Ogłoszenie II nabór wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji na tworzenie miejsc pracy

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim ogłasza II Nabór wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji na tworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne oraz wsparcia pomostowego w formie finansowej jak również formie zindywidualizowanych usług.

Nabór będzie trwał od 17-09-2019 r. do 25-09-2019r. do godziny 15.30

Komplet dokumentów należy złożyć:

W dwóch egzemplarzach papierowych,

W jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) – biznesplan plus harmonogram rzeczowo finansowy.

Wnioskodawcy składają wniosek (o przyznanie dotacji oraz o udzielenie wsparcia pomostowego) wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim  – rekrutacja/nabór’’ osobiście  w Biurze Projektu OWES pod adresem Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. 3-go Maja 17 p.310 (III piętro, budynek Powiatowego Urzędu Pracy), 17-100 Bielsk Podlaski w godz. 7.30 do 15.30 bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera (decyduje data wpływu do Biura OWES).

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej – aplikujący zobowiązany jest do zachowania dowodu ich nadania.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania:

Załączniki do wniosku o przyznanie dotacji:
 1. Wniosek o przyznanie dotacji
 2. Biznesplan dla nowych przedsiębiorstw społecznych
 3. Biznesplan dla istniejących przedsiębiorstw społecznych
 4. Harmonogram rzeczowo – finansowy
 5. Zestawienia aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości przekraczającej 3500,00 netto
 6. Oświadczenie dotyczące podatku VAT
 7. Oświadczenie osoby fizycznej
 8. Oświadczenie osoby prawnej dążącej do założenia przedsiębiorstwa społecznego
 9. Oświadczenie osoby prawnej będącej przedsiębiorstwem społecznym
 10. Oświadczenie osoby prawnej dążącej do przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne
 11. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 12. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 13. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 14. Oświadczenie osoby , która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy w przedsiębiorstwie społecznym
 15. Karty oceny formalnej wniosku o przyznanie dotacji
 16. Karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie dotacji
 17. Umowa o przyznanie dotacji
 18. Wykaz działalności wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania
 19. Załączniki do umowy o przyznanie dotacji:
Załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego:
 1. Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego
 2. Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego-
 3. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów
 4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
 5. Karta oceny formalno-merytorycznej- wzór (podstawowe wsparcie pomostowe)
 6. Karta oceny formalnej- wzór (przedłużone wsparcie pomostowe
 7. Karta oceny merytorycznej- wzór (przedłużone wsparcie pomostowe)
 8. Umowa o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
 9. Umowa o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 10. Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 12. Szczegółowy katalog wydatków w ramach wsparcia pomostowego
 13. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. rozliczenia finansowego wsparcia pomostowego

źródło:http://www.harpo.com.pl/miedzynarodowy-dzien-niewidomych/

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

        Klauzula RODO

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:  poniedziałek - piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna:  8:00-15.00, przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.