Dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, tzw. „13 emerytura” przekazane zostanie razem z wypłatą należną za kwiecień 2020 r., w ustalonym terminie płatności tego świadczenia. Decyzję o przyznaniu tzw. „trzynastki” emeryci i renciści otrzymają w tym roku w jednej przesyłce pocztowej wraz z waloryzacją. Wysyłka obydwóch korespondencji odbędzie się w kwietniu.

Dodatkowa gratyfikacja wypłacona będzie z urzędu. Teraz będzie świadczeniem corocznym. Tak jak było dotychczas nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. Kwota „13 emerytury” wynosi w tym roku 1200,00 zł brutto. 981zł netto - od emerytury odprowadzony będzie podatek oraz składka zdrowotna.

Ustawa gwarantuje, że z dodatkowego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. Zostanie ono wypłacone tym osobom, które na dzień 31 marca 2020 r. miały ustalone prawo do emerytury lub renty albo innych wymienionych w ustawie świadczeń – pod warunkiem, że je pobierały. Nie wypłacimy go osobom, które na ten dzień miały zawieszone prawo do wypłaty np. z uwagi na osiąganie przychodów przekraczających limity zarobków lub z tym dniem ustało prawo do renty.

- Środki z tzw. „trzynastki” będą oznaczone na przekazach i przelewach bankowych specjalnym identyfikatorem, dzięki czemu będą w prosty sposób rozpoznawane i co za tym idzie nie będą podlegały zajęciom komorniczym – wyjaśnia Krupicka.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie przysługiwało osobom pobierającym:

- Mimo tego, że świadczenia i zasiłki przedemerytalne przysługujące za kwiecień, płacone są w maju – dodatkowa wypłata wraz z comiesięcznym świadczeniem do tych osób trafi również pod koniec kwietnia, gdyż 1 maja to dzień ustawowo wolny od pracy. Zasada jest, że jeżeli termin płatności wypada w sobota, niedziela lub święto to terminem wypłaty jest dzień roboczy przed tą datą. – informuje Katarzyna Krupicka rzeczniczka podlaskiego oddziału ZUS.

Katarzyna Krupicka

regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.