30 sierpnia br. kolejny sklep Spółdzielni „Społem" PSS w Hajnówce rozpoczął swoją działalność pod szyldem sieci sklepów GAMA.(2727)

Rekrutacja młodzieży potrzebującej wsparcia 13-08-2014

Podlaska Wojewódzka Komenda  OHP w Białymstoku w związku z aktualnie intensywnie prowadzoną  REKRUTACJĄ młodzieży - szczególnie w wieku 16 – 17 lat (tj. tej, która nie uczy się i nie pracuje, potrzebuje wsparcia)

(1668)
ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w Spotkaniach kooperacyjnych RENEXPO Poland 13-08-2014

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do wzięcia udziału w Spotkaniach kooperacyjnych RENEXPO Poland, które odbędą się 23-24 września 2014 w Warszawie w trakcie 4-tych Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO 2014.(1539)

ZAPROSZENIE na spotkania kooperacyjne podczas targów POLAGRA FOOD, 30.09.2014r., Poznań 08-08-2014

Spotkania kooperacyjne podczas targów POLAGRA FOOD, 30.09.2014r., Poznań

(1824)

Czy nadaję się na przedsiębiorcę? 21-07-2014

14.07.21 mck

W dniu 21.07.2014 odbyło się spotkanie młodzieży ponadgimnazjalnej z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce. Na wstępie zajęć przeprowadzono „Test uzdolnień przedsiębiorczych?", który ukazał uczestnikom ich poziom predyspozycji i motywacji do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

(1915)

Porady indywidualne w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce 12-06-2014

14.06.12 mck

W okresie przedwakacyjnym młodzież korzystając z wolnego czasu podejmuje decyzje dotyczące dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. W tym celu Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce organizuje indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

(1740)
Szkolenie „Elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kv" szansą na zdobycie zatrudnienia 09-06-2014

14.06.09 mck
3 czerwca 2014 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Hajnówce zostało zorganizowane oficjalne zakończenie szkolenia „Elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kv (na stanowisku eksploatacji w Grupie I)".

(1781)
Szkolenie „Elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kv" szansą na zdobycie zatrudnienia 30-05-2014

 

14.05.30 osz

13 maja 2014 w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Hajnówce rozpoczęło się kolejne szkolenie realizowane w ramach projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy".

(1996)

ZAPROSZENIE na spotkania B2B z firmami z Indii 19-05-2014

Mamy przyjemność poinformować, iż Polsko – Indyjska Izba Gospodarcza wspólnie z Engineering Export Promotion Council (EEPC India), będzie organizatorem konferencji „India Poland Cooperation and Investments: Manufacturing, Engineering and Allied Sectors" oraz spotkań B2B, włączonych w program wydarzeń odbywających się w ramach The India Show, które to będzie częścią tegorocznej edycji targów ITM Poland 2014. Konferencja i spotkania B2B odbędą się 3 czerwca br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Z tej okazji do Poznania przyjedzie ok. 100 przedsiębiorców indyjskich, dzięki czemu udział w Targach ITM, jak również w The India Show oraz licznych imprezach towarzyszących, będzie doskonałą okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych.(3235)

Dni Otwarte OHP w Hajnówce 08-05-2014

14.05.08 ppp

8 maja 2014 roku w hajnowskich jednostkach utworzonych w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" odbyły się „Dni Otwarte OHP" w ramach obchodów 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.(3656)

Wpis do rejestru w zakresie produkcji pierwotnej i dostaw bezpośrednich 29-04-2014

Rolniku, czy dokonałeś wpisu do rejestru w zakresie produkcji pierwotnej i dostaw bezpośrednich?

(2151)
Nowe uprawnienia w ramach szkolenia w OSZ w Hajnówce 14-04-2014

14.04.14 szkolenie1
14 kwietnia 2014 roku dziesięciu uczestników  projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” zakończyło udział w szkoleniu „Spawacz TIG blach i rur spoinami pachwinowymi”.(2170)

ZAPROSZENIE na "Szkolenie kwaterodawców jako dostawców usług ekoturystycznych z zakresu promocji walorów przyrodniczych i kulturowych regionu" 09-04-2014

Starostwo Powiatowe w Hajnówce realizuje projekt „Platforma Współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i  kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.(1739)

ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w projekcie systemowym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 09-04-2014

 Zapraszamy państwa do wzięcia udziału w projekcie Polskiej Agencji Rozwoju przedsiebiorczości "Zarządzanie Kompetencjami w MSP" i skorzystania ze wsparcia oferowanego w formie analiz, doradztwa i szkoleń.

(1775)
ZAPROSZENIE na spotkanie: Vademecum rynków zagranicznych – Finlandia 03-04-2014

Konsul Honorowy Finlandii w Białymstoku, Prezes Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego ma zaszczyt zaprosić na spotkanie: Vademecum rynków zagranicznych – Finlandia.

(2031)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza 01-04-2014

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie Porozumienia z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie funkcjonowania na terenie województwa podlaskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich, zaprasza do korzystania ze swoich usług.

(1808)
ZAPROSZENIE do udziału w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku 25-03-2014

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości.
Patronat honorowy nad Konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.(2017)

Kolejni Spawacze szkoleni w Ośrodku Szkolenia Zawodowego 24-03-2014

14.03.24 ohp
W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Hajnówce trwa kolejny dzień szkolenia „Spawacz TIG blach i rur spoinami pachwinowymi". Zajęcia realizowane są w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(2071)
Problemy młodzieży na rynku pracy 24-03-2014

14.03.24 ppp

Problemy osób młodych ze znalezieniem zatrudnienia na rynku pracy są wynikiem wielu czynników.(2472)

Młodzież na rynku pracy 24-03-2014

14.03.24 mck

19.03.2014 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(2048)
Warto pracować na swoim 19-03-2014

Każdy, kto ma pomysł na biznes, powinien ryzykować. Najważniejsza jest pasja – przekonują ci, którzy od lat pracują u siebie.

(2299)
Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób fizycznych, produkcja i sprzedaż energii 19-03-2014

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego można składać wnioski o dofinansowanie do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii". Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło.(1854)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy młodszego opiekuna do wykonywania usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce 27-02-2014

Hajnówka dnia 27.02.2014 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy młodszego opiekuna do wykonywania usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce

(1917)
ZAPROSZENIE na spotkania kooperacyjne dla branży budowlanej RESTA 2014, 25 kwietnia 2014 r., Wilno (Litwa) 20-02-2014

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego jako współorganizator wydarzenia serdecznie zaprasza do udziału w Spotkaniach Kooperacyjnych organizowanych podczas 21 Międzynarodowych Targów Budownictwa RESTA 2014. Spotkania kooperacyjne odbędą się w dniu 25 kwietnia 2014 r. w Litewskim Centrum wystawienniczym LITEXPO w Wilnie. RESTA to największe w krajach bałtyckich targi poświęcona tematyce budownictwa.

(1837)
Misja gospodarcza Komisji Europejskiej do Grecji w dniach 10 – 11.03.2014 r. 20-02-2014

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza w imieniu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonio Tajani do udziału w misji gospodarczej do Grecji w dniach 10 – 11 marzec 2014 r.

Organizatorem misji jest Komisja Europejska.(2052)

ZAPROSZENIE na międzynarodowe warsztaty praktyczne pt: TWÓJ BIZNES W BIAŁORUSI 19-02-2014

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa wspólnie z EUROCON zaprasza na międzynarodowe warsztaty praktyczne pt:

(2467)
Moje wybory edukacyjne 13-02-2014

14.02.13 mck

12.02.2014 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(2328)

Sport

1park

Ośrodek Sportu i Rekreacji


Park Wodny


Skatepark


Korty tenisowe


Basen odkryty


Orliki


Lodowisko


KLUBY SPORTOWE:

Boks UKS Unia

Piłka Siatkowa

KS Puszcza

HKS ŻUBR

 • judo
 • kulturystyka

Klub Karate Tradycyjnego


 

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                     Kontakt do referatów

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek godz. 8:00-16.00; wtorek-piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna: pn: 8:00-15.30, wt.-pt. 8.00-15.00; przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.