Wniosek o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych

Dodane przez e.zubrycka - śr., 23/11/2022 - 07:52

Do dnia 30.12.2022r. do Burmistrza Miasta Hajnówka można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych na rok 2022.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

 1. osoby, którym już wypłacono dodatek węglowy,
 2. osoby pozytywnie zweryfikowane, oczekujące na wypłatę dodatku węglowego,
 3. osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonały zgłoszenia głównego źródła ogrzewania domu (lokalu) na paliwo węglowe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku w terminie do 11 sierpnia 2022 r.

Warunkiem jest, że osoby te nie nabyły węgla kamiennego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości:

 • 1,5 t – w przypadku, gdy składany wniosek dotyczyć będzie zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • 1,5 t – w przypadku, gdy składany wniosek dotyczyć będzie zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że:

 • Maksymalna cena węgla będzie wynosiła 2000 zł brutto,
 • Łączny limit zakupu węgla będzie wynosił 3 tony na jedno gospodarstwo domowe (w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie 1,5 t w okresie do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejne 1,5 t w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.),
 • Cena węgla nie uwzględnia kosztów transportu na terenie miasta (z punktu zakupu do gospodarstwa domowego).

Wnioski będzie można składać:

 1. za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP
 2. papierowo w Urzędzie Miasta Hajnówka 2 piętro pok, 202, 203, 204,
 3. poprzez Pocztę Polską na adres: ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Wniosek o zakup złożony w wersji elektronicznej musi posiadać kwalifikowalny podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

UWAGA: Uruchomienie sprzedaży węgla na zasadach preferencyjnych przez Gminę Miejską Hajnówka uzależnione będzie od otrzymania węgla od wyznaczonych spółek rządowych.

Strony w dziale: