Warsztaty w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS" 20-04-2018

03

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce trwa realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu dzisiejszym zakończono realizację cyklu dwudziestogodzinnych spotkań grupowych z 8 uczestnikami projektu.(58)

Mniej obowiązków dla pacjentów gdy płatnik ma profil na PUE ZUS 18-04-2018

Gdy lekarz wystawi elektroniczne zwolnienie pacjent nie musi dostarczać wydruku pracodawcy lub do ZUS. Tak dzieje się w przypadku pracowników albo osób prowadzących działalność gospodarczą.(72)

Składka na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2018r. 17-04-2018

Nowe wysokości stóp procentowych składki wypadkowej wchodzą w życie od początku tego miesiąca. Co prawda zapłacimy ją dopiero w maju, ale już teraz warto wiedzieć dlaczego zapłacimy mniej. Jest to zmiana uregulowana przepisami prawnymi. Wprowadziło ją Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2018 r. poz. 502).(79)

Pojawiła się e-Składka i po błędach 11-04-2018

Już od trzech miesięcy przedsiębiorcy w rozliczeniach z ZUS korzystają ze swojego indywidualnego numeru rachunku składkowego. E-składka, czyli nowy sposób opłacania składek, spowodował, że przelewy na konta ZUS wpływają niemal całkowicie bez błędów. W województwie podlaskim od początku roku tylko kilku przedsiębiorców pomyliło się przy wpłacaniu składek do ZUS.(85)

Pracowity marzec w Hajnówce 06-04-2018

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce zakończono szkolenia „Animator zabaw dla dzieci" oraz „Animator zajęć artystycznych dla dzieci".(202)

Od 1 lipca zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej 10-04-2018

Od 1 lipca zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej. E-ZLA jest dużym uproszczeniem dla pacjentów.

(86)
Jak można sobie podwyższyć emeryturę? 06-04-2018

Ponowne przeliczenie emerytury może zwiększyć świadczenie. Przeliczeniu mogą podlegać wszystkie emerytury (wcześniejsze, przyznane w wieku powszechnym, emerytury częściowe i pomostowe). Zarówno osoby, które przechodziły na emeryturę na starych jak i na nowych zasadach mogą złożyć wniosek o przeliczenie, ale tylko wtedy kiedy są ku temu podstawy np. dodatkowy staż pracy, dodatkowe zarobki, które uzyskaliśmy przed lub po przyznaniu emerytury. Jeśli pracowaliśmy jeszcze po przyznaniu świadczenia, emerytura po przeliczeniu może być wyższe.(192)

Realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” 04-04-2018

03
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce trwa realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(145)
Easy English – uczestnicy projektu OSDZ – EFS zakończyli kurs językowy w Hajnówce 04-04-2018


W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce trwa realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(132)

Elektroniczne zwolnienie lekarskie… i co dalej? 03-04-2018

Wydawałoby się już tylko same korzyści. Pacjent nie musi przynosić zwolnienia pracodawcy, pilnować terminu 7 dni na dostarczenie L4 oraz nie ryzykuje ewentualnego obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu. Ma stały dostęp do swoich zwolnień lekarskich na Platformie Usług Elektronicznych.(134)

Przedsiębiorcy opłacają składki niemal bez błędów 28-03-2018

Od początku tego roku opłacanie składek stało się łatwiejsze i szybsze. Zamiast trzech lub czterech przelewów do ZUS płatnicy wypełniają teraz tylko jeden zwykły przelew.(110)

30 marca ZUS obsłuży klientów 27-03-2018

Wszystkie osoby, które 30 marca br. planują wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych informujemy, że ten dzień został ustalony dniem wolnym od pracy. Jednak w związku z potrzebą zapewnienia w niezbędnym zakresie bezpośredniej obsługi klientów Sale Informacyjne będą otwarte w godz. 8:00-15:00 w ograniczonym składzie.

(140)

Złóż PIT w Oddziale ZUS w Białymstoku - 27 marca 26-03-2018

27 marca 2018 roku (we wtorek) w godzinach 12.00-14.00 na Sali Obsługi Klienta przy ul. Młynowej 29 w budynku B w Białymstoku pracownicy Urzędu Skarbowego będą pełnić dyżur podatkowy.(112)

E-zwolnienia stają się faktem nie tylko dla medyków 26-03-2018

Przyrost liczby wystawianych e-ZLA jaki odnotowaliśmy w województwie podlaskim pozwala sadzić, że lekarze nie stronią od nowych technologii i podobnie jak inne instytucje są otwarci na czekające ich zmiany. Zwiększenie jaki zarejestrowaliśmy między styczniem, a lutym 2018 roku w ilości wysyłanych zwolnień internetowych wyniósł 120,69 proc. Na ponad 51 tys. wszystkich wydanych ZLA w pierwszym miesiącu tego roku 3,6 tys. stanowiły dokumenty elektroniczne. W lutym przy wzroście do ponad 60 tys. ogólnej liczby zwolnień 8 tys. przekazano do ZUS drogą internetową.

(92)
Pakiet dla średnich miast: Nowa Polityka Strefowa 22-03-2018

pakietdlamiast

W ramach Pakietu dla średnich miast, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uprzejmie informuję, że w dn. 20 marca Sejm w ramach pierwszego czytania poparł rządowy projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, która wprowadza Nową Politykę Strefową.

(140)
Dotacje dla firm z obszaru Natura 2000 21-03-2018

x538x0.jpg.pagespeed.ic.p-sRGYSRMNZarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

(158)
Kolejna elektroniczna usługa w ZUS e-Akta 14-03-2018

Elektronizacja akt pracowniczych to kolejna usługa, na którą właśnie został ogłoszony przetarg. Chodzi tu o modyfikację Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS w zakresie gromadzenia danych z akt pracowniczych.(167)

Warsztaty z zapobiegania depresji w ramach projektu OSDZ– EFS 14-03-2018

18.03.14 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce ruszyły czterodniowe warsztaty poświęcone zapobieganiu depresji wśród młodzieży.(171)

E-składka to dobre rozwiązanie 12-03-2018

Z 42 błędnych wpłat, które wpłynęły w styczniu jeszcze w lutym prowadzone było postępowanie wyjaśniające w stosunku do 5. W kolejnym miesiącu było ich 82, z czego 39 zostało przeksięgowanych, a 43 zwrócone na konto nadawcy. To nowy sposób opłacania składek do ZUS spowodował, że płatnicy nie robią pomyłek przy wypełnianiu przelewów. W ubiegłym roku w całym kraju ZUS odnotował ok. 23 tysięcy błędnych przelewów miesięcznie. W Oddziale w Białymstoku przez pierwsze dwa miesiące dokonywania wpłat na indywidualny numer rachunku składkowego nie odnotowano żadnego zwrotu, a także nie było wpłat niezidentyfikowanych.(128)

Lekarzu, 1 lipca już blisko 12-03-2018

Jeśli jesteś lekarzem już dziś umów się na indywidualne konsultacje z pracownikiem ZUS na temat e-ZLA.(135)

Rolniku skorzystaj z rehabilitacji leczniczej w KRUS 12-03-2018

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia zdolności do pracy. Rehabilitacja realizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, w ścisłym powiązaniu z prowadzonym leczeniem chorego, w optymalnym ze względu na wskazania medyczne czasie, zakresie i miejscu.(119)

Papierowe zwolnienia lekarskie już tylko 4 miesiące 05-03-2018

Zwolnienia na blankietach ZUS ZLA mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 r. Natomiast od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.(182)

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty KRUS za 2017 r. 28-02-2018

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zostały już przekazane emerytom i rencistom formularze PIT-40A (roczne obliczenie podatku emeryta/rencisty), PIT-11A (informacje o dochodach uzyskanych przez emeryta/rencistę) oraz PIT-11 (informacje o dochodach dla osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej).(206)

Grupowe warsztaty i treningi z psychologiem w projekcie „OSDZ – EFS” 27-02-2018

1

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce trwa realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(206)

Czy warto ryzykować na zwolnieniu lekarskim 27-02-2018

Ponad 5 tys. skontrolowanych mieszkańców województwa podlaskiego i cofnięte wypłaty – to następstwa kontroli przeprowadzonych przez ZUS w 2017r.(192)

Przekonaj się , kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi świadczenie emerytalno-rentowe 27-02-2018

Emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, muszą pamiętać, że przy dorabianiu obowiązują ich limity. Ich przekroczenie wiąże się z pewnymi konsekwencjami i należy pamiętać, że z osiągniętego przychodu trzeba się rozliczyć. Dodatkowe zarobki mogą spowodować, że ZUS zawiesi albo zmniejszy świadczenie emeryta albo rencisty.(181)

1 marca nie tylko waloryzacja emerytur 23-02-2018

W marcowych terminach płatności 2018 r. przeprowadzona zostanie waloryzacja. Podlegają jej świadczenia przyznane z urzędu lub na wniosek zgłoszony przed dniem 1 marca 2018 r. i prawo do tych świadczeń powstało do dnia 28 lutego 2018r. Waloryzacja odbywa się poprzez pomnożenie kwoty świadczenia przysługującej na ostatni dzień lutego tego roku przez wskaźnik wynoszący 102,98%.(284)

Weź udział w Projekcie z ZUS 22-02-2018

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza nauczycieli szkół gimnazjalnych i podstawowych do wzięcia udziału w „Projekcie z ZUS", do którego można przystąpić w każdej chwili.(184)

Uczestnicy projektu OSD – EFS rozpoczęli spotkania indywidualne z psychologiem 21-02-2018

 

18.02.21 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce rozpoczęły się indywidualne spotkania z psychologiem, które są skierowane do uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(182)

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś 20-02-2018

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

(171)
Płatnicy otrzymają z ZUS list z informacją o saldzie na ich kontach 19-02-2018

W pierwszej kolejności korespondencja z rozliczeniem konta trafi do osób prowadzących działalność gospodarczą, dla których zaległości mają wpływ na prawo do zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego. Na Podlasiu jest 1 308 przedsiębiorców z niedopłatami. Nie każdy jednak powinien martwic się utratą prawa do świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Jeśli dług dotyczący ubezpieczenia społeczne nie przekroczy 6,60 zł nie ma takich obaw.(241)

Waloryzacja świadczeń w 2018 roku 15-02-2018

1 marca wzrosną emerytury i renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie musisz składać wniosku, ponieważ ZUS podwyższy świadczenie z urzędu.(340)

Emerycie, rencisto! Pracowałeś w 2017 roku. Rozlicz się z przychodu 13-02-2018

Praca zawodowa emerytów czy rencistów nie jest zabroniona. Nasi świadczeniobiorcy najpierw muszą powiadomić ZUS o podjęciu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych takich jak umowa o pracę, zlecenia, prowadzenie działalności gospodarczej i innych wymienionych w ustawie o sus, a po upływie roku kalendarzowego - w terminie do końca lutego – o wysokości przychodu uzyskanego z tego tytułu w poprzednim roku kalendarzowym. Tak więc do końca lutego 2018 należy poinformować ZUS o kwocie przychodu uzyskanego w 2017 r. Z obowiązku tego wyłączone są osoby, którym Zakład ustalił prawo do emerytury w wieku powszechnym 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), nawet jeśli osoby te pobierają jako korzystniejsze inne świadczenia np. rentę rodzinną.(220)

E-Zwolnienia skomplikują czy uproszą nam życie? 09-02-2018

Dla pacjentów to same korzyści. Nie muszą dostarczać zwolnienia do pracodawcy, jak również pilnować terminu 7 dni na dostarczenie papierowego druczka co wiąże się z ryzykiem ewentualnego obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu.(274)

Renta socjalna dla kogo? 08-02-2018

Ze świadczeń z ubezpieczeń społecznego korzystamy przez cale życie. Ich wypłacalność gwarantowana jest przez państwo. Wiążą się one z pewnym ryzykiem, które może nas spotkać. To ryzyko starości, niezdolności do pracy, wypadku przy pracy czy macierzyństwo lub groźba choroby. Większość świadczeń uzależniona jest od obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Jest jednak świadczenie wypłacane przez ZUS, do wypłaty którego nie trzeba udowadniać żadnego stażu pracy. To renta socjalna - świadczenie finansowane z budżetu państwa. Wynosi ona 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - aktualnie 840 zł. Takich świadczeń białostocki Oddział wypłaca 8,5 tys.(348)

Jest już doradca płatnika składek 05-02-2018

Od początku tego roku przedsiębiorcy inaczej opłacają składki. Teraz płatność dokonywana jest jednym zwykłym przelewem na indywidualne numery rachunków składkowych. Aby dowiedzieć się jak rozliczyły się wpłaty na kontach już od 1 lutego na salach obsługi klientów ZUS pojawili się specjalni doradcy płatników składek.(242)

Mama na urlopie z dzieckiem, a tata w pracy? Czy odwrotnie? 05-02-2018

Mężczyźni zamiast opieki nad swoim dzieckiem zdecydowanie wybierają pracę. Otaczanie troską dziecka przez tatę gdy mama pracuje nie cieszy się zbyt dużą popularnością wśród Polaków.(221)

II etap Olimpiady o ubezpieczeniach tuż-tuż 05-02-2018

Znamy już 321 zespołów, które 16 marca będą się zmagać w drugim – wojewódzkim – etapie olimpiady Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Z 30 tys. uczniów, którzy przystąpili do konkursu, pozostało 963 najlepszych.

Lekcje z ZUS” i Olimpiada cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. W pierwszej edycji w „Lekcjach” brało udział ponad 17 tys. uczniów, z czego 11 tys. uczestniczyło w konkursie. W tym roku 62 tys. uczniów wzięło udział w „Lekcjach” z czego aż 30 tys. zdecydowało się na udział w Olimpiadzie. Od początku projektu, który trwa od 2014 r., w „Lekcjach” uczestniczyło ponad 157 tys. uczniów. Blisko 85 tys. z nich brało udział w Olimpiadzie.

W tegoroczny pierwszym etapie szkolnym Olimpiady w województwie podlaskim...

(177)
Kończy się era papierowych zwolnień. Skorzystają lekarze, pacjenci i pracodawcy. 01-02-2018

Jeszcze tylko do 30 czerwca 2018 roku lekarze będą mogli wystawiać chorym zwolnienia na papierowych drukach. Od lipca wszystkie zwolnienia lekarskie będą przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną.

(352)
Sto milionów złotych na rozwój działalności gospodarczych. 02-02-2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansuje rozwój międzynarodowy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, W dniu 27 lutego 2018 r. rusza nabór wniosków. Pula środków na konkurs wynosi 100 000 000 złotych. Jeden przedsiębiorca może pozyskać 800 000 zł dotacji.

(324)
31 stycznia 2017 r. upływa termin składania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe 24-01-2018

Określona grupa przedsiębiorców ma obowiązek złożyć w ZUS do końca stycznia informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe na formularzu ZUS IWA.

(393)
Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś! 29-01-2018

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

(249)
Podreperuj zdrowie z ZUS-em 19-01-2018

Gdy nasz stan zdrowia nie pozwala nam na wykonywanie pracy warto wiedzieć, że celem prowadzonej przez ZUS rehabilitacji jest jego poprawa. Odbycie rehabilitacji powinno przyczynić się do powrotu do pracy, a rokowania co do stanu zdrowia muszą być pomyślne. Zagrożenie prowadzące do utraty zdolności do pracy nie kwalifikuje do skierowania do ośrodka. Tylko w ubiegłym roku zostało wydanych 4 366 orzeczeń o rehabilitacji leczniczej.(367)

e-Składka – podsumowanie pierwszego miesiąca płatności 17-01-2018

Dzisiaj w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku odbyła się konferencja prasowa w ramach projektu „e-Składki – nowego wymiaru rozliczeń" Uczestniczyli w nim Jerzy Maciej Kraszewski - Dyrektor Oddziału ZUS w Białymstoku; Lidia Karna - Naczelnik Wydziału Rozliczeń Kont Płatników Składek; Urszula Matan - Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji; Katarzyna Krupicka - Regionalny rzecznik prasowy ZUS.(265)

e-Składka - proste płatności do ZUS 17-01-2018

Od 1 stycznia obowiązuje nowy sposób płatności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zamiast trzech czy czterech przelewów aktualnie wykonuje się jedną wpłatę na numer rachunku składkowego standardowym dokumentem płatniczym.(246)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Szkolimy lekarzy 16-01-2018

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie. Zwolnienia na papierowym formularzu mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018r. Od 1 lipca honorowane będą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zwolnienia wystawiane tylko elektroniczne. Ich wystawienie będzie znacznie szybsze i pozwoli na sprawne ich przekazywanie do wiadomości pracodawców.

(306)

Chcesz zatrudnić nianię? Musisz wiedzieć, że od 1 stycznia 2018r. zmieniło się dofinansowanie 10-01-2018

Zatrudnienie niani na podstawie umowy uaktywniającej, czyli - prościej rzecz ujmując - umowy zlecenia z osobą fizyczną sprawującą opiekę nad dziećmi jest proste. Taką umowę można zawrzeć w przypadku, gdy dziecko, ma od 20 tygodni do 3 lat (ewentualnie do 4 lat, jeżeli nie ma możliwości zapewnienia dziecku opieki przedszkolnej). Z tego rodzaju umów w wojewódzkie podlaskim korzysta aktualnie 131 niań.(303)

Jeden przelew na nowy numer rachunku składkowego – tak teraz zapłacisz ZUS 09-01-2018

Z dniem 1 stycznia funkcjonuje nowy sposób opłacania składek. Z tej metody skorzystało już 103,5 tys. płatników.(292)

Emerytury w niższym wieku - podsumowanie kwartału 04-01-2018

Ustawa wiekowa dała możliwość wielu tysiącom kobiet i mężczyzn skorzystania z prawa do emerytury w obniżonym wieku. Na świadczenia można było przechodzić już od 1 października 2017 roku. Za nami cały kwartał obowiązywania nowych przepisów i czas na podsumowanie czy mieszkańcy naszego regionu chętnie skorzystali z przywrócenia wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla pań i 65 lat dla panów.(437)

Pierwsze e-Składki już w ZUS 03-01-2018

Jeden przelew składkowy zamiast trzech , a nawet czterech stał się faktem. Pierwsze kilkadziesiąt tysięcy wpłat, które wpłynęły na indywidualne rachunki, zostały już rozliczone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wkrótce na salach obsługi klientów ZUS pojawią się doradcy płatników składek.

(342)

ZUS najlepszy w sondażu „Polak w urzędzie” 03-01-2018

Jak podaje CBOS Polacy najwyżej oceniają obsługę urzędników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. ZUS otrzymał 4,4 pkt w skali pięciostopniowej.(288)

ZUS. Co zmienia się w roku 2018? Jakie przepisy wchodzą w życie? Co warto wiedzieć w nowym roku? 21-12-2017

e-ZLA od 1 lipca

Od stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA.

Pierwotnie już od 1 stycznia 2018r. miały zniknąć papierowe formularze zwolnień, jednak wprowadzona zmiana, przesunęła ten czas aż do 1 lipca przyszłego roku.

Przypomnijmy czytelnikom - wystawianie e-ZLA będzie trwało krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Lekarz uzyska bowiem dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego pracodawców (płatników składek) oraz członków jego rodziny - jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi. Gdy wpisze numer PESEL pacjenta, to pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Z kolei np. adres pacjenta czy dane płatnika lekarz będzie wybierał z wyświetlonej listy. Podpowie również kod...

(541)
27 grudnia ZUS będzie otwarty 18-12-2017

To ważna informacja dla tych, którzy planują załatwić sprawy urzędowe 27 grudnia br. Ten dzień co prawda został ustalony dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dniem wolnym od pracy. Jednak w związku z potrzebą zapewnienia w niezbędnym zakresie bezpośredniej obsługi klientów Sale Informacyjne będą otwarte w godz. 8:00-15:00 w ograniczonym składzie

(479)
Emerytury i renty ZUS wypłaci przed świętami 15-12-2017

 

Jednym z terminów, w którym emeryci i renciści otrzymują swoje świadczenie jest 25 dzień miesiąca. Nic dziwnego, że ta grupa obawiają się, iż w grudniu dostaną je dopiero po Świętach Bożego Narodzenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadbał o to, by wszystkie te osoby otrzymały należne wypłaty najpóźniej 22 grudnia.

(510)
LEGALNA NIANIA – zmiana dofinansowania od 1 stycznia. 50/50 20-12-2017

Nianie opiekujące się małymi dziećmi mogą spokojniej myśleć o swojej emeryturze. W nowym roku budżet państwa dalej opłaci składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunki – ale już tylko w połowie wysokości minimalnego wynagrodzenia. Pozostałe 50 procent, lub więcej będzie trzeba pokryć samemu.(484)

Obowiązek dokonywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych 12-12-2017

Odprowadzanie wpłat na fundusze promocji
Zgodnie z art. 3 ustawy z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2122, z późn. zm.) przedsiębiorcy:(416)

Przedsiębiorco musisz to wiedzieć 11-12-2017

Jeśli do końca grudnia 2017 roku nie dostaniesz od nas informacji o numerze Twojego rachunku albo jeśli zgubisz list od nas, koniecznie skontaktuj się z nami. Numer rachunku otrzymasz w każdej naszej placówce lub w Centrum Obsługi Telefonicznej
(nr tel.: 22 560 16 00).(310)

Półmetek zajęć z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” 05-12-2017

17.12.05 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce trwa realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(258)

10 % płatników na Podlasiu nie odebrało listów z nowym numerem konta 21-11-2017

ZUS wysyłał listy do właścicieli firm od początku października. Wysyłkę zakończył miesiąc później.(390)

Pożyczka na Rozwój Turystyki 16-11-2017


Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogą już skorzystać z Pożyczki na Rozwój Turystyki przeznaczonej dla firm z  branży turystycznej i okołoturystycznej Minister Rozwoju i Finansów powierzył 200 mln zł Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który będzie je udostępniać firmom z  sektora MŚP prowadzącym działalność w branży turystycznej i okołoturystycznej (wg PKD) na terenie pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego.(381)

„Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" rekrutacja w Hajnówce 09-11-2017

17.11.09 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 08.11.2017 odbyła się rekrutacja młodzieży nieaktywnej zawodowo do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach „Gwarancji dla młodzieży".(411)

Spotkanie pod hasłem: „Poznaj siebie, trafnie wybierz zawód" 12-10-2017

17.10.12 MCK

10 października br. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce doradca zawodowy spotkał się z uczniami I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce.(452)

Masz zaległości w ZUS? Rozłóż swój dług na raty i nie wypadnij z ubezpieczenia chorobowego 04-12-2017

Płatnicy składek, którzy mają problem z ich opłacaniem, mogą skorzystać z ulgi.

(305)
Zaproszenie na seminarium pt.: "Z rozporządzeniem REACH dookoła Polski – rejestracja 2018 w pigułce" 04-10-2017

image006

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego wraz z Krajowym Centrum Informacyjnym ds. REACH i CLP oraz Biurem ds. Substancji Chemicznych serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w seminarium pt.: Z rozporządzeniem REACH dookoła Polski – rejestracja 2018 w pigułce, które odbędzie się w siedzibie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, w dniu 18 października 2017 r.

(334)
Zgłoś się do udziału w projekcie „EENEP SCALE UP”! 13-09-2017

Projekt  „EENEP SCALE UP”
•    Chcesz rozwinąć swój biznes na rynkach unijnych?
•    Twoja pozycja na rynku krajowym się umacnia ale wiesz, że dalszy etap (scale up) umożliwi intensywny rozwój i wzrost zysków,
•    Potrzebujesz  wsparcia w dostępie do profesjonalnych usług w zakresie internacjonalizacji oraz usług proinnowacyjnych?
Zgłoś się do udziału w projekcie „EENEP SCALE UP”!

(472)
ZUS udostępnia lekarzom nowy podpis elektroniczny 01-12-2017

Tylko kilka minut wystarczy by otrzymać nowy, darmowy certyfikat do podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich, który od dziś jest dostępny dla każdego lekarza w kraju.

(360)
ZAPROSZENIE na "Vademecum rynków zagranicznych - Estonia" - 23.03.2017 15-03-2017

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego cyklicznie organizuje seminaria informacyjne skierowane do mieszkańców województwa podlaskiego, zainteresowanych przedsiębiorczością, biznesem i nawiązywaniem nowych kontaktów, od lokalnych aż po międzynarodowe.

(950)

ZAPROSZENIE na II Międzynarodowy Forum kontaktów biznesowych „Brześć - 2017" 23-02-2017

Konsulat  Generalny  Republiki  Białoruś  w  Białymstoku ma  zaszczyt  poinformować  o tym,  iż w  dniach  27-28  kwietnia 2017  r.  w  Brześciu  odbędzie  się  II  Międzynarodowy  Forum  kontaktów  biznesowych „Brześć  - 2017".  Celem  Forum jest  umożliwienie  dialogu  między  przedstawicielami białoruskiego  i  zagranicznego  biznesu,  wzmocnienie  współpracy  transgranicznej, zawarcie  nowych  umów  współpracy,  poszukiwanie  nowych  rynków  zbytu  produkcji, przyciąganie  środków  inwestycyjnych.(860)

Zapraszamy do składnia dokumentów rekrutacyjnych do projektu "Startuj w Biznesie" 20-02-2017

Od 9 lutego 2017 r. ruszyła rekrutacja do projektu - Startuj w biznesie. Subregion bielski. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 10 marca 2017 r. do godz. 16.00. do  jednego z biur Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego:

  • Bielsk Podlaski - ul. Mickiewicza 31 pok. 14, 17-100 Bielsk Podlaski
  • Hajnówka - ul. Ks. I. Wierobieja 30/18, 17-200 Hajnówka
  • Białystok - ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok

 

(709)
Z ZUS-em prościej on-line 27-11-2017

Platforma Usług Elektronicznych ZUS, ułatwia korzystanie z usług świadczonych przez naszą instytucję. Dzięki portalowi PUE wiele spraw możemy załatwić przez internet.

(318)
Przypominamy o możliwości wpisu do Katalogu Hajnowskich Firm 18-01-2017

Przypominam o możliwości wpisu do Katalogu Hajnowskich Firm (publikowany na www.hajnowka.pl). Wpis do katalogu jest bezpłatny i dokonywany samodzielnie przez przedsiębiorcę.

(696)
Uczestnicy projektu AA – EFS kończą spotkania indywidualne z psychologiem 17-01-2017

17.01.17 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce dobiegają końca indywidualne spotkania z psychologiem, które są skierowane do uczestników projektu „Akcja aktywizacja – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(622)
Startuj w Biznesie. Subregion bielski - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 17-01-2017

Od 1 stycznia 2017 roku Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Startuj w Biznesie. Subregion bielski” w ramach Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.(767)

Oszust dzwoni po domach i podszywa się pod pracowników ZUS 27-11-2017

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotarły niepokojące sygnały, że osoby podszywające się pod pracowników ZUS proponują spotkanie w sprawie dziedziczenia składek z subkonta i OFE.

(436)
Załóż firmę przez telefon 17-01-2017

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!

(670)

Prawie 17 mln PLN pożyczek dla podlaskich przedsiębiorców 11-01-2017

Prawie 17 mln PLN pożyczek dla podlaskich przedsiębiorców!
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zrealizowała kolejny projekt ze środków unijnych!

Start i rozwój – pożyczki dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego”.(658)

Treningi i warsztaty z psychologiem w ramach projektu AA – EFS 19-12-2016

16.12.19 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce zakończyły się dwudniowe warsztaty z psychologiem, które były skierowane do 10 uczestników projektu „Akcja aktywizacja – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(708)

Spotkania grupowe doradcy zawodowego z uczestnikami projektu Akcja aktywizacja – EFS 14-12-2016

16.12.15 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce trwa realizacja projektu „Akcja aktywizacja – EFS", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(681)
Zakończenie kursów zawodowych w ramach projektu „Obudź swój potencjał –EFS” 02-12-2016

02b

Z ostatnim dniem listopada 2016r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce zakończyły się kursy zawodowe realizowane dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(781)

„Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Hajnówce laureatem konkursu Najlepszy Pracodawca 30-11-2016

2p

W dniu 18 listopada 2016 roku w Białymstoku odbyła się uroczysta gala Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw 2015.(934)

Realizacja kursów zawodowych w ramach projektu „Obudź swój potencjał –EFS" 18-11-2016

02

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce trwają kursy zawodowe realizowane dla uczestników projektu „Obudź swój potencjał – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(842)
Rekrutacja do projektu „Akcja aktywizacja – EFS” 08-11-2016

16.11.08 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce 4 listopada odbyło się spotkanie rekrutacyjne, w którym uczestniczyły osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Akcja aktywizacja – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

(972)
Warsztaty dla przyszłych przedsiębiorców w MCK w Hajnówce 07-11-2016

16.11.07 mck

W dniach 24-28 października 2016 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyły się pięciodniowe warsztaty z zakresu przedsiębiorczości. Adresatami zajęć była młodzież ponadgimnazjalna. Celem spotkań było propagowanie postaw przedsiębiorczych oraz poznanie roli predyspozycji przedsiębiorczych w życiu młodego człowieka.(875)

Uczestnicy projektu OSP – EFS rozpoczęli spotkania indywidualne z psychologiem 03-11-2016

16.11.03 mck

Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce w dniu 17.10.2016 r. rozpoczęło realizację indywidualnych spotkań z psychologiem skierowanych do uczestników projektu „Obudź swój potencjał – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(899)

Kolejny etap projektu OSP – EFS za nami 03-11-2016

16.11.03 mck1

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce zakończyły się dwudniowe warsztaty z psychologiem, które były skierowane do uczestników projektu „Obudź swój potencjał – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.(837)

Spotkania indywidualne z pośrednikiem pracy w ramach projektu „Obudź swój potencjał – EFS” 06-10-2016

16.10.06 mck

W związku z realizacją projektu „Obudź swój potencjał – EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce rozpoczęły się zajęcia z pośrednikiem pracy. Spotkania indywidualne mają na celu pomoc w uzyskaniu stażu zgodnego z kwalifikacjami, preferencjami oraz umiejętnościami uczestników przedsięwzięcia.(840)

ZAPROSZENIE do udziału w seminarium pt. „Możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych w regionie Puszczy Białowieskiej” 27-09-2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt. „Możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych w regionie Puszczy Białowieskiej", będącego spotkaniem podsumowującym przedsięwzięcie „Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym".(934)

Pieniądze na inwestycje – rozwiń swoją firmę z pożyczką za 0% ze środków unijnych! 27-09-2016

Pieniądze na inwestycje

(nie tylko nowe, bez wymogu innowacyjności)

– rozwiń swoją firmę z pożyczką za 0% ze środków unijnych!

(944)
4 sposoby na (skuteczne) szukanie pracy 19-09-2016

Jak wynika z danych Pracuj.pl 65% Polaków deklaruje, że rozgląda się za nową pracą. Rozglądanie to jednak nie to samo, co skuteczne poszukiwanie. Kandydaci na analizy ofert i wysyłanie aplikacji poświęcają bowiem za mało czasu.

(1016)
ZAPROSZENIE - Misja gospodarcza do Republiki Białoruś 31-08-2016

Misja gospodarcza do Republiki Białoruś

24 - 27 października 2016 r., Mińsk

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w misji gospodarczej do Republiki Białoruś, która odbędzie się w dniach 24-27 października 2016 r. Misja organizowana jest przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego we współpracy z Mińskim Stołecznym Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorczości za pomocą europejskich standardów i narzędzi w małych miastach i na wiejskich obszarach obwodu Mińskiego na Białorusi”.

Misja gospodarcza przeznaczona jest dla przedsiębiorców chcących nawiązać współpracę z firmami białoruskimi. Jest to misja wielobranżowa – w spotkaniach mogą uczestniczyć przedstawiciele różnych sektorów. Firmy białoruskie dobierane są pod konkretne, zgłoszone firmy...

(833)
Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w ramach projektu „Obudź swój potencjał – EFS” 18-08-2016

16.08.18 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce trwają zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w ramach projektu pt. „Obudź swój potencjał – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem zajęć jest motywowanie beneficjentów do podnoszenia swoich kwalifikacji edukacyjno – zawodowych, aktywnego podejmowania nowych wyzwań zawodowych, a także zwiększania pewności siebie oraz budowania wiary we własne możliwości i umiejętności.

Podczas pierwszych spotkań doradca zawodowy skupił się na integracji grupy, na budowaniu zaufania między uczestnikami i prowadzącą, na zdobyciu informacji o sobie
i swoich kolegach, refleksji nad własnymi atutami i słabościami, nad którymi warto jeszcze popracować. Prowadząca zajęcia uświadomiła beneficjentów,...

(875)
ZAPROSZENIE - XVII edycja konkursu "Sposób na sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na terenie obszarów wiejskich 16-08-2016

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje XVII edycję konkursu "Sposób na sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na terenie obszarów wiejskich.

PLIK DO POBRANIA:

Regulamin, karta zgłoszenia

(736)
VI edycja Międzynarodowej Konferencji „Apple Business of Ukraine-2016” 03-08-2016

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 11-12 sierpnia 2016 r. w Czerkasach (Ukraina) odbędzie się VI edycja Międzynarodowej Konferencji „Apple Business of Ukraine-2016”.(968)

Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości 02-08-2016

16.08.02 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce odbyły się warsztaty z zakresu przedsiębiorczości. Zajęcia zorganizowano w dniach 25.07.2016 – 29.07.2016 w ramach popularyzacji rozwoju przedsiębiorczości. Uczestnikami przedsięwzięcia była młodzież poszukująca pracy.(1055)

UKRAINA 2016: Polsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze w Kijowie 18-07-2016

Szanowni  Państwo,

Jaka jest prawdziwa sytuacja Ukrainy i biznesu tam działającego możecie dowiedzieć się na miejscu w Kijowie. Propaganda zachodnia z jednej strony i rosyjska z drugiej przekazują nam obrazy, które nie do końca pokrywają się z realiami. Z tego powodu władze Kijowskiego Uniwersytetu Politechnicznego (KPI), jednej z najbardziej rozpoznawalnej i wpływowej uczelni w krajach byłego Związku Radzieckiego zapraszają razem z nami do udziału w Polsko - Ukraińskim Forum Gospodarczym, które odbędzie się w Kijowie na Politechnice Kijowskiej w dniach: 8-9 września 2016 roku. Forum adresowane jest do wszystkich firm i instytucji polskich zainteresowanych działalnością na rynku ukraińskim.(1253)

E-składka – opłata jednym przelewem - ułatwienia dla płatników ZUS 29-08-2017

logozus 0

E-składka – opłata jednym przelewem - ułatwienia dla płatników ZUS.
Już od  stycznia 2018 roku płatnicy składek będą mogli przekazywać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko jednym przelewem na jeden rachunek. Każdy z nich otrzyma własny indywidualny numer rachunku bankowego.

Jeden przelew
Zamiast dotychczasowych trzech lub czterech przelewów będzie dokonywana tylko jedna wplata na jeden rachunek. W jego numerze rachunku składkowego zawarty będzie NIP płatnika.
Po wprowadzeniu indywidualnych numerów kont będzie szybciej, łatwiej i taniej. Każdy płatnik będzie dokonywał jednej wpłaty, co spowoduje szybsze rozliczenie, niższe koszty obsługi płatności i wyeliminuje szereg błędów w dokumentach płatniczych. Z dniem 1 stycznia 2018 r. na „stare konta” nie będzie można już opłacać...

(504)
Indywidualne doradztwo w ramach projektu „Obudź swój potencjał – EFS" rozpoczęte 12-07-2016

01

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce rozpoczęła się realizacja projektu „Obudź swój potencjał – EFS", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(844)
Zakończenie kursu „Obsługa wózków jezdniowych" 17-06-2016

16.06.17 mck

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce, w dniu 15.06.2016 zakończył się kurs „Obsługa wózków jezdniowych" realizowany w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy".

(869)
Sztuka autoprezentacji oraz zaplanowanie przyszłości zawodowej 09-06-2016

16.06.09 mck

W ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce w pierwszych dniach czerwca spotkał się z młodzieżą poszukującą pracy.(1026)

Sport

KONTAKT

border video

   ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

   tel. 85 682 21 80,  fax 85 674 37 46

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                  KONTAKT DO REFERATÓW

  ADMINISTRATOR Emilia Rynkowska

        PUBLIKACJE na www.hajnowka.pl

 

 NA SKRÓTY

border video

  Godziny otwarcia:

  poniedziałek godz. 8:00-16.00; wtorek-piątek 7.30-15.30

  Godziny przyjęć Burmistrza: poniedziałek 13.00-17.00

  Kasa UM czynna: pn: 8:00-15.30, wt.-pt. 8.00-15.00; przerwa 10.30-11.30

  Rachunek bankowy do bezgotówkowej zapłaty opłaty skarbowej: 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   Nr IBAN: PL 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058

   NIP 543-00-10-446                  SWIFT: BPKOPLPW

   NIP Gminy Miejskiej Hajnówka NIP 603-00-06-341

border video

   herb UMHerb Miasta Hajnówka do pobrania

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.